Menu

Menu

Historyczna kumulacja inwestycji

Inicjatywy nowych terminali kontenerowych na Bałtyku wywołują niepokój operatorów, którzy działają na tym rynku. To zrozumiałe. Jednak zdrowa konkurencja jest wskazana w każdym obszarze gospodarki. Terminale kontenerowe nie stanowią wyjątku – mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Od pewnego czasu wiele mówi się o projekcie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Czy jego idea cieszy się przychylnością mieszkańców regionu i samorządów?

Krzysztof Urbaś: Realizacja projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest bardzo potrzebna, nie tylko zespołowi portów Szczecin-Świnoujście, lecz także Polsce, regionowi i samemu Świnoujściu. Powstanie w tym mieście takiego portu to przede wszystkim stworzenie alternatywy zatrudnienia dla mieszkańców, zwłaszcza dla tych, którzy swojej zawodowej przyszłości nie wiążą z branżą turystyczną. Taki terminal zatrudni kilkaset osób.

Miasto na takiej inwestycji na pewno nie straci. Docelowo budżet miejski zasilą podatki z portu, jak również z innych podmiotów, które będą kooperowały z terminalem. Na świecie mamy wiele przykładów miejsc, które znakomicie łączą funkcje gospodarcze i portowe oraz turystyczne, chociażby Rotterdam czy Kopenhaga. Właśnie na tym zasadza się idea zrównoważonego rozwoju, który wielu współczesnych ekonomistów postrzega jako odpowiedzialną formę biznesu, czyli jednoczesny rozwój w wielu obszarach, z uwzględnieniem aspektów gospodarczych i społecznych. W ostatnim czasie nasze argumenty zyskują coraz więcej zwolenników wśród świnoujskiej społeczności oraz władz miasta.

Jak planowany terminal kontenerowy w Świnoujściu wpłynie na status i kondycję Portu Szczecin-Świnoujście? Czy będzie on konkurencją dla usług portowych Trójmiasta?

Krzysztof Urbaś: Koncepcja głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu wywołała ożywioną dyskusję. Na jej temat wypowiedzieli się przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, analitycy z Polski i zza granicy. Wszyscy podkreślają atuty lokalizacji terminalu, znaczenie połączeń drogowych, kolejowych i Odrzańskiej Drogi Wodnej z zapleczem: południową Polską, wschodnimi Niemcami, Europą Środkową. Wskazują też na trwałe wzrostowe trendy oceanicznych przewozów kontenerowych.

Wsłuchując się w te głosy i uwzględniając nasze analizy, z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu to dobry projekt. Inicjatywy nowych terminali kontenerowych na Bałtyku wywołują niepokój operatorów, którzy działają na tym rynku. To zrozumiałe. Jednak zdrowa konkurencja jest wskazana w każdym obszarze gospodarki. Terminale kontenerowe nie stanowią wyjątku.

Jakie inne inwestycje są kluczowe dla rozwoju spółki i wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjnej gospodarki morskiej?

Krzysztof Urbaś: Obecnie w zespole portów Szczecin-Świnoujście realizowany jest ogromny, wręcz historyczny pakiet inwestycyjny. Ta wielomiliardowa ofensywa inwestycyjna ma służyć dalszemu rozwojowi portów w Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje realizowane są przez takie podmioty, jak ZMPSiŚ SA, Urząd Morski w Szczecinie, PKP PLK oraz GDDKiA.

W Szczecinie poprawiamy parametry portu, dostosowując je do wymagań rynku. Wyrazem tego jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin, które wykonuje Urząd Morski w Szczecinie. Inwestycja, warta ok. 1,4 mld zł, obejmuje  pogłębienie ok. 62 km toru do 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych w postaci dwóch sztucznych wysp. Projekt znacząco poprawi ofertę portów, umożliwiając zawijanie większych jednostek do szczecińskiego portu, a w konsekwencji pozyskanie dodatkowych kontrahentów i ładunków. W związku z tym zadaniem ruszyły dwa wielkie przedsięwzięcia ZMPSiŚ w porcie Szczecin w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Dzięki nim port Szczecin otworzy się na znacznie większe jednostki. To będzie jakościowy i ilościowy skok w obsłudze statków i ładunków.

Bardziej radykalnie działamy w porcie Świnoujście, gdzie efekty inwestycji wkraczają na nowe tereny, poszerzając ofertę usług. Na terminalu promowym połączyliśmy dwa stanowiska promowe, żeby móc tam obsłużyć największe promy, jakie kiedykolwiek pływały w tym rejonie. Tworzymy tam terminal intermodalny, gdzie transport kolejowy w relacji z promami będzie odgrywał kluczową rolę, stąd powstają dodatkowe tory kolejowe, a istniejące są modernizowane. Budowany jest również parking na 278 ciężarówek. Poza terminalem kontenerowym planujemy powstanie uniwersalnego terminalu głębokowodnego oraz portu instalacyjnego i serwisowego dla farm wiatrowych.

Jeśli uda się zrealizować te wszystkie zamierzenia inwestycyjne, to w 2050 r. zespół portów Szczecin-Świnoujście będzie dysponować potencjałem mogącym obsłużyć niemal trzykrotnie więcej ładunków niż obecnie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.