Menu

Menu

KGHM – najwyższy poziom sprawozdawczości

KGHM Polska Miedź SA

KGHM Polska Miedź SA pierwsze kroki przy raportowaniu niefinansowym zrobiła już w 2011 roku. Ostatni Raport Zintegrowany to już piąta publikacja. Od początku spółka raportowała w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy sprawozdawczości Global Reporting Initiative oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego IIRC.

Podobnie jak w ubiegłym roku raport za rok 2017 został przygotowany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative GRI G4). Publikacja w pełni przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe dokonania spółki. W dokumencie znajdują się najważniejsze informacje o KGHM i otoczeniu rynkowym, w jakim funkcjonowała firma w ubiegłym roku.

KGHM każdego roku doskonali formy publikacji raportu. Oprócz tradycyjnej wersji drukowanej skrócona wersja raportu jest dystrybuowana w postaci broszur. Dokument w pliku pdf umieszczony został na pendrive’ach. Wszystkie wersje publikacji dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

W tym roku spółka otrzymała nagrodę przyznawaną przez Instytut Rachunkowości i Podatków The Best Of The Best, a mobilna wersja raportu online otrzymała wyróżnienie. Ocenie w konkursie podlegały trzy elementy: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport zintegrowany. W publikacji podkreśliliśmy działania umożliwiające osiąganie większej efektywności kosztowej, najwyższe standardy działania w zakresie BHP oraz ochrony środowiska naturalnego.

Uwzględniliśmy także zaangażowanie w szeroko rozumianą innowacyjność, zarówno pracowników KGHM, jak i stosowanych rozwiązań technologicznych. Zweryfikowaliśmy kwestie znaczących zmian w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości. Ujęliśmy jednostki gospodarcze uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak również zidentyfikowaliśmy istotne aspekty wpływu społecznego Grupy KGHM.

Agata Pelc, Departament Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA

Agata Pelc, Departament Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA

Proces raportowania

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź SA stale ewoluuje. Spółka stara się doskonalić system zbierania danych zarówno pod kątem wskaźników GRI, jak i wskaźników, które sama definiuje. Ostateczna identyfikacja aspektów istotnych dla Grupy KGHM następuje podczas warsztatów z udziałem kadry managerskiej. Wtedy ustalany jest finalny zakres raportowania w dziedzinach istotnych z perspektywy celów biznesowych oraz Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM.

Oprócz Raportu Zintegrowanego w pierwszym kwartale każdego roku sprawozdawczego KGHM Polska Miedź SA publikuje Sprawozdanie na temat Informacji Niefinansowych KGHM Polska Miedź SA i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA wraz ze Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem Skonsolidowanym Grupy KGHM. Takie działanie wynika z Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/95/UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.