Menu

Menu

Prognozy KE dla Polski

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,2 proc. do 5,5 proc. W 2023 r. zgodnie z szacunkami Komisji polski PKB wzrośnie o 4,2 proc.

flaga UE

„Polska gospodarka pozytywnie zaskoczyła w drugiej połowie 2021 r., potwierdzając swoją odporność pomimo nawracających fal Covid-19 i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Realny PKB wzrósł o 2,1 proc. kwartał do kwartału w III kw., głównie dzięki stopniowemu łagodzeniu ograniczeń związanych z Covid-19” – podała Komisja Europejska.

Według jej szacunków w 2021 r. PKB Polski wzrosło o 5,7 proc., podczas gdy wcześniejsze prognozy mówiły o poziomie 4,9 proc. Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE podkreśliło na Twitterze, że wzrost PKB w Polsce w latach 2021-2023 jest znaczniewyższy niż średnia UE.

Wzrost gospodarczy nabierze tempa

KE oczekuje, że wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem na początku 2022 r. zaważy na krótkoterminowych perspektywach gospodarczych, zwłaszcza w przypadku usług. Mimo to przewiduje się, że od II kwartału br. wzrost gospodarczy nabierze tempa.

„Wzrost konsumpcji prywatnej prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie dzięki korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także wsparciu politycznemu wynikającemu ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, chociaż rosnące koszty życia prawdopodobnie zmniejszą siłę nabywczą. Przewiduje się, że inwestycje nadal będą się ożywiać, wspierane zdrową sytuacją finansową firm i potrzebą zwiększania mocy produkcyjnych” – mówi komunikat KE.

W zakresie handlu zagranicznego oczekuje się, że zarówno eksport, jak i import będą wykazywać silne tempo wzrostu. Import prawdopodobnie będzie rósł szybciej niż eksport, biorąc pod uwagę dynamiczny popyt krajowy. W związku z tym bilans handlowy w 2022 r. nadal będzie się pogarszał i w kolejnym roku nie ulegnie większym zmianom.

Inflacja spadnie w 2023 r.

10 lutego Komisja Europejska przedstawiła także prognozy dotyczące inflacji. Zgodnie z prognozami w 2022 r. w Polsce wyniesie ona 6,8 proc., a w 2023 r. spadnie do 3,8 proc. Wcześniejsze prognozy mówiły odpowiednio o 5,2 proc. i 2,6 proc. „Inflacja HICP wyraźnie wzrosła w drugiej połowie 2021 r. z powodu rosnących światowych cen surowców i wąskich gardeł w zaopatrzeniu, pozostawiając (…) na rocznym poziomie 5,2 proc. w 2021 r., najwyższym od 20 lat. (…) Mimo że nowy pakiet wprowadzony przez rząd zmniejszy podatki płacone od energii i produktów spożywczych w pierwszej połowie roku, prognozuje się przyspieszenie inflacji w I kwartale 2022 r. ze względu na podwyżkę regulowanych cen energii” – podała KE.

Silny wzrost płac prawdopodobnie będzie nadal wywierał presję na wzrost inflacji bazowej przez cały 2022 r. Najprawdopodobniej zacznie się ona obniżać dopiero w 2023 r., gdy osłabnie presja inflacyjna.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.