Menu

Menu

Jak wnioskować o Mały ZUS?

Jak wnioskować o Mały ZUSMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie możliwość korzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie resort informuje, jak wnioskować o Mały ZUS? Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi w całym 2019 roku, muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia w ZUS-ie do 8 stycznia.

Mały ZUS stanowi rozwiązanie, które znacznie ogranicza koszty prowadzenia działalności gospodarczej drobnych przedsiębiorców. Osoby uzyskujące z działalności gospodarczej najniższe dochody nie będą już musiały płacić pełnej stawki, która wynosi obecnie ponad 1200 zł na miesiąc. Zamiast tego wysokość zobowiązania uzależniona zostanie od wysokości osiąganych dochodów.

Dotychczas legalna działalność drobnych przedsiębiorców była mocno ograniczona przez konieczność płacenia wysokich składek. Wielu z nich uzyskiwało zbyt niskie dochody, by sprostać ich płaceniu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że nawet 10 tysięcy małych firm rocznie kończyło swoją działalność właśnie z tego powodu.

Mały ZUS – obok “ulgi na start” i preferencyjnej składki na ubezpieczenie płaconej przez pierwsze 2 lata działalności – stanowi kolejny element wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Resort przewiduje, że z przepisów skorzysta prawie 200 tysięcy przedsiębiorców. W ciągu 10 lat ich łączne oszczędności z tytułu zniżki wyniosą aż 5,4 mld zł.

Ponieważ – zdaniem MPiT – ulga zachęci wielu przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy, liczba beneficjentów zniżki może jeszcze zwiększyć się w następnym roku. Walka z szarą strefą jest jednym z celów, dla których wprowadzono ułatwienie.

Jak wnioskować o Mały ZUS – wymagania i formalności

O Mały ZUS mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których roczne przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są większe od 30-krotności płacy minimalnej. Kwota za rok 2018 uprawniająca do zniżki w roku 2019 wynosi 63 tys. zł.

Tłumacząc, jak wnioskować o Mały ZUS, ministerstwo przypomina, że termin składania zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na cały 2019 rok mija 8 stycznia.

Jak czytamy w komunikacie: Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie, składa każdego roku jednorazową deklarację za styczeń do 10 lutego. Jeśli składki opłacane są również za pracowników, deklaracje powinny być składane za każdy miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca.

Trzeba jednak pamiętać, że Mały ZUS pozwala uzyskać obniżenie wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi o ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega zmniejszeniu i należy płacić ją w pełnej kwocie.

Jak dodaje resort: ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Kto nie może skorzystać ze zniżki?

W informacji, jak wnioskować o Mały ZUS, przygotowanej przez MPiT przypomniano, że preferencyjna składka nie należy się przedsiębiorcom, rozliczającym się w formie karty podatkowej i korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT. W tych przypadkach bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może zweryfikować poprawności ustalenia podstawy wymiaru składek.

By otrzymać zniżkę, trzeba też wykazać, że w poprzednim roku działalność gospodarcza prowadzona była przez co najmniej 60 dni. Korzystający z ulgi nie mogą też wykonywać działalności gospodarczej na rzecz poprzedniego pracodawcy. Ograniczenie to służy zniechęceniu pracowników do przechodzenia na samozatrudnienie, by skorzystać z mniejszych składek na ZUS.

Z możliwości składania wniosku o Mały ZUS wyłączono też przedsiębiorców, którzy płacą 24 miesięczne preferencyjne składki. Jeśli przedsiębiorca zarejestrował, lub wznowił działalność gospodarczą w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, wysokość rocznego limitu uprawniającego do zniżki zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Autor: Waldemar Kubielski
Źródło: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.