Menu

Menu

Opóźnianie płatności przez kontrahentów główną barierą rozwoju MŚP

Badanie „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP” wykazało, że największą przeszkodą finansową w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP są faktury płacone po terminie przez kontrahentów. Ten problem zgłasza 56,3 proc. respondentów.

Z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG wynika, że dla 38 proc. właścicieli polskich przedsiębiorstw najważniejsze w prowadzeniu firmy jest stopniowe zwiększanie skali biznesu, zatrudnienia i liczby klientów. Na drugim miejscu (20,3 proc.) wśród wskazań znalazł się zysk. Kolejne pozycje na liście priorytetowych czynników w biznesie zajmują: utrzymanie siebie i rodziny (18,9 proc.), „bycie sobie sterem, żeglarzem i okrętem” (11,5 proc.) oraz satysfakcja z prowadzonej działalności (11,3 proc.).

pieniądze

Więksi chcą się rozwijać, mniejsi − przetrwać

Jednocześnie badanie pokazuje, że im większa firma, tym wyżej w hierarchii wartości organizacji stawia rozwój. O ile w średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających od 50 do 249 osób, rozwój stawia na pierwszym miejscu co drugie z nich (52,7 proc.), o tyle w grupie małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób, odsetek ten spada do 38 proc. W gronie mikrofirm, w których pracuje do 9 osób, rozwój jest najważniejszy dla co czwartej (24 proc.) z nich. Zdecydowanie częstszym wskazaniem w tej grupie respondentów jest utrzymanie siebie i rodziny. Jednocześnie właściciele mikrofirm w większym stopniu niż w przypadku pozostałych grup sektora MŚP doceniają satysfakcję z pracy.

Znaczny odsetek mikrofirm próbuje przede wszystkim przetrwać i utrzymać siebie oraz swoją rodzinę. Ekspansja jest natomiast głównym celem firm średnich, które częściej stawiają rozwój na pierwszym miejscu i mają aspiracje, by rozszerzać zakres działalności. Widać to również w sposobie, w jaki zarządzają finansami. Średnie firmy chętniej przeznaczają dodatkowe pieniądze na inwestycje, podczas gdy mikrofirmom środki z faktoringu służą w głównej mierze na bieżące opłaty i poprawę płynności finansowej – tłumaczy Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG, będącej współautorem badania.

Jeśli przyjąć podział firm na branże, rozwój przedsiębiorstwa jest najważniejszy dla firm z obszaru przemysł. Podmioty zajmujące się działalnością handlową zazwyczaj stawiają na pierwszym miejscu zysk.

Główne przeszkody w rozwoju sektora MŚP

Największą przeszkodą finansową w rozwoju zgłaszaną przez przedsiębiorców są faktury płacone po terminie przez kontrahentów. Ten czynnik wskazuje aż 56,3 proc. właścicieli firm, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Drugą najpowszechniej zgłaszaną barierą w rozwoju biznesu jest brak płatności ze strony kontrahenta, na którą uskarża się prawie co trzecia firma reprezentująca sektor MŚP (32 proc.).

Według KRD polscy przedsiębiorcy muszą odzyskać od swoich klientów 58,4 mld zł. − Tak duża kwota przeterminowanych należności nie tylko szkodzi gospodarce, lecz także blokuje działalność firm – komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Podkreśla, że przeterminowane należności są największą zmorą sektora MŚP i główną przyczyną zatorów płatniczych w gospodarce. − Jak pokazuje nasze badanie, opóźnienia w płatnościach uniemożliwiają rozwój co drugiej firmy w kraju, a najmocniej dotykają najmniejsze działalności − mówi. W mikroprzedsiębiorstwach jest to aż 62 proc. wskazań.

W tym kontekście pod względem podziału na branże prowadzi transport − w firmach przewozowych opóźnione płatności hamują rozwój w takim samym stopniu, co całkowity brak zapłaty ze strony kontrahenta, a więc na poziomie 54 proc.

30,5 proc. przedsiębiorstw ankietowanych w badaniu jako główną barierę w rozwoju wskazuje długie terminy płatności na fakturach, które wystawia. Z kolei niemal co czwarte przedsiębiorstwo (23,4 proc.) skarży się na brak wiedzy o sytuacji finansowej swoich kontrahentów.

Przedsiębiorco, sprawdź kontrahenta

Prezes KRD zwraca uwagę, że informacje o uczciwości partnera biznesowego można dziś łatwo sprawdzić. Dostępne są raporty finansowe, w biurach informacji gospodarczej można uzyskać dane o zadłużeniu przedsiębiorstw. Niestety z tych możliwości korzystają głównie duże firmy. Mikro, małe i średnie firmy łącznie pobierają cztero-, a nawet pięciokrotnie mniej raportów finansowych dotyczących kontrahentach. Tym samym bardziej ryzykują współpracę z nierzetelnym klientem.

Zewnętrzne finansowanie sprzymierzeńcem biznesu

Równolegle 52,7 proc. ankietowanych przedsiębiorców wskazało, że rozwojowi biznesu sprzyjają przede wszystkim zewnętrzne źródła finansowania (leasing, faktoring, kredyt). To najczęstsza odpowiedź bez względu na wielkość firmy i profil działalności. W obrębie budownictwa i w handlu wskazania te przekraczają nawet 61 proc. Dalej na liście czynników korzystnych dla biznesu znajdują się rozwiązania wspierające płynność finansową (monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów, windykacja), na które powołuje się 34,4 proc. respondentów oraz pomoc ze strony państwa (np. dotacje) – 33,2 proc. wskazań.

Ogólnopolskie badanie „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP” zostało zrealizowane w grudniu 2021 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG. Przeprowadziła je firma IMAS International na grupie 512 firm z sektora mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.