Menu

Menu

KONFERENCJA „SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA”, 21.06.2016, WARSZAWA

Już 21 czerwca 2016 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Medycznej Polskiej Akademii Nauk  odbędzie się kolejna z cyklu konferencja poświęcona SZPITALOM I OBIEKTOM SŁUŻBY ZDROWIA. Poruszymy w jednym czasie i miejscu szereg zagadnień związanych z  problemami współczesnej służby zdrowia. logo

SZPITALE i OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

21 czerwca 2016 WARSZAWA

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

 

Program konferencji obejmuje 4 panele tematyczne:

 • PION TECHNICZNY – PROJEKTOWANIE I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 • PION MEDYCZNY –  TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE 
 • PION TECHNICZNY – BUDOWNICTWO MODUŁOWE, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE, FINANSOWANIE I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH
 • PION TECHNICZNO-NAUKOWY – EWAKUACJA, STREFY DLA BUDYNKÓW ŚREDNICH I WYSOKICH – ZMIANY W PRZEPISACH

 Podczas konferencji odpowiemy m.in. na pytanie:

 1. Jak projektować i prowadzić inwestycje w ochronie zdrowia?
 2. Jak istotne jest skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną na sprawne działanie pionów medycznych i niemedycznych
 3. Jakie zmiany dla ochrony zdrowia niesie rok 2016? Czego potrzebuje współczesny szpital? Jakie instrumenty niezbędne są aby zwiększyć rentowność i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i sprawną obsługę pacjenta
 4. Jak błędy projektowe, montażowe i niewłaściwa eksploatacja wpływają na funkcjonowanie szpitala, placówki medycznej i aparatury oraz jakie niosą za sobą zagrożenia. 
 5. Jak zaoszczędzić i jaki finansować inwestycje szpitalne.  
 6. Jakie obowiązki ciążą na Dyrektorach Szpitali i Kierownikach Działów Technicznych
 7. Jakie zmiany w przepisach czekają zarządców obiektów szpitalnych i placówek medycznych
 8. Technologia medyczna – wybrane aspekty 
 9. Zasady prowadzenia nadzoru nad stanem technicznym urządzeń i instalacji w obiektach szpitalnych i użyteczności publicznej
 10. Istotne zmiany dla szpitali w kontekście lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokazy rozwiązań przygotowane przez Patronów Technologicznych konferencji

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY POD LINKIEM

 Warunki udziału w konferencji: Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora: http://www.dndproject.com.pl/konferencje/106-szpitale lub zarejestrować się telefonicznie pod nr 22 678 58 25

Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe i poczęstunek, dostęp do prezentacji

 szpitale 21 06 2016

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

PION TECHNICZNY – PROJEKTOWANIE I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

PATRON TECHNOLOGICZNY SESJI: Schneider Electric Polska Sp. z o.o

09.00-11.30 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 

 • Projektowanie obiektów służby zdrowia z uwzględnieniem sal operacyjnych – nowa odsłona ARCHICAD
 • Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia
 • Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych w służbie zdrowia
 • Nowoczesne Rozwiązania Zasilania Gwarantowanego oraz Chłodzenia Precyzyjnego dla Służby Zdrowia
 • Doposażenie zasilacza UPS – na co zwrócić uwagę?
 • Obowiązki użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego w obiektach służby zdrowia. Przepisy prawa i rozwiązania techniczne
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów w obiektach służby zdrowia

11.30-11.45 – Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

 PION MEDYCZNY –  TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE

PATRON TECHNOLOGICZNY SESJI: KONKRET Dagmara Fik Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, Philips Lighting Poland sp. z.o.o.,  HELITECH Sp. zo.o.,

11.45-13.20 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 

 • Technologia medyczna – wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach
 • Aspekty higieniczne oraz energooszczędność rozwiązań nawilżania powietrza CAREL
 • Wyposażenia sal chorych, sal OIOM, sal operacyjnych: system integracji sal operacyjnych, system przywoławczy, system szynowo-panelowy
 • Nowoczesne rozwiązania armatury sanitarnej do zakładów opieki zdrowotnej
 • Dezynfekcja w szpitalu
 • Oświetlenie LED – światło , zdrowie i dobre samopoczucie
 • Wpływ jakości energii elektrycznej na prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i aparatury medycznej

13.20-13.40 – Przerwa na kawę – poczęstunek/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

PION TECHNICZNY – BUDOWNICTWO MODUŁOWE, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE, FINANSOWANIE I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH

PATRON TECHNOLOGICZNY SESJI: SIEMENS Sp. z o.o.,

13.40-15.05 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 

 • Bezpieczna sygnalizacja w obiektach służby zdrowia. Światło i dźwięk dla obiektów o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa – sygnalizacja pożarowa w obiektach szpitalnych. Techniczne spojrzenie na sygnalizatory głosowe wykorzystywane w projektach SAP
 • Wpływ jakości energii elektrycznej na prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i aparatury medycznej
 • Oprawy specjalne w szpitalach i obiektach służby zdrowia
 • Specjalistyczne budownictwo modułowe – krótki czas realizacji bez utraty jakości!
 • Modernizacja obiektów szpitalnych w oparciu o dedykowane rozwiązania techniczne z wykorzystaniem modeli finansowania

15.05 -15.15 – Przerwa na kawę/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

PION TECHNICZNO-NAUKOWY: EWAKUACJA, STREFY DLA BUDYNKÓW ŚREDNICH I WYSOKICH – ZMIANY W PRZEPISACH

PATRON SESJI: POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

15.15-16.15 – TEMATY OMAWIANE W RAMACH PANELU

 15.15 Zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowisk wyniesionych dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budynkach średniowysokich i wysokich. Podstawy prawne i wytyczne do projektowania – Prelegent – bryg. w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

15.35– Ewakuacja z wykorzystaniem wentylacji pożarowej w szpitalu wielokondygnacyjnym – zasady projektowania na przykładzie studium przypadku.  Prelegent: dr inż. Dorota BRZEZIŃSKA –  POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

16.15- 16.30 –  Panel dyskusyjny. Rozdanie Certyfikatów. Oficjalne zakończenie

DODATKOWO W PROGRAMIE – konsultacje z zakresu

 • Drzwi specjalistyczne medyczne oraz wyposażenie ze stali kwasoodpornej dla placówek medycznych w tym m.in. meble medyczne, myjnie chirurgiczne
 • Odwodnienia i odprowadzanie ścieków medycznych i nie medycznych a wpływ na funkcjonowanie szpitali
 • Urządzenia pomocy wzrokowej dla służb utrzymania lotniska
 • Zintegrowane kompletne systemy urządzeń instalacji gazów medycznych przystosowane do systemu BMS
 • Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia

 DLA KOGO? ZAPRASZAMY

 • projektantów, architektów, instalatorów, elektroinstalatorów, deweloperów, rzeczoznawców ds. ppoż, kierowników i specjalistów działów techniczno-eksploatacyjnych
 • kadrę menedżerską placówek i obiektów służby zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu aparatury i nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakup aparatury specjalistycznej, kierowników działów zamówień,
 • Kierowników Działów planowania, nadzoru i koordynacji prac związanych z rozbudową i eksploatacją obiektów i infrastruktury
 • piony techniczne
 • dyrektorzy i kierownicy działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, utrzymanie sieci
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie działów administracyjnych służby zdrowia oraz odpowiedzialnych za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów w tym pożarowych
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych
 • dyrektorów Szpitali, kadrę zarządzającą Podmiotami Leczniczymi
 • właścicieli prywatnych Centrów Medycznych, zarządy spółek medycznych
 • lekarzy i ordynatorów, pielęgniarzy naczelnych,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, specjalistów ds. ochrony danych osobowych
 • Blok Operacyjny, Pogotowie Ratunkowe
 • kierowników działów: IT, Jakości, RUM, Organizacji i Nadzoru, Księgowości i Kadr, Finansów, Marketingu

Organizator:

DND PROJECT, Hodowlana 12, 03-543 Warszawa, +48 22 678 58 25,

e-mail: biuro@konferencjebranzowe.pl

www.dndproject.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.