Menu

Menu

Powstaną 34 nowe pilotażowe centra zdrowia psychicznego

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło powstanie 34 pilotażowych centrów zdrowia psychicznego, dzięki którym blisko 5 mln osób zyska dostęp do szybkiej terapii. Łącznie w Polsce będą działały 74 centra. Według szacunków resortu obejmą one opieką ponad 9,5 mln dorosłych Polaków.

Pilotażowy program opieki psychiatrycznej dla dorosłych w centrach zdrowia psychicznego trwa od 2018 r. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, zwiększyła się dostępność i szybkość pomocy pacjentom. Według danych resortu rośnie liczba pacjentów objętych opieką środowiskową, zaś okres hospitalizacji jest krótszy.

Pilotażowe centra zdrowia psychicznego  – krok w stronę postępu

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie o utworzeniu kolejnych 34 pilotażowych centrów zdrowia psychicznego (CZP). Dotychczasowych 40 ośrodków obejmowało pomocą ponad 4,6 mln osób powyżej 18. roku życia. Po wprowadzeniu nowych ośrodków dostęp do kompleksowej opieki psychiatrycznej, psychologicznej i terapii środowiskowej zyska ponad 9,5 mln dorosłych.

centra zdrowia psychicznego

Do centrum bez skierowania może zgłosić się każdy, kto jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia psychicznego lub osoba zaniepokojona zdrowiem psychicznym kogoś bliskiego. Terminy psychoterapii czy konsultacji psychiatrycznej są w centrach znacznie krótsze niż w innych placówkach. W każdym z nich działa Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Jego zadaniem jest ustalenie na podstawie rozmowy wstępnego planu wsparcia. W pilnych przypadkach pomoc jest udzielana najpóźniej w ciągu 72 godzin. Zakres oferowanego wsparcia jest szeroki − od wizyt u psychiatry lub psychologa, przez psychoterapię indywidualną lub grupową i sesje rodzinne, po pobyt na oddziale dziennym.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, do niedawna nowe CZP mogły powstać wyłącznie w placówkach posiadających oddział stacjonarny, dzienny, poradnię i zespół leczenia środowiskowego. W celu zwiększenia dostępności opieki ambulatoryjnej i środowiskowej oddział stacjonarny nie jest już bezwzględnym wymogiem.

Coraz bliżej zachodnich standardów

W krajach o wyższym poziomie dochodów 1/3 środków trafia na opiekę szpitalną, a 2/3 – na pozostałe formy opieki psychiatrycznej. W Polsce dotychczas proporcje te były odwrotne. Centra zdrowia psychicznego pomagają zmienić ten trend – przenoszą ciężar opieki instytucjonalnej na tę świadczoną w środowisku lokalnym i domowym – tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodaje, że podobny trend ma miejsce w opiece psychiatrycznej nad dziećmi.

Najwięcej nowych ośrodków powołano w województwie podkarpackim (6) i mazowieckim (5). Pilotaż potrwa przynajmniej do końca 2022 r. Równolegle trwają prace zmierzające do przekształcenia pilotażowych rozwiązań w rozwiązania systemowe.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.