Menu

Menu

Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Pandemia wpływa na potrzeby pacjentów

Każdy z nas jest inny, więc różnie rozumiemy zaistniałą sytuację epidemiczną. Bardzo ważna jest edukacja prozdrowotna oraz uświadomienie społeczeństwu, jaką rolę odgrywa profilaktyka, której najskuteczniejszą formę w przypadku zakażeń COVID-19 stanowią szczepienia – mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Jak żoliborski Zespół Lecznictwa Otwartego przetrwał miniony rok i kolejne fale pandemii?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Okres pandemii był dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od branży, czasem próby. Można powiedzieć, że SPZZLO Warszawa-Żoliborz wyszedł z tej próby zwycięsko. Zawdzięczamy to wypracowanej przez lata, stabilnej sytuacji ekonomicznej, szerokiej gamie świadczeń w ramach kontraktów z NFZ, uruchomieniu poradni komercyjnych oraz udostępnieniu usług związanych z walką z COVID-19, wprowadzonych wielopłaszczyznowo.

Jesienią zeszłego roku zorganizowaliśmy stacjonarne oraz mobilne punkty pobierania wymazów, które przed wprowadzeniem profilaktyki stanowiły podstawowe narzędzie medyczne. Udostępniliśmy też komercyjne testy serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2, jako kolejną formę diagnostyki. W ramach działań prewencyjnych otworzyliśmy punkty szczepień, dostępne we wszystkich naszych przychodniach od poniedziałku do piątku, a w wybranych placówkach w weekendy. Od 3 lipca br. możliwość wykonania szczepień weekendowych zabezpieczamy również w ramach Warszawskiego Punktu Szczepień przy Skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu.

Wszystkie te działania związane z walką z pandemią, wymagające od nas dodatkowych inwestycji finansowych oraz zwiększenia zatrudnienia personelu, poskutkowały rozszerzeniem spektrum usług zdrowotnych pomimo ogólnokrajowych ograniczeń wynikających z lockdownu.

Czy przewiduje pani kolejny wzrost zakażeń jesienią tego roku? Jak najlepiej chronić się przed wirusem i ewentualnymi powikłaniami?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska −Po pierwsze szczepienia, po drugie szczepienia, po trzecie szczepienia. Tylko zaszczepienie większości światowej populacji uchroni nas przed kolejnymi falami zakażeń COVID-19. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne odnośnie zwiększenia dostępności szczepień uruchomiliśmy punkt weekendowy.

Mam nadzieję, że nasze działania przyczynią się do wzrostu liczby zaszczepionych osób w takim procencie, który ustrzeże nas przed kolejną falą oraz zagwarantuje powrót do tzw. normalności. Jednak prawdziwy obraz sytuacji epidemicznej ujrzymy dopiero po wakacjach, kiedy okaże się, ile osób skorzystało z możliwości szczepień weekendowych. Oczywiście cały czas musimy pamiętać również o stosowaniu zasady DDM, czyli dezynfekcji rąk i przedmiotów, dystansie społecznym oraz noszeniu maseczek w pomieszczeniach. Taka postawa prospołeczna również przyczynia się do zmniejszenia skali transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Czy pacjenci chętnie się szczepią?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Każdy z nas jest inny, więc różnie rozumiemy zaistniałą sytuację epidemiczną. Bardzo ważna jest edukacja prozdrowotna oraz uświadomienie społeczeństwu, jaką rolę odgrywa profilaktyka, której najskuteczniejszą formę w przypadku zakażeń COVID-19 stanowią szczepienia. Od kilkunastu lat w celach informacyjno-edukacyjnych wydajemy bezpłatny kwartalnik „Zdrowie Pacjenta”. Ze względu na pandemię oraz związane z nią ograniczenia w dostępie do prasy tradycyjnej w listopadzie ub.r. uruchomiliśmy blog Jak na lekarstwo. W ramach obu publikacji planujemy cykl artykułów wyjaśniających ogromną rolę szczepień w zabezpieczeniu zdrowotnym całej populacji. O znaczeniu szczepień informują również nasi lekarze oraz pielęgniarki podczas wizyt, również domowych. Odnoszę wrażenie, że świadomość społeczna wzrasta, choć pewnie nie w takim stopniu, jakiego byśmy się spodziewali w trzeciej dekadzie XXI w.

Jak koronawirus wpłynął na działalność placówek medycznych i oczekiwania samych pacjentów w zakresie pomocy medycznej?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Pandemia ograniczyła dostęp do większości usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznych. Zapotrzebowanie na świadczenia w zakresie dermatologii, kardiologii, neurologii, okulistyki i onkologii zawsze było ogromne, a teraz jest jeszcze większe. W związku z tym NFZ zrezygnował z limitów na świadczenia specjalistyczne. Miejmy nadzieję, że to poprawi aktualną sytuację w sektorze publicznej ochrony zdrowia. Należy jednak pamiętać, że samo uwolnienie limitów nie wystarczy, problemem jest również brak lekarzy, którzy pracują często ponad swoje siły, co znacznie ogranicza możliwości zrealizowania przez poradnie większej liczby świadczeń.

Ograniczenie dostępu do ważnych dziedzin medycznych jest zauważalne również w zakresie usług psychologiczno-psychiatrycznych, na które jest ogromne zapotrzebowanie związane z pandemią. Szczególnie duży problem jest w przypadku najmłodszych, którzy zamknięci miesiącami w domach, są narażeni na depresje i nerwice. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu świadczenia jeszcze przed pandemią uruchomiliśmy Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w przychodni przy ul. Żeromskiego 13.

