Menu

Menu

Obywatele UE w Wielkiej Brytanii będą musieli aplikować o pozostanie

Obywatele UE w Wielkiej BrytaniiObywatele UE w Wielkiej Brytanii mają mieć zagwarantowane wszystkie prawa. Będą jednak musieli powtórnie aplikować o pobyt na terenie kraju. Jak powiedział główny unijny negocjator Michael Barnier, osiągnięty w tej chwili postęp w negocjacjach jest na tyle duży, że można przystąpić do drugiego ich etapu. TVN24 BiS pisze jednak, że przybysze z Unii Europejskiej obawiają się problemów z biurokracją.

Przedstawiciele Londynu i negocjatorzy z Unii Europejskiej mieli osiągnąć porozumienie w obszarze, w którego skład wchodzi kwestia imigracji. Zainteresowani są nią zarówno obywatele UE w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczycy mieszkający w innych krajach Wspólnoty. Według wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego – pisze na swym portalu TVN24 BiS – negocjacje stanowią “sukces polskiego rządu“.

W tej chwili na Wyspach Brytyjskich mieszka 3 miliony obywateli innych krajów Unii. Z Wielkiej Brytanii na Kontynent wyjechało i pozostaje tu nadal ponad 1 milion osób. Jak twierdzi premier Theresa May, Europejczycy będą mieli prawa zapisane w ustawach i gwarantowane przez sądy. Oznacza to poczucie pewności, że wyjście z Unii Europejskiej nie zmieni sytuacji tych osób.

Brytyjczycy zobowiązali się przestrzegać podstawowych praw imigrantów. Dotyczy to w szczególności prawa do: mieszkania, pracy, studiowania, łączenia rodzin, świadczeń medycznych, emerytur oraz zabezpieczenia społecznego.

Obywatele UE w Wielkiej Brytanii obawiają się obowiązków biurokratycznych

Przez 8 lat od wyjścia z Unii sądy brytyjskie będą mogły zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach wątpliwych dotyczących obywateli innych krajów Wspólnoty mieszkających na Wyspach Brytyjskich.

Chociaż obywatele UE w Wielkiej Brytanii otrzymali gwarancje pełnych praw, obawiają się jednak problemów biurokratycznych – pisze TVN24 BiS. Jak podkreśla Nicolas Hatton, który współtworzył grupę reprezentującą obywateli unijnych w Zjednoczonym Królestwie, imigranci będą musieli ponownie aplikować o pobyt w kraju. Dotyczy to nawet osób mieszkających już na Wyspach.

Zgodnie z warunkami porozumienia proces administracyjny, który będzie regulował warunki pobytu, powinien być prosty i transparentny. Jednak wszyscy chętni do pozostania przejdą cały proces administracyjny i zostaną sprawdzeni między innymi pod kątem ich kryminalnej przeszłości. Procedura przewiduje też wystawienie nowych dokumentów, jednak bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Imigranci z UE mogą mieć jednak częściowo ograniczone możliwości całkiem swobodnego opuszczania i powrotu do Wielkiej Brytanii. O ile obecnie nie jest to limitowane, po 2019 roku pobyt poza krajem bez przerwy przez więcej niż 5 lat może oznaczać utratę statusu rezydenta.

Niejasna pozostaje również kwestia obywateli Brytyjskich na kontynencie. Nie uregulowano na przykład zasad, na jakich opierać się będzie możliwość przeprowadzania się z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego – pisze TVN24 BiS.

Źródło – TVN24 BiS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.