Menu

Menu

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Modyfikuje ona system wsparcia prosumentów. Głównym celem zmian jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej,. Ma to przyczynić się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

Ustawa przewiduje, że dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony nowym modelem rozliczeń energii − Net-billingiem. Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, zmodyfikowany system zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Co z obecnymi prosumentami?

Zarówno dotychczasowi prosumenci, jak i podmioty, które wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte − będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Dotyczy to również prosumentów, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego.

System opustów będzie modelem rozliczeń dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br. Prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

Na horyzoncie model Net-billing

Jak wynika z ustawy, w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie funkcjonował model Net-billing, oparty o ceny miesięczne. „W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.