Z drugiej strony okres pandemii stworzył warunki do rozwoju usług elektronicznych. My byliśmy na to przygotowani, uruchamiając e-Usługi, w tym e-Zapisy, a następnie wprowadzając e-Receptę, e-Skierowanie oraz e-Portal kolejkowy. Dzięki temu pacjenci mogą skorzystać z usług z własnego domu, co ma szczególne znaczenie dla osób przebywających na kwarantannie oraz seniorów i pacjentów niepełnosprawnych. W takim kontekście można stwierdzić, że rozwój sektora usług elektronicznych przyczynił się do zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych dla osób, które wcześniej ten dostęp miały ograniczony.

Jak rośnie świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i jak system ochrony zdrowia spełnia swoją rolę w tym zakresie? Czy rządowy program profilaktyczny dla osób powyżej 40. roku życia to słuszny krok?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Mam wrażenie, że świadomość z roku na rok się zwiększa. Znaczący wpływ miały tu działania edukacyjne, prowadzone również przez nas, w tym regularny udział w programach profilaktycznych, finansowanych przez NFZ oraz Urząd m.st. Warszawy. Uruchomienie programu Profilaktyka 40 Plus powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację zdrowotną Polaków, związaną z różnego rodzaju problemami medycznymi, których pierwsze symptomy pojawiają się często już po 40. roku życia. Dzięki profilaktyce diagnostycznej można bowiem wykryć choroby na wczesnym etapie, unikając ewentualnych powikłań lub nawet zbyt późno postawionej diagnozy, która może skutkować przedwczesnym zgonem. Założenia programu są bardzo słuszne i miejmy nadzieję, że spełni on swoją rolę.

Jak ważny jest dla pacjentów wybór między świadczeniami finansowanymi przez NFZ a usługami komercyjnymi dostępnymi w placówce ochrony zdrowia?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Usługi komercyjne przeznaczone są głównie dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z szybszej diagnostyki, omijając kolejki oczekujących w ramach NFZ, lub dla osób nieubezpieczonych. Świadczenia komercyjne zwiększają dostępność różnorodnych usług, na które jest duże zapotrzebowanie. Dla wielu pacjentów jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej osób. Nasza placówka przy ul. Klaudyny 26 B, realizująca odpłatne usługi w zakresie m.in. endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, pulmonologii oraz badań endoskopowych, stanowi ważne uzupełnienie świadczeń zdrowotnych, do których dostęp jest ograniczony. W przypadku badań endoskopowych, w tym gastroskopii, kolonoskopii, polipektomii oraz sigmoidoskopii, możliwość wykonania badania w przychodni, bez konieczności wizyty w szpitalu, dla wielu pacjentów stanowi duże ułatwienie.

Jak ewoluuje oferta usług komercyjnych w przychodniach działających w ramach SPZZLO Warszawa-Żoliborz?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Początki naszych usług komercyjnych to świadczenia rehabilitacyjne w przychodni przy ul. Szajnochy 8. Uruchomienie tych usług podyktowane było analizą zapotrzebowania na nie oraz długimi kolejkami oczekujących. Usługi rehabilitacyjne są szczególnie istotne w przypadku starzejącego się społeczeństwa i pogorszenia kondycji fizycznej seniorów. Kolejna analiza wykazała zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne w Łomiankach, w związku z czym uruchomiliśmy poradnię w naszej przychodni przy ul. Szpitalnej 6.

Placówką dedykowaną stricte usługom komercyjnym była przychodnia przy ul. Klaudyny 26 B, w której dostępne są usługi specjalistyczne oraz obrazowa diagnostyka endoskopowa. Jednak rozumiejąc potrzeby pacjentów, którzy chcą skorzystać z usług w ramach kontraktów z NFZ, przystąpiliśmy do aktualnego konkursu na badania endoskopowe. Mamy nadzieję, że wygramy, bo byłoby to dodatkowe udogodnienie dla naszych pacjentów.

Na jakich działaniach skupia się obecnie zarząd SPZZLO Warszawa-Żoliborz, aby dalej się rozwijać i wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska −Największą planowaną inwestycją jest budowa nowej przychodni Przy Agorze, która zabezpieczy medycznie Młociny, w tym okolice Huty oraz sąsiedztwo Galerii Młociny. Nowoczesna placówka medyczna, którą planujemy zbudować w ciągu najbliższych kilku lat, będzie gwarantowała komfort obsługi pacjentów, zastępując mocno wyeksploatowaną placówkę przy ul. Wrzeciono 10 C.

Regularnie remontujemy pracownie oraz poradnie mieszczące się w naszych pozostałych przychodniach, które tego wymagają. Kupujemy nowy sprzęt medyczny i zatrudniamy nowy personel. Nasze działania są doceniane przez niezależne gremia ekspertów. 23 czerwca br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie miałam przyjemność odebrać Medal Europejski Business Center Club, przyznany za wysoką jakość komercyjnych usług medycznych, realizowanych w przychodniach przy ul. Klaudyny 26 B, Szajnochy 8 oraz Żeromskiego 13. Doceniono szeroką gamę świadczeń zdrowotnych, obejmujących rehabilitację, endokrynologię, gastroenterologię, kardiologię, okulistykę, pulmonologią, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, mamografię 3D, badania endoskopowe oraz testy serologiczne. Znaczenie miały kompleksowość usług medycznych oraz komfort pacjentów, którzy w jednym miejscu i czasie mogą skorzystać z różnych świadczeń. Dodatkowo doceniono ukierunkowanie oferty na obecną sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, poprzez uruchomienie usługi testów diagnostycznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 oraz rehabilitacji pocovidowej.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.