Menu

Menu

GPW wkracza w nowy rok z ambitnymi planami

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamknęła 2021 r. z 48 debiutami: 16 na Głównym Rynku (najwięcej od 2016 r.) i 32 na rynku NewConnect (najwięcej od 2013 r.). Jej zarząd oczekuje, że w 2022 r. zadebiutuje jeszcze więcej spółek, w tym zagranicznych. Dzięki nowatorskim inicjatywom w obszarze technologii i aktywności w działaniach międzynarodowych GPW wyraźnie wybija się na tle innych giełd regionu.

Największe pod względem wartości IPO uzyskała w 2021 r. Grupa Pepco (3,7 mld zł), która w II kwartale znalazła się w pierwszej dziesiątce największych europejskich. Drugim najbardziej wartościowym debiutem minionego roku była na GPW spółka Huuuge Inc. (1,67 mld zł), a trzecim − Grupa Pracuj (1,12 mld zł).

wykres wzrostu

Ambitne plany GPW na 2022 rok

Ambicje GPW na 2022 rok są w kontekście wzrostu liczby debiutów jeszcze większe. Zarządowi szczególnie zależy na innowacyjnych spółkach reprezentujących nowe technologie, biotechnologie, energetykę, e-commerce i gamedev.

Na początku roku ma wystartować GlobalConnect – rynek akcji spółek zagranicznych notowanych na giełdach w Europie Zachodniej, a docelowo również w USA. Notowania na GlobalConnect będą odbywać się w godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w polskim złotym, co daje inwestorowi pewność ceny, po której nabywa akcje. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia przez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku.

Ponadto w I połowie 2022 r. planowane jest uruchomienie projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL), koordynowanego przez GPW. Ma on na celu usprawnienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. − Warszawska giełda ma blisko 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń oraz zapewnia najwyższy poziom zabezpieczania danych. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Docelowo projekt będzie dedykowany dla całego rynku TSL – mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

Nowe produkty i innowacyjne rozwiązania

GPW oferuje inwestorom dostęp do ponad 2,5 tys. produktów strukturyzowanych, dających ekspozycję na różne towary i instrumenty, w które inwestor indywidualny często nie miałby szans zainwestować bezpośrednio. W ramach rozwoju produktów GPW poszerza się także oferta ETF-ów. Realizowane są też działania związane z rozwojem technologii i wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak: big data, blockchain, sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów.

Komercjalizacją autorskich produktów technologicznych zajmuje się spółka GPW Tech SA, należąca do Grupy Kapitałowej GPW. W swoim portfolio  ma ona takie produkty, jak GPW STORK − aplikację webową optymalizującą proces analizy danych rynkowych w zakresie detekcji nadużyć na rynku, WATS – szybki i innowacyjny system transakcyjny (zostanie wdrożony na giełdzie w I kwartale