Menu

EKS_KV_baner_CTA_600x100px_RYNEK_INWESTYCJI-2
banner PLOM (1200 x 200 px)
previous arrow
next arrow

Menu

Perspektywy rozwoju Gminy Stare Babice!

Gmina Stare Babice w ciągu ostatnich lat rozwija się bardzo dynamicznie. Potwierdzeniem tego procesu są nowo wybudowane inwestycje lokalne. Warto przyjrzeć się dotychczasowym zmianom, jakie zaszły  w infrastrukturze kulturalnej, rekreacyjnej i gospodarczej oraz poznać plany na najbliższą przyszłość!

Stare Babice

Inwestycje infrastrukturalne

Kluczowe inwestycje dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa mieszkańców to przede wszystkim modernizacja dróg, budowa nowych ścieżek rowerowych oraz rozbudowa sieci komunikacyjnej. Gmina Stare Babice współfinansowała budowę dróg powiatowych- ulicy Spacerowej, Izabelińskiej i Kosmowskiej (łączny koszt z budżetu gminy  5 300 796,83 zł.). W tej kadencji wybudowane zostały ulice: Andersa, Ekologiczna, Szymanowskiego, Pohulanka, Lutosławskiego, Klonowa, Orzechowa oraz 3 KDL. Oprócz tego wybudowano trzy ronda- w Zielonkach-Parceli, Koczargach Starych i Klaudynie. Wkrótce rozpocznie się budowa ulicy Bugaj w Koczargach Nowych, 1 KDL w Bliznem Łaszczyńskiego, Tekli Rapackiej, Traktu Królewskiego oraz przebudowa ulicy Sportowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych, wykonano doświetlenie 33 przejść dla pieszych na łączną kwotę ponad 605 000 zł.

Oświata i Kultura

Rozwój edukacyjno-kulturowy to kluczowy element budowania tożsamości lokalnej. Gmina Stare Babice inwestuje w rozbudowę infrastruktury oświatowej, wspiera lokalne placówki kulturalne oraz organizuje liczne wydarzenia artystyczne i kulturalne, podczas których występują gwiazdy światowego formatu. W kwietniu br. zostanie oddany do użytku nowoczesny, modułowy kompleks w Borzęcinie Dużym, o powierzchni 2000 m2, w którym znajduje się  przedszkole oraz Centrum Dojrzałego Człowieka. W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy, planowane jest utworzenie Muzeum Radiostacji Babice- Centrum Nauki. Placówka ma promować historię Starych Babic, związaną ze 100- leciem Radiostacji Babice, której Jubileusz był obchodzony w ubiegłym roku.

Sport

Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w życiu mieszkańców- w gminie działają kluby piłkarskie, kluby sztuk walki, amatorskie drużyny biegowe i Nordic Walking oraz klasy o profilu sportowym w szkole podstawowej im. Gen. M. Zaruskiego.  Gmina Stare Babice podejmuje wiele działań mających na celu poprawę aktywnego trybu życia. Przede wszystkim inwestuje w budowę i modernizację nowoczesnych obiektów sportowych oraz organizuje turnieje taneczne i zawody sportowe, na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W planach jest budowa stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach- Parceli, który zapewni nową przestrzeń do aktywności fizycznej. Dodatkowo, ze względu na brak takiego miejsca w powiecie, stanie się areną ogólnopolskich zawodów sportowych.  Przy szkole podstawowej w Starych Babicach procedowana jest budowa wielofunkcyjnej, nowoczesnej hali sportowej ze ścianką wspinaczkową oraz basenem do nauki pływania dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Ochrona Środowiska

Obecność pobliskiego Narodowego Parku Kampinoskiego ma ogromny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i promocję ekologii. Działania podejmowane przez gminę są skierowane w stronę zrównoważonego rozwoju. To dzięki temu region ten może cieszyć się nie tylko pięknem przyrody, ale i rozwojem społeczno-gospodarczym. Od 2021 roku, w gminie Stare Babice wykonano nasadzeń ponad 500  sztuk drzew, 13 tys. sztuk krzewów oraz 15 tys. sztuk bylin. Tam gdzie to możliwe, nawierzchnie betonowe zamieniono na powierzchnie biologicznie czynne. Udział gminy w krajowym programie „Czyste powietrze” umożliwia mieszkańcom uzyskanie dofinansowania do wymiany kotłów oraz ocieplenia swoich budynków. Z myślą o potrzebach wszystkich mieszkańców, w 2024 roku rozpoczęto realizację powiększenia gminnego parku o dodatkowe tereny rekreacyjne, ekologiczny plac zabaw oraz łąkę sensoryczną dla dzieci.

Gmina Babice Stare to przykład miejscowości, która wykorzystuje swoje unikalne cechy i potencjał do tworzenia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.