Menu

Menu

Port Gdańsk dystansuje pozostałe porty – podsumowanie I półrocza 2015 roku.

Miniony rok upłynął w Porcie Gdańsk w atmosferze rekordowych wyników i to nie tylko w zakresie wolumenu obsłużonych towarów ogółem, ale także drobnicy, kontenerów, zboża oraz wielkości statków handlowych. Wprowadzone restrykcje unijne względem wymiany towarowej z Rosją i niełatwa sytuacja na rynku żeglugowym na świecie, dawały podstawy do tego, by na rok bieżący zakładać dość ostrożne prognozy. Jednak, wszystko wskazuje na to, że i tym razem, podobnie jak w roku ubiegłym, rynek docenił potencjał Portu Gdańsk, o czym świadczyć mogą przeładunki zrealizowane w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku.
W tym okresie ponownie pobity został historyczny wynik w zakresie obrotu towarowego, bowiem na nabrzeżach portowych przeładowano ponad 17 mln ton ładunków, przekraczając założony plan o blisko 7% oraz przewyższając zeszłoroczny wynik aż o 11,8 %.

1

To rezultat, jakim po 6 miesiącach może się poszczycić niewiele portów z czołowej dziesiątki bałtyckiej. Spośród nich jedynie Ust-Ługa nieznacznie prześcignęła Gdańsk w zakresie dynamiki wzrostu względem analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając wynik na poziomie +15,7%. Pozostałe czołowe porty Bałtyku w tym okresie zanotowały niewielkie jednocyfrowe wzrosty lub nawet doświadczyły dość sporych spadków sięgających w niektórych przypadkach aż kilkunastu procent
Tak dobre wyniki roku bieżącego osiągnięto w Gdańsku m.in. za sprawą rekordowego przeładunku paliw płynnych, których obsłużono przy nabrzeżach portowych ponad 7 milionów ton, tj. o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, który dla przypomnienia był trzecim w kolejności tak dobrym rokiem w historii portu w tej grupie ładunkowej. Warto przy tym nadmienić, że taki rezultat jeszcze nigdy dotąd, nawet w rekordowym dla paliw roku 2010, nie został osiągnięty po zaledwie 6 miesiącach roku.
Nie bez znaczenia dla tak dobrych wyników Portu Gdańsk były również przeładunki węgla, bowiem w ciągu pierwszego półrocza obsłużono go o blisko 13% więcej niż w roku ubiegłym, tj. 2 miliony ton, z których ponad 62% stanowił węgiel w relacji eksportowej.

2Pierwsze półrocze tego roku przyniosło także o blisko 4% lepsze obroty towarowe w grupie „inne masowe”, które jak sygnalizowaliśmy przy podsumowaniu roku ubiegłego, były bardzo dobre już wówczas. Rok 2014 przyniósł bowiem trzeci najlepszy wynik w historii portu w przeładunkach tej grupy. Przy tym dwa najlepsze rezultaty przypadały na znamienne lata 2011 i 2012, w których w Polsce realizowana była rekordowa liczba inwestycji infrastrukturalnych, co z kolei napędzało zapotrzebowanie zwłaszcza na handel towarami z tej grupy, w tym głównie na kruszywa.
Miniony okres tego roku to także kontynuacja dobrej passy w zakresie przeładunku drobnicy, która utrzymała się na bardzo zbliżonym względem roku ubiegłego poziomie ponad 5,5 milionów ton, z których blisko 92% przypadało na kontenery. Dynamika przeładunku tych ostatnich, podobnie jak w pozostałych portach polskich spadła, za sprawą rekordowo niskich stawek frachtowych na świecie. Jednak ostatnie doniesienia, o których informowaliśmy na naszych stronach internetowych zaledwie kilka tygodni temu, o planowanym zainicjowaniu kolejnego regularnego serwisu oceanicznego w Gdańsku, pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość również i w tym zakresie.
Jedynie nieco słabsze obroty w ciągu tego roku zanotowano w Gdańsku w przeładunkach zbóż, których obsłużono blisko 780 tys. ton, tj. o niespełna 5% mniej niż w roku ubiegłym.

Reasumując, rok bieżący na ten moment uznać należy w przypadku Portu Gdańsk za niezwykle udany, wręcz rekordowy, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę sytuację najbliższych bałtyckich portów, w tym porty łotewskie, czy rosyjskie (za wyjątkiem wspomnianej wcześniej Ust-Ługi). Na chwilę obecną przy tak wysokiej dynamice wzrostu przeładunków Gdańska, względem pozostałych portów czołówki, stwierdzić można jedno – dystans względem pozostałych istotnie się zmniejszył. Czy rok 2015 przyniesie Gdańskowi awans w rankingu największych portów akwenu bałtyckiego?….czas pokaże.

Czytaj więcej: http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/port-gdansk-dystansuje-pozostale-porty-podsumowanie-i-polrocza-2015

informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.