Menu

Menu

Międzynarodowa pomoc Ukrainie – World for Ukraine Summit w Jasionce

Międzynarodowy szczyt World for Ukraine Summit 2022, poświęcony pomocy Ukrainie, odbędzie się 17−19 października w G2A Arenie w Jasionce k. Rzeszowa. W tych dniach liderzy społeczni, gospodarczy i polityczni będą dyskutować o narzędziach wsparcia humanitarnego i integracji wysiłków na rzecz odbudowy kraju po wojnie.

World for Ukraine Summit banner

World for Ukraine Summit 2022 (W4UA) to platforma do szerokiego, wielostronnego dialogu między organizacjami pozarządowymi, biznesem i naukowcami oraz samorządowcami. Idea szczytu sprowadza się do hasła „United to build the future”. Wyraża się ono w chęci i gotowości do zjednoczenia rożnych inicjatyw pomocowych z całego świata.

Razem można więcej

Nasz region od początku konfliktu odgrywał szczególną rolę w sieci wsparcia, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski docenił zaangażowanie Podkarpacia w pomoc jego rodakom. W maju 2022 r. nadał Rzeszowowi tytuł „Miasta-Ratownika”. Realizując naszą misję jako obiektu, w którym toczy się międzynarodowy dialog, organizujemy World for Ukraine Summit 2022. Tworzymy platformę do współpracy dla różnych interesariuszy aktywnie zaangażowanych w akcje pomocowe. Działając razem, po prostu możemy więcej − mówi Kamil Szymański, prezes G2A Arena i organizator szczytu.

Trzydniowy kongres będzie okazją do spotkania przedstawicieli instytucji oraz organizacji międzynarodowych i rozmowy o projektach pomocowych na rzecz Ukrainy. Szczyt ma się przyczynić do wielostronnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i rządów państw. Dzięki temu wsparcie dla Ukrainy będzie miało charakter skoordynowany i długofalowy.

Ku skoordynowanej współpracy

Inicjatywa ma otwartą formułę. Zakłada włączenie wielu podmiotów w sieć współpracy na rzecz natychmiastowej pomocy dla ludności zaatakowanego kraju i opracowanie narzędzi na rzecz jego odbudowy.

Kluczowe zagadnienia World for Ukraine Summit 2022 w G2A Arena obejmują narzędzia i metody współpracy na rzecz pomocy humanitarnej. Przedmiotem debaty będzie także wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w powojennej rzeczywistości oraz globalne konsekwencje najpoważniejszego konfliktu zbrojnego w Europie po II wojnie światowej. W G2A Arenie odbędą się panele eksperckie poświęcone m.in. przeciwdziałaniu dezinformacji i wsparciu rolnictwa w obliczu kryzysu na rynku żywności.

G2A Arena – centrum pomocy Ukrainie

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena, zlokalizowane nieopodal granicy z Ukrainą, to szczególne miejsce na mapie działań pomocowych. Od początku agresji na Ukrainę stało się miejscem regularnych spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych. Tu inicjowane są bowiem działania na rzecz osób uciekających przed wojną (m.in. kursy językowe dla medyków). Tu odbywają się konferencje i spotkania z kluczowymi przedstawicielami świata polityki, wojska i biznesu, zaangażowanymi w pomoc. W tym obiekcie miała też miejsce historyczna wizyta prezydenta USA Joe Bidena.

World for Ukraine Summit ma w sposób systemowy i strategiczny wesprzeć Ukrainę na drodze do odbudowy kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej www.w4ua.com.

Źródło: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.