Menu
 • Menu

  Jak założyć spółkę z o.o?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Z czego wynika jej popularność? Osoby wiążące swoje plany z biznesem decydują się na założenie spółki z o.o. z uwagi na jej odrębną podmiotowość prawną. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za finansowe zobowiązania spółki i nie muszą płacić składek ZUS. Jak zacząć prowadzić działalność w tej formie? Sprawdź, jak założyć spółkę z o.o krok po kroku.

  Jak założyć spółkę z o.o

  Sporządzenie umowy spółki

  Procedura utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od  sporządzenia oraz podpisania formalnego aktu prawnego, na którego założeniach będzie opierać się jej działalność. Wspomnianym dokumentem może być umowa spółki (jeżeli zakłada się ją z jednym wspólnikiem lub kilkoma wspólnikami) albo akt założycielski spółki z o.o. (w przypadku, gdy zamierza się prowadzić działalność jako spółka jednoosobowa).

  Zarówno umowa, jak i akt założycielski muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Tylko wtedy dokumenty będą miały moc prawną konstytuującą działalność spółki. Co ważne, w umowie muszą znaleźć się dane takie jak: nazwa firmy i adres jej siedziby, wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tysięcy złotych), oświadczenie, czy wspólnik może dysponować więcej niż jednym udziałem, liczba oraz nominalna wartość udziałów objętych przez każdego ze wspólników, a także czas, na jaki zakłada się spółkę (jeśli jest to czas określony).

  Już na etapie zakładania spółki z o.o. można skorzystać z pomocy prawnej np. w zakresie sporządzenia projektów dokumentów założycielskich takich jak umowa. Obsługa prawna firm zakłada wsparcie w dopełnianiu różnych formalności związanych z otwieraniem własnego biznesu.

  Spółka w organizacji

  W momencie podpisania umowy spółka uzyskuje status spółki z o.o. w organizacji. Powstaje wówczas obowiązek dokonania rejestracji spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) w ciągu 6 miesięcy. W tym okresie spółka powinna posługiwać się określeniem „w organizacji” oraz zadbać o dopełnienie formalności takich jak zgromadzenie kapitału zakładowego i powołanie zarządu (jeżeli ma wspólników). Ponadto ma czas na zaciągnięcie zobowiązań. Obowiązkiem dużych spółek jest także powołanie rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej.

  Źródło: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/prawo-spolek-handlowych/

  Uzyskanie wpisu do KRS – rejestracja spółki z o.o.

  Jak zostało wyżej wspomniane, spółka musi zostać wpisana do KRS przed upływem 6 miesięcy od chwili podpisania umowy lub aktu założycielskiego. Podstawowy wniosek o wpis składa się poprzez druk KRS-W3. Do dokumentu należy dołączyć obowiązkowe druki towarzyszące oraz: umowę/akt założycielski spółki, listę wspólników z podpisami, oświadczenie o wniesieniu wkładu kapitału zakładowego, wzory podpisów członków zarządu spółki (poświadczone notarialne albo złożone przed sądem), dowód pokrycia opłat sądowych oraz tych poniesionych z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Komplet dokumentów składa się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki z o.o. Korzystając z zasady jednego okienka, w Sądzie Gospodarczym należy złożyć też wnioski o zgłoszenie spółki do Urzędu Skarbowego (aby uzyskać NIP), Urzędu Statystycznego (by został nadany REGON) oraz do ZUS-u.

  Założenie konta bankowego

  Kiedy już zostanie zakończona rejestracja spółki z o.o. w sądzie i innych instytucjach, zakłada się rachunek bankowy spółki. Zawiera się również umowę z firmą mającą prowadzić księgowość (jeżeli nie będzie się jej prowadzić we własnym zakresie). Otwarcie konta bankowego, podpisanie umowy z podmiotem zajmującym się rachunkowością oraz określenie miejsca, w jakim będzie przechowywana dokumentacja, to fakty, które muszą zostać zgłoszone na druku NIP-2 w Urzędzie Skarbowym. Konieczna okaże się też deklaracja w sprawie wybranej formy opodatkowania. Jeżeli firma będzie odprowadzać podatek od towarów i usług, należy zarejestrować spółkę z o.o. jako podatnika VAT na druku VAT-R.

  Założenie spółki z o.o. wymaga sporządzenia i podpisania umowy w formie aktu notarialnego, uzyskania wpisu do KRS oraz założenia konta bankowego. Z tymi etapami wiąże się jednak sporo dodatkowych formalności, o które również trzeba zadbać. Część zobowiązań można powierzyć radcy prawnemu, by mieć pewność, że zostaną należycie zrealizowane i ułatwić sobie przejście przez całą procedurę. Po dopełnieniu wszystkich omówionych formalności spółka z o.o. może już swobodnie funkcjonować, korzystając z udogodnień związanych z prowadzeniem działalności w tej formie.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *