Menu

Menu

Kroki ku ekspansji zagranicznej i skutecznemu eksportowi, czyli wnioski po I edycji Forum 590

Pierwsza edycja Forum 590 za nami. Spotkanie w formule online, z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, izb gospodarczych oraz instytucji finansowych, koncentrowało się na zagadnieniach związanych z tematem przewodnim: „Ekspansja szansą polskiej gospodarki – Chiny, Indie, Afryka”. Jakie wnioski płyną z dyskusji?

Forum 590 to platforma dialogu poruszającego ważne dla polskich przedsiębiorców tematy. Pierwsze wydarzenie w ramach tej inicjatywy poświęciliśmy polskiemu eksportowi i jego roli w budowaniu ekspansji. Według najnowszych danych GUS krajowy eksport w 2020 r. wzrósł o 2,8 proc. w ujęciu rok do roku – uzasadnia tematykę premierowego spotkania Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. − Z zaproszonymi ekspertami rozmawialiśmy o tym, jakie mechanizmy mogą wzmocnić ten trend oraz jakie bariery napotykają polscy eksporterzy w legislacji oraz na rynkach światowych. Skupiliśmy się na rejonach, które do tej pory nie były przez nas odpowiednio wykorzystane, a dają naszym przedsiębiorcom ogromne możliwości – dodał. Forum 590 podzielono na trzy panele.

Przedsiębiorcy dla rządu czy rząd dla przedsiębiorców?

Pierwszy panel dotyczył konieczności poprawy współdziałania pomiędzy administracją publiczną i środowiskiem biznesu. Prof. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podkreślał, że wsparcie krajowej przedsiębiorczości jest jednym z głównych aspektów zagranicznych wizyt prezydenta Andrzeja Dudy. Podając przykład rynku meksykańskiego, wskazał, że dzięki wizycie prezydenta w Meksyku i podpisaniu stosownych umów polski biznes ma otwarte drzwi do tego kraju.

Z kolei Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przekonywał, jak ważne jest wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę, pomocną w dokonywaniu ekspansji na rynki obce. Zapewniał o pełnym wsparciu polskiego biznesu przez PAIH.

Potrzebne nowe modele wsparcia biznesu

Drugi panel poświęcono regulacji i deregulacji nowych rynków: Chin, Indii i Afryki. Zbigniew Gryglas z Ministerstwa Aktywów Państwowych utrzymywał, że rynki eksportowe są jednym z elementów napędzających koniunkturę. Podkreślał, że dzięki wchodzeniu na nowe rynki można w pewnym stopniu stabilizować przychody i uniezależniać się od tendencji gospodarczych w danym regionie.

Eksperci z Instytutu Myśli Schumana zwracali uwagę, że wykorzystanie potencjału potężnego rynku indyjskiego wymaga wykreowania nowego modelu wsparcia biznesu. To z kolei rodzi to potrzebę utworzenia ministerstwa, które skupiałoby całą uwagę wyłącznie na rozwoju polskiego eksportu. Takie ministerstwo powinno ściśle współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polską dyplomacją, PAIH oraz izbami gospodarczymi. Aby skutecznie funkcjonowało, potrzebne byłyby profesjonalne kadry, których zadaniem byłoby realne wsparcie merytoryczne polskich przedsiębiorców.

Realna pomoc to więcej niż narzędzia

Trzeci panel koncentrował się na przykładach modeli współpracy na nowych rynkach. Eksperci, m.in. Maks Kraczkowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, omawiali istniejące rozwiązania będące zachętą i wsparciem dla polskich przedsiębiorców za granicą. Myśląc o ekspansji zagranicznej, polscy przedsiębiorcy oczekują stabilnego wsparcia na miejscu. Co to oznacza? Oprócz narzędzi i rozwiązań oferowanych przez bank, liczą przede wszystkim na pomoc doradców. Jako przykład posłużył rynek niemiecki.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.Kongres590.pl/forum590.

Źródło: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.