Menu

Menu

Leasing, kredyt czy wynajem samochodu firmowego – co wybrać?

Przedsiębiorcy mogą wyposażyć swoją firmę w samochód służbowy nie tylko kupując go za gotówkę, lecz także korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania. Do najpopularniejszych z nich zalicza się leasing, kredyt oraz wynajem długoterminowy. Przedstawiamy najważniejsze cechy każdego z tych rozwiązań oraz podpowiadamy, czym warto kierować się przy podejmowaniu decyzji.

wynajem samochodu

Samochód firmowy na kredyt

Sfinansowanie auta kredytem pozwala stać się właścicielem pojazdu już w momencie jego odbioru od dealera. Przedsiębiorca może umieścić samochód w rejestrze środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji. Zyskuje także możliwość wliczania opłaconych na rzecz banku odsetek w koszty prowadzonej działalności.

Banki zwykle udzielają kredytu zarówno na samochody nowe, jak i używane. Finansują auta kupione od dowolnego dostawcy – firm lub osób prywatnych. Przedsiębiorca może korzystać z kredytowanego pojazdu w dowolny sposób, poddawać go tuningowi, ulepszać, udostępniać innym osobom i poruszać się nim bez limitu kilometrów. Zyskuje także elastyczność pod względem wyboru ubezpieczyciela czy firmy serwisowej.

Formalności przy udzielaniu kredytu

Ubieganie się o kredyt jest dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem, ponieważ banki skrupulatnie analizują zdolność kredytową wnioskodawcy. Przedsiębiorca musi przedstawić szereg dokumentów potwierdzających jego wiarygodność, m.in. wydruk z księgi przychodów i rozchodów, bilans zysków i strat, roczną deklarację podatkową, zestawienie ewidencji środków trwałych, umowę spółki czy wyciąg z rachunku bankowego. Skomplikowane procedury weryfikacyjne sprawiają, że przedsiębiorca zwykle musi długo czekać na otrzymanie decyzji.

Kredyt jest udzielany najczęściej jedynie firmom działającym od dłuższego czasu na rynku i posiadającym stabilną sytuację finansową. Banki często wymagają wniesienia wysokiego wkładu własnego, a także dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci poręczenia, zastawu na składnikach majątku czy blokady środków na lokacie. Każdy przyznany kredyt wpływa na obniżenie zdolności kredytowej.

Koszty kredytu

Kredytobiorca spłaca samochód w miesięcznych ratach, których wysokość zwykle zależy od zmiennych stawek WIBOR oraz wysokości marży naliczonej przez bank. Okres trwania umowy może być dowolny, co pozwala rozłożyć spłatę kredytu na wiele mniejszych rat lub spłacić zobowiązanie w krótkim czasie. Do kosztów kredytu zaliczają się również liczne dodatkowe opłaty, prowizje i kary umowne, które mogą znacząco zmniejszyć opłacalność takiego finansowania.

Leasing samochodu firmowego

Leasing jest najpopularniejszą formą finansowania samochodów przez przedsiębiorców. Wynika to zwłaszcza z jego łatwej dostępności oraz korzyści podatkowych, jakie zapewnia. Można wyróżnić dwa główne rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. W obu przypadkach właścicielem pojazdu przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje finansujący. Wyłącznie leasing finansowy pozwala przedsiębiorcy wpisać przedmiot do rejestru środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji.

Przez cały okres obowiązywania leasingu przedsiębiorca ma obowiązek korzystać z samochodu zgodnie z zapisami umowy. Finansujący może wskazać mu określone wymagania odnośnie polisy ubezpieczeniowej czy wymagać serwisowania pojazdu jedynie w autoryzowanych stacjach. Przeprowadzenie tuningu, wyjazd autem poza granicę kraju czy jego udostępnienie osobom trzecim wymaga każdorazowo zgody firmy leasingowej.

