Menu

Menu

Jawność płac z perspektywy pracowników i pracodawców

Według pracodawców jawność wynagrodzeń nie rozwiąże problemu luki płacowej. Niemal 70 proc. z nich uważa, że polski rynek pracy nie jest gotowy na wprowadzenie takiej zmiany. Z kolei co piąty pracodawca jest zdania, że aktualna sytuacja rynkowa pozwala na jawność płac. Pracownicy mają odmienny punkt widzenia – 53 proc. z nich twierdzi, że jawność wynagrodzeń przyczyni się do zmniejszenia luki w płacach. Dzieli ich jednak podejście do dostępu do wiedzy o wysokości płacy współpracowników.

Prawie połowa zapytanych zatrudnionych (47 proc.) chciałaby, aby ich współpracownik znał wysokość ich pensji. Tych, którzy by tego nie chcieli, jest niewiele mniej − 43 proc. Nieco ponad połowa pracowników (54 proc.) chciałaby wiedzieć, ile zarabia ich kolega z pracy, natomiast 34 proc. zatrudnionych nie potrzebuje takiej wiedzy.

Ujawnianie płac ma swoje plusy

Ponadto z ankiety przeprowadzonej przez Pracodawców RP  wynika, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę to dobry pomysł w ocenie 40 proc. firm. Zgoła inne podejście mają pracownicy – aż 75 proc. z nich chciałoby ujrzeć w ogłoszeniu taką informację.

Pracodawcy są zasadniczo przeciwni jawności wynagrodzeń, jednak widzą też plusy ewentualnej zmiany. Prawie 50 proc. z nich wskazuje, że główną zaletą jest możliwość stworzenia przejrzystych zasad wynagradzania. Podobnego zdania są pracownicy – i to w zdecydowanej większości (70 proc. zatrudnionych). Pracownicy zwracają też uwagę, że jawność płac wzmocniłoby poczucie sprawiedliwości w miejscu pracy (53 proc.).

Wady jawności wynagrodzeń

Ankietowani dostrzegają też wady takiego rozwiązania. 56 proc. pracowników uważa, że ujawnianie danych o wysokości wynagrodzenia może spowodować nowe konflikty w miejscu pracy. Tylko 18 proc. zatrudnionych ocenia, że rozwiązanie to nie ma żadnych minusów. Z drugiej strony aż 80 proc. pracodawców obawia się, że jawność płac może doprowadzić do niebezpieczeństwa uzyskania informacji o wysokości płac przez osoby postronne. – Jest to niepokojący wniosek, bowiem firmy mają świadomość, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń czy ich przedziałów w ofertach pracy lub w czasie procesu zatrudnienia może spowodować fikcyjne rekrutacje, których celem będzie jedynie wyłudzenie danych o wysokości płac w firmie, a nie podjęcie zatrudnienia. Każdy będzie mógł uzyskać tego rodzaju dane pod pretekstem zainteresowania podjęciem pracy w przedsiębiorstwie, co może spowodować ich przetwarzanie w sposób nieuprawniony – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Projekt dyrektywy – co może się zmienić

Dyskusja o jawności płac ponownie stała się ważnym tematem debaty publicznej po przedstawieniu przez Komisję Europejską projektu dyrektywy w tej sprawie. Zakłada on, że osoby ubiegające się o zatrudnienie będą informowane o wysokości lub przedziale wynagrodzenia na danym stanowisku. Ponadto pracownicy mieliby uzyskać prawo do informacji o średniej wysokości wynagrodzenia w ich grupie zawodowej z podziałem na płeć. Na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników miałby być nałożony obowiązek sprawozdawczy w zakresie różnic w wynagrodzeniu między płciami.

Źródło informacji: Pracodawcy RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.