Menu

Menu

Ku organicznej Dolinie Krzemowej

Nasze badania w zakresie elektroniki organicznej będą miały istotny wpływ na rozwój tej tematyki w skali globalnej, przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz na Europejski Zielony Ład – mówi dr hab. inż. Przemysław Data, prof. Politechniki Śląskiej, z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów.

Przemysław Data

Jak Politechnika Śląska włącza się w rozwój innowacyjności?

Przemysław Data: To, że Politechnika Śląska inwestuje w badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu, podkreśla jej status uczelni badawczej. Dzięki staraniom władz uczelni rozwój nie ogranicza się do działań w zakresie obecnych gałęzi przemysłu i badań, lecz także kreuje nowe zakresy rozwoju, które w przyszłości mogą się zmienić w nowe sektory przemysłu. W planach jest stworzenie Centrum Elektroniki Organicznej i Hybrydowej, w ramach którego nowe laboratoria zostaną przystosowane na potrzeby badawczo-rozwojowe. Powstanie swego rodzaju Organiczna Dolina Krzemowa − jedyne na Śląsku miejsce, gdzie przemysł może współpracować na neutralnym gruncie z naukowcami w zakresie elektroniki organicznej.

Które pańskie projekty mogą wnieść wartość dodaną do gospodarki?

Przemysław Data: Efektem badań uczelnianych w zakresie elektroniki organicznej są liczne publikacje oraz krajowe i europejskie projekty naukowe. Jako jedyny w Polsce otrzymałem do koordynacji aż 4 projekty europejskiej H2020. W ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions − Innovative Training Networks − European Training Network utworzono sieć EXCILIGHT „Ekscypleksy donorowo-akceptorowe jako materiały do łatwo modyfikowanego, wysokosprawnego oświetlenia OLED”. Projekt oparto na nowatorskim zastosowaniu emiterów ekscypleksowych jako wysokowydajnych emiterów fluorescencyjnych, które wykorzystują dodatkowy efekt wzmacniający Termicznie Aktywowanej Opóźnionej Fluorescencji. Staraliśmy się ukierunkować pracę doktorantów tak, aby docelowo wytworzyć serię paneli świetlnych o szerokim zakresie barw, mających charakter oświetleniowy i dekoracyjny.

Projekt ORZEL „Zwiększenie doskonałości naukowej i innowacyjnej Politechniki Śląskiej w elektronice organicznej”, obejmujący także partnerów Politechniki: Uniwersytet w Durham, Uniwersytet Techniczny w Eindhoven oraz Francuski Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii w Grenoble, pozwolił na utworzenie sieci badawczej, w której rozwijamy rozumienie efektów występujących w organicznych urządzeniach elektronicznych, takich jak organiczne diody elektroluminescencyjne OLED, organiczne ogniwa słoneczne OSC oraz organiczne tranzystory polowe OFET. Wyniki naszej pracy będzie można wykorzystać w szeroko popularyzowanej giętkiej elektronice oraz ubieralnej elektronice, która, dzięki zaimplementowanym w odzieży czujnikom, umożliwi monitorowanie stanu zdrowia.

W ramach projektu europejskiego OCTA „Zastosowanie Organicznego Przeniesienia Ładunku” H2020-RISE pracownicy Politechniki Śląskiej opracowują z partnerami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Tajwanu i Brazylii zastosowanie procesu przeniesienia ładunku w związkach organicznych w diodach elektroluminescencyjnych OLED, ogniwach słonecznych OPV, biomarkerach i czujnikach.

Najnowszym projektem finansowanym w UE jest projekt ExCEED ERA-Chair „Stworzenie i rozwój ERA Chair oraz Centrum Doskonałości w Elektronice Organicznej jako strategiczny punkt rozwoju nauki i innowacji w regionie śląskim i Polsce”. Kładziemy w nim nacisk na szeroki rozwój elektroniki organicznej w Polsce.

Na jakie efekty prac badawczych najbardziej oczekuje przemysł?

Przemysław Data: Nasze badania w zakresie elektroniki organicznej będą miały istotny wpływ na rozwój tej tematyki w skali globalnej, przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz na Europejski Zielony Ład.

W przypadku Organicznych Diod Elektroluminescencyjnych mówimy o tanich, wydajnych i elastycznych źródłach światła. Ich wpływ będzie wręcz większy niż wówczas, gdy źródła LED wyparły zwykłe żarówki. Organiczne Ogniwa Fotowoltaiczne to tanie źródła energii elektrycznej, które można nanosić na wszystkie elementy budynku, przy okazji je upiększając, na co nie pozwalają typowe panele fotowoltaiczne. Organiczne Magazyny Energii to z kolei tanie, lekkie, elastyczne baterie i kondensatory, które można stosować np. w elektronice użytkowej, a nawet w samochodach, zmniejszając ich wagę i zwiększając zasięg.

Duży potencjał ma zastosowanie związków organicznych z myślą o wydajniejszym przetworzeniu energii elektrycznej na świetlną. Mowa o konstrukcjach wysokowydajnych diod OLED, zgodnych z polityką energetyczną stawiającą za cel ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Opracowywane w Centrum rozwiązania dla zastosowań energooszczędnych, takich jak oświetlenie i elektronika, oraz energii odnawialnej wytwarzanej z organicznych ogniw słonecznych, wykorzystujących innowacje w transporcie ładunków w elektronice organicznej i diodach OLED, pozytywnie wpłyną na osiągnięcie założonych przez Polskę i Europę celów energetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.