Koszty leasingu samochodu

Leasingobiorca spłaca wartość pojazdu opłacając na rzecz finansującego raty, które składają się z części kapitałowej oraz odsetkowej, a także marży naliczonej przez firmę leasingową. W leasingu operacyjnym możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu całości opłaconych rat, podczas gdy leasing finansowy pozwala odliczać jedynie część kapitałową. Auto osobowe można sfinansować w leasingu nawet bez wkładu własnego.

Przedsiębiorca korzystający z leasingu może stać się właścicielem samochodu dopiero po uregulowaniu ostatniej raty. W tym celu powinien wpłacić ustaloną w umowie kwotę wykupu. W leasingu operacyjnym możliwe jest zwrócenie samochodu finansującemu po zakończeniu umowy – leasingobiorca może następnie wziąć w leasing kolejne nowe auto.

Formalności przy udzielaniu leasingu

Procedury weryfikacyjne są znacznie mniej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do kredytu. Firmy leasingowe najczęściej udzielają leasingu przedsiębiorcom, którzy działają na rynku co najmniej 6 miesięcy. Zwykle leasing samochodów jest przyznawany w trybie uproszczonym, co pozwala otrzymać pojazd nawet w dniu złożenia wniosku. Wystarczy dołączyć do niego oświadczenie o wynikach finansowych oraz udzielić zgody na weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej.

Istotną kwestią dotyczącą leasingu samochodów jest minimalny okres umowy, który wynosi 2 lata (40% normatywnego okresu amortyzacji). Firmy leasingowe zazwyczaj podpisują umowy z leasingobiorcami maksymalnie na 5 lat. Finansowanie środków trwałych za pomocą leasingu nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej.

Wynajem długoterminowy samochodu

Przedsiębiorca może również zdecydować się na dzierżawę samochodu, znaną jako wynajem długoterminowy. Auta zwykle są wynajmowane na okres 2-4 lat, lecz możliwe jest dowolne ustalanie czasu trwania umowy. Nie ma możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu wynajmu – możliwe jest wzięcie w dzierżawę kolejnego auta. Zawarcie umowy wynajmu długoterminowego, analogicznie jak leasingu, nie wiążę się z zawiłymi ani czasochłonnymi formalnościami. Nie wpływa również na obniżenie zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Koszty wynajmu długoterminowego

Korzystanie z pojazdu przez najemcę wymaga opłacania stałej kwoty czynszu. W jego cenę wliczana jest nie tylko utrata wartości pojazdu w czasie i marża finansującego, lecz także polisa ubezpieczeniowa oraz różnego typu wydatki eksploatacyjne, m.in. serwisu, okresowych przeglądów, wymiany opon, wycieraczek czy płynów eksploatacyjnych. Przedsiębiorca zyskuje więc sporą przewidywalność kosztów i nie musi poświęcać czasu na naprawy pojazdu. Wynajem długoterminowy jest ponadto zwolniony z opłaty wstępnej.

Za istotne ograniczenie tego sposobu finansowania można uznać nałożony limit kilometrów, którego przekroczenie wiąże się z dodatkową opłatą. Przedsiębiorca może uwzględniać opłacony czynsz w kosztach uzyskania przychodu.

Czym warto kierować się przy podejmowaniu decyzji?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma finansowania jest najkorzystniejsza. Przedsiębiorca powinien przed podjęciem decyzji zadać sobie zwłaszcza następujące pytania:

  • jaka jest jego zdolność kredytowa?
  • czy chce zostać formalnym właścicielem auta?
  • jak wysoką ratę jest w stanie opłacać?
  • czy dysponuje kwotą wkładu własnego?
  • czy zależy mu na dodatkowych usługach w cenie raty/czynszu?
  • jak często i w jaki sposób zamierza korzystać z samochodu?
  • na jak długi okres planuje podpisać umowę?
  • czy istotna jest dla niego przewidywalność kosztów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.