Menu

Menu

Polska z rekordowymi zbiorami kukurydzy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje, że Polska może stać się w tym roku trzecim – po Rumunii i Francji − producentem kukurydzy w UE, z 11-procentowym udziałem w unijnej produkcji. W 2021 r. zbiory w Polsce wyniosły bowiem ok. 7,5 mln t wobec 6,8 mln t w ub.r.

W Polsce początki uprawy kukurydzy przypadają na koniec lat 90. XX w. (uprawa zajmowała wówczas ok. 100 tys. ha). W latach 2013–2019 powierzchnia uprawy kształtowała się na poziomie 0,6–0,7 mln ha, natomiast zbiory wynosiły ok. 4 mln t − podaje Wydział Analiz Rynkowych Biura Analiz i Strategii KOWR.

Ekspansywna uprawa kukurydzy w Polsce

W 2020 r. powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych plonach umożliwiło zebranie 6,8 mln t zboża. Według ARiMR w 2021 r. kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) obsiano już 1,7 mln ha. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. (według GUS) wyniosła blisko 1 mln ha i była o 5,5 proc. większa niż przed rokiem. To przełożyło się na znaczny wzrost zbiorów.

Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim (20 proc. powierzchni zasiewów w 2020 r.), kujawsko-pomorskim (14 proc.), mazowieckim (11proc.) i dolnośląskim (10 proc.). Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, co skutkuje eksportem nadwyżek zboża. Od sezonu 2016/2017 Polska eksportowała po ok. 1–1,4 mln t ziarna kukurydzy. W ostatnim sezonie − od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. − wywóz kukurydzy był rekordowy: ponad 1,9 mln t.

Polska sprzedaje kukurydzę przede wszystkim do krajów unijnych (89 proc. eksportu ziarna). Największym odbiorcą były Niemcy, gdzie trafiło blisko 1,1 mln ton (55 proc. wolumenu). Kukurydzę eksportowano też m.in. do Niderlandów, Danii, a poza UE − do Wielkiej Brytanii. Od lipca do listopada 2021 r. z Polski wyeksportowano 883 tys. t ziarna kukurydzy, a więc 68 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Import w dół

Import kukurydzy na ogół nie przekracza 0,5 mln t. W sezonie 2020/2021 wyniósł on 348 tys. t wobec 337 tys. t w poprzednim sezonie. W okresie lipiec–listopad 2021 r. do kraju przywieziono 80 tys. t ziarna kukurydzy. To o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie w sezonie 2020/2021. Kukurydzę sprowadza się do Polski głównie z krajów UE: Czech, Słowacji, Węgier i Argentyny.

uprawa kukurydzy

Optymistyczne prognozy dla zbiorów kukurydzy

Według prognoz światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2021/2022 będą rekordowe. Szacuje się, że wyniosą 1,2 mld t (wobec 1,1 mld ton w roku gospodarczym 2020/2021, co oznacza wzrost o 7,5 proc.) – przede wszystkim dzięki lepszym wynikom produkcji kukurydzy uzyskanym w Brazylii (o 32 proc.) i na Ukrainie (o 39 proc.).

Największym producentem kukurydzy pozostają Stany Zjednoczone. Kolejne miejsca zajmują Chiny i Brazylia. Zbiory w UE to ok. 6 proc. światowej produkcji. Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) głównym importerem kukurydzy pozostaną Chiny, które na rynkach zagranicznych prawdopodobnie zakupią ok. 26 mln t ziarna. Znaczącymi nabywcami będą ponadto: Meksyk, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, a także kraje Unii Europejskiej.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.