Menu

Menu

Jak bezpiecznie i świadomie inwestować środki finansowe?

Inwestowanie samo w sobie niesie pewne ryzyko. Niektóre sposoby na pomnożenie środków pieniężnych można jednak uznać za takie o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Dzisiaj pokrótce przybliżymy kilka z nich.

Jak inwestować

Jak inwestować, aby nie stracić?

Z racji tego, że inwestowanie zawsze niesie za sobą pewne ryzyko utraty środków pieniężnych, wiele osób poszukuje względnie bezpiecznych sposobów na pomnażanie swojego majątku. Bez względu jednak na wybór metody warto znać pewne uniwersalne zasady inwestowania.

 • Podstawową zasadą jest… oszczędzanie. Nie powinno się wszystkich zgromadzonych środków inwestować, ponieważ wystarczy niewielki kryzys, aby stracić oszczędności. Wielu ekspertów zaleca, aby stworzyć coś na kształt funduszu awaryjnego. Mogą to być środki finansowe, które pozwolą na 6 miesięcy życia w trudnych sytuacjach np. w przypadku utraty pracy.
 • Każdy inwestujący powinien mieć podstawową wiedzę na temat tego, jak pomnażać pieniądze. Warto czytać książki tematyczne, blogi branżowe, śledzić bieżące informacje oraz uczyć się i obserwować, co w największym stopniu wpływa na poziom giełdowych wycen. Na początku należy zgłębić zasady analizy fundamentalnej.
 • Bezpieczne inwestowanie to znajomość zasad budowania portfela inwestycyjnego. Mowa tu o sposobach dywersyfikacji ryzyka finansowania poprzez wybieranie różnego rodzaju inwestycji w myśl zasady don’t put all eggs in one basket, czyli nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka.
 • Ważne jest również określenie celu inwestycyjnego, charakteru, okresu, na jaki jesteśmy w stanie zamrozić gotówkę, ile chcemy zarobić oraz ile maksymalnie możemy stracić.
 • Istotne jest także samo spisanie planu inwestycyjnego. Będzie to punkt odniesienia, ponieważ warto regularnie porównywać rezultaty z początkowymi założeniami. Pozwala to również na ewentualną zmianę początkowo przyjętych założeń. Bezpieczeństwo inwestycji wiąże się również z umiejętnością rewizji punktów planu. Analizowanie rynku i rezultatów pozwala początkującemu inwestorowi zdobyć doświadczenie, które może wykorzystać w przyszłości do efektywniejszego inwestowania kapitału.
 • Obserwowanie źródeł spadków w przypadku akcji firm. Jeżeli jakaś spółka zaczyna przynosić straty, powinno być to ważnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestora. To kwestia doświadczenia i intuicji, aby w odpowiednim momencie sprzedać akcje lub wyjść z rynku i nie odczuć skutków ewentualnego bankructwa firmy. Istnieją teorie kursów giełdowych (analizy techniczne pozwalające w krótkim okresie przewidzieć wzrosty lub spadki danego aktywa), obrazujące jak dane aktywo może się zachować w przyszłości.
 • Bezpieczne inwestycje to ubezpieczone inwestycje. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej np. od spadków indeksu. Warto zaznajomić się z tym tematem, gdy zdecydujemy się na konkretną formę inwestycji.
 • Eksperci z branży zwracają jednak uwagę, że podstawowe zasady inwestowania to przede wszystkim pogłębianie swojej wiedzy finansowej oraz śledzenie prognoz rynkowych dla danej inwestycji.
 • Wybór sposobu inwestowania powinien być uzależniony m.in. od poziomu wiedzy inwestora, posiadanego kapitału oraz oczekiwanego zysku z inwestycji. Zazwyczaj osoby z większym kapitałem inwestują w nieruchomości. Mniej doświadczeni inwestorzy, którzy obawiają się wahań, chętniej wybierają lokaty bankowe oraz obligacje skarbowe.
 • Bezpieczne i świadome inwestowanie” to cykl edukacyjny na blogu Funduszu Hipotecznego Yanok, dotyczący bezpiecznych form inwestowania. Cykl ten przybliża podstawowe zagadnienia, które każdy – a zwłaszcza początkujący inwestor – powinien znać.

  W co inwestować bezpiecznie?

  Podstawowe zasady inwestowania są nam już znane. Teraz pora na to, aby przybliżyć kilka popularnych form inwestowania, po które sięgają zarówno doświadczeni, jak i początkujący inwestorzy.

  Obligacje jako sposób na inwestowanie

  Osoba inwestująca w obligacje może liczyć na odsetki od kwoty ulokowanego kapitału. Dostępne jest kilka rodzajów obligacji, w tym m.in. skarbowe, manipulacyjne (komunalne) oraz korporacyjne. Pomimo pewnego ryzyka (zależnego np. od kondycji emitenta) uważa się je za relatywnie bezpieczne inwestycje. Obligacje mogą zostać upłynnione przed upływem terminu ważności. Pewną wadą jest to, że w przypadku wystąpienia skrajnie negatywnego scenariusza (np. upadek emitenta), inwestor może nie odzyskać pełnej kwoty zainwestowanych środków.

  Złoto fizyczne metodą na pomnażanie kapitału

  Niektórzy inwestorzy mogą pokusić się na inwestycję, jaką jest zakup złota fizycznego (złotych sztabek lub monet bulionowych). Jest to odpowiedź na pytanie, w co inwestować w długiej perspektywie czasowej. Złoto uważane jest za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej opłacalnych metod lokowania kapitału. Ze względu na wahania cen inwestycja w ten kruszec w krótkim terminie może przynieść straty – z czym warto się liczyć. Dane historyczne pokazują jednak, że wartość złota sukcesywnie wzrasta. Inwestycje w srebro są mniej opłacalne ze względu na większe wahania cen oraz mniejsze skorelowanie z cenami akcji niż w przypadku złota.

  Możliwości inwestowania w nieruchomości – dla kogo?

  Inwestowanie w nieruchomości wymaga posiadania znacznego kapitału. Jest to jednak relatywnie bezpieczna oraz zyskująca na popularności forma inwestowania. Mowa tu przede wszystkim o zakupie nieruchomości pod wynajem. Najbardziej w cenie są mieszkania w dobrej lokalizacji – zapewniają one najlepszą stopę zwrotu. W tym przypadku zyskiem jest nie tylko czynsz najmu, ale także wzrost ceny nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej. Inwestowanie w mieszkania wymaga jednak nie tylko dużego kapitału, ale także wiedzy. Ważna jest skrupulatna analiza rynku nieruchomości oraz zbadanie popytu na wynajem mieszkania w konkretnej lokalizacji. Istnieją również pośrednie formy inwestowania w nieruchomości, które wymagają niższego finansowego progu wejścia w inwestycje oraz mniejszego zaangażowania nakładu pracy i czasu, niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w nieruchomości. Wykazują one jednak podobny poziom bezpieczeństwa i oferują korzystny poziom zwrotu inwestycji.

  Mamy nadzieję, że powyższy artykuł pomógł w poznaniu odpowiedzi na pytanie: czym kierować się przy wyborze inwestycji oraz zachęci przyszłych inwestorów do zagłębiania wiedzy w tym zakresie. To podstawowy krok do bezpiecznego i świadomego inwestowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.