Menu

Menu

Miliard euro dla młodych pracowników

Jeszcze w tym roku miliard euro z funduszy UE na pomoc 650 tysiącom młodych ludzi w znalezieniu pracy trafi do państw członkowskich. Stanie się to możliwe dzięki zmianom w Europejskim Funduszu Społecznym przegłosowanych przez Parlament.

Unijna Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma zasilić finansowo Europejski Fundusz Społeczny w dwudziestu krajach, w których bezrobocie wśród młodzieży na poziomie regionalnym przekracza 25%.

„Bierzemy udział w wyścigu na czas, w którym stawką jest zatrudnienie młodych, a dzięki Europie nabieramy rozpędu. Zbudować w krótkim czasie silne i solidarne poparcie dla tych zmian było dużym wyzwaniem: to pokazuje, że kiedy udaje nam się działać z determinacją, Europa jest skuteczna!” – powiedziała po głosowaniu posłanka Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), która była sprawozdawcą projektu zmian w EFS.

Tak zwana „gwarancja dla młodzieży” ma pomoc młodym ludziom w szybkim znalezieniu zajęcia. Jest finansowana głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest dodatkowym źródłem środków. Liczba osób między 15 a 25 rokiem życia, które nie kontynuują edukacji, nie biorą udziału w żadnym szkoleniu zawodowym i nie pracują alarmująco wzrasta, zwłaszcza w państwach członkowskich, które mają najwięcej trudności ze współfinansowaniem programów opartych na funduszach unijnych. Dlatego zwiększenie i przyspieszenie wypłat zaliczkowych ma dla nich ogromne znaczenie.

Na sfinansowanie Inicjatywy w latach 2014-2020 przeznaczono 3,2 miliarda euro. Kwota ta ma być uzupełniona co najmniej 3,2 miliardami euro z środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowanych miedzy państwami członkowskimi. Do lutego tego roku Komisja Europejska zatwierdziła 28 z 34 programów operacyjnych realizowanych w państwach członkowskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia. Na każdy z nich dane państwo będzie mogło jeszcze w tym roku otrzymać jedną trzecią całej kwoty przyznanej mu w ramach inicjatywy, gdy tylko zmiany przepisów wejdą w życie.

Ten miliard euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia pozwoli na zwiększenie poziomu zaliczek wypłacanych w 2015 roku z obecnych 1-1,5% do nawet 30%. Nie są to dodatkowe pieniądze, bo ustalony wcześniej całościowy budżet nie zmienia się, ale nowe zasady pozwolą na szybszy start programów.

Państwa uczestniczące w Inicjatywie to Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.
Państwa członkowskie będą teraz mogły rozpocząć wdrażanie krajowych planów aktywizacji zawodowej, ale działania realizowane w ramach inicjatywy muszą zostać zakończone do końca 2018. Realne postępy poczynione w pierwszych latach będą kluczowe dla sukcesu Inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.