Menu

Menu

Nowe regulacje w urbanistyce – prezydent podpisał specustawę mieszkaniową

Nowe regulacje w urbanistycePrezydent Andrzej Duda podpisał specustawę, która ma ułatwić proces inwestycyjny a przez to zwiększyć liczbę oddawanych do użytku mieszkań. Specustawa wprowadza przy okazji nowe regulacje w urbanistyce. Dotyczą one między innymi wysokości budynków mieszkalnych i ich lokalizacji. Czas przygotowania inwestycji ma się skrócić z 5 lat do roku – pisze Polska Agencja Prasowa.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących popularnie zwana specustawą mieszkaniową wprowadza nowe regulacje w urbanistyce dotyczące dostępności budynków. Budowane domy mieszkalne muszą mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Określona też została na 6 metrów minimalna szerokość dróg wewnętrznych.

Ustawa wprowadza maksymalną odległość do przystanków komunikacji miejskiej. Nowobudowane mieszkania nie mogą znajdować się od nich dalej niż 1000 metrów, a w miastach o licznie ludności przekraczającej 100 tysięcy nie dalej niż 500 metrów.

Określono również maksymalną odległość od szkół, przedszkoli oraz terenów rekreacyjnych. Nowe regulacje w urbanistyce wyznaczają tę odległość na maksimum 3 km, a w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców na 1,5 km.

Nowe regulacje w urbanistyce dotyczące wysokości budynków mieszkalnych

Jak pisze PAP – podpisana właśnie specustawa stanowi, że w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy, budynki mieszkalne nie mogą mieć więcej niż 4 kondygnacje, a w większych miastach 14 kondygnacji. Wyjątek stanowią miejsca, gdzie już istnieją większe budynki mieszkalne. Wtedy wysokość nowych nie może być większa od budynku znajdującego się w promieniu 500 metrów.

Ułatwieniem dla rozwoju miast ma się stać wprowadzenie możliwości lokowania inwestycji mieszkaniowych ma gruntach rolnych, pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Inwestor będzie musiał przedstawić koncepcję architektoniczną władzom samorządowym. Te zaś w terminie 60 dni wydadzą odpowiednią decyzję. Mieszkańcy natomiast otrzymają prawo zgłaszania swoich potrzeb w ciągu 21 dni.
Nowe regulacje w urbanistyce będą obowiązywać przez 10 lat.

Autor: Wojciech Ostrowski
Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.