Menu
 • Menu

  Pomoc rządu dla przedsiębiorców – imponujące plany

  Pomoc rządu dla przedsiębiorcówJak udało się ustalić dziennikarzom portalu “Business Insider”, pomoc rządu dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa będzie bezprecedensowa. Nigdy wcześniej nie przygotowano tak dużego pakietu stymulacyjnego. Działania na rzecz ochrony przed recesją spowodują powstanie deficytu budżetowego, ale państwo może sobie w obecnej chwili na to pozwolić.

  Jak ustalił “Business Insider”, plan ma zostać przedstawiony w środę. Niektórzy ekonomiści już nazywają go „polskim Planem Marshalla”. Zakłada on pomoc rządu dla przedsiębiorców, oraz pracowników dotkniętych przez ograniczenia związane z epidemią.

  Rząd ma również nie stosować w tym przypadku żadnych księgowych sztuczek, a stymulacja będzie widoczna w zwiększonym deficycie finansów publicznych i bilansie Banku Gospodarstwa Krajowego – pisze “Business Insider”.

  Plan miał zostać przedstawiony już dziś, jednak z powodu stwierdzenia koronawirusa u jednego z ministrów posiedzenie Rady Gabinetowej przełożono na jutro. Ma on powodować znaczne zwiększenie wydatków, przy jednoczesnym zachowaniu – maksymalnie jak to możliwe – dyscypliny budżetowej.

  Możliwość manewru rządu jest obecnie znacznie większa, niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie dług publiczny w stosunku do PKB zmalał o 7 punktów procentowych. Oznacza to, że można pozwolić sobie na większe wydatki i jednocześnie nie obawiać się przekroczenia progu 55 procent PKB.

  Obecnie wysokość długu w stosunku do PKB wynosi 45 procent a do 55 procent brakuje 200 mld zł. Dlatego pomoc rządu dla przedsiębiorców i pracowników jest możliwa bez obaw o nadmierne zadłużenie. Ekonomiści jednak przestrzegają przed nadmiernym drenowaniem budżetu. Przede wszystkim nie wiadomo, czy wsparcie nie będzie konieczne również w przyszłości, choćby ze względu na globalne skutki obecnego kryzysu.

  Pomoc nastawiona głównie na uratowanie miejsc pracy

  Jak ustalił “Business Insider”, głównym celem rządu jest ochrona pracowników. Plan składał się będzie z kilkudziesięciu punktów, a jego skala ma być największa w historii. Duża część środków zostanie przekazana na fundusze celowe, pozostała kwota posłuży jako gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego i wsparcie rynku poprzez Polski Fundusz Rozwoju.

  Główną rolę w dystrybucji funduszy celowych odegrają Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inaczej niż w przypadku Funduszu Solidarnościowego, wydatki na FP i FGŚP są wliczane do deficytu budżetowego. Dla zwiększenia wydatków konieczna więc będzie nowelizacja ustawy budżetowej. Nowelizacja powinna też uelastycznić możliwość zwiększania wydatków.

  Jak jednak zauważa cytowany przez “Business Insider” Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, „Beczka budżetowa ma dno”. Jak mówi: Oczywiście teraz musimy zrobić porządną resuscytację, tak aby nie dopuścić do niedotlenienia mózgu naszego pacjenta, czyli bankructw i lawinowego skoku zatorów płatniczych. Ale przestrzega jednocześnie przed krótkowzrocznym myśleniem o finansach publicznych.

  Na czym będzie polegać pomoc rządu dla przedsiębiorców i pracowników?

  Jak twierdzi Ministerstwo Rozwoju, przewidziane są zmiany w prawie umożliwiające pomoc rządu dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych przez skutki epidemii koronawirusa. Prawdopodobnie możliwością uzyskania pomocy publicznej zostaną również objęte duże przedsiębiorstwa.

  Ułatwienia dotyczyć będą: ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, poprawy płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – pisze “Business Insider”.

  Jak dodaje portal: Projekt pakietu osłonowego jest już gotowy – 10 marca 2020 r. przedstawiła go Minister Rozwoju. Teraz zaczną się prace nad zmianami ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

  Ułatwienia mają dotyczyć między innymi: odroczeń płatności podatków, przesunięcia obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, wcześniejszego zwrotu VAT, ułatwienia zawieszania działalności gospodarczej, odliczania wstecz straty od dochodu, zaliczenia do kosztów wydatków powstałych na skutek anulowania wycieczek a niekiedy zniesienia opłaty prolongacyjnej.

  Rząd ma też – zgodnie z informacjami portalu – przekazać pracownikom firm środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Przedsiębiorcy, którzy nie mogą wykonywać swojej działalności gospodarczej otrzymają natomiast zasiłek chorobowy ZUS a w razie sprawowania opieki nad dzieckiem objętym kwarantanną zasiłek opiekuńczy.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: “Business Insider”

  Jedna odpowiedź do “Pomoc rządu dla przedsiębiorców – imponujące plany”

  1. Max pisze:

   „Duża część środków zostanie przekazana na fundusze celowe” ….”odroczenia płatności podatków”…. „ułatwienia zawieszania działalności gospodarczej” … Bełkot… A nie prościej zrobić prawdziwy a nie ten pseudo propolski „plan Marshalla”? Obniżyć znacznie wszelkie podatki ! Przyciągnąć kapitał nie tylko spekulacyjny międzynarodowy ale polski, który hula gdzieś po Świecie zamiast w być zainwestowany w Polsce? I tym samym najważniejsze – czy nie lepiej własnie teraz już zacząć przyciągać kapitał ludzki – polski silny kapitał ludzki a nie kolejnych pracowników z Ukrainy, Bangladeshu czy Wietnamu …Polski kapitał ludzki, który wynarodawia się od lat dając zyski w obcych miejscach, obcym państwom… Klapki na oczach bankierów rządzących Polską nie spadają, odroczenia płatności podatków gdy nie wiadomo kiedy i jak ten kryzys się skończy, to z kolei mydlenie oczu maluczkim. Beztroskie zwiększanie deficytu i podpieranie się przy tym pojęciem patriotyzmu i troską o polskich przedsiębiorców, to kpina z inteligencji Polaków. Gorzej, gdy jest to celowe działanie.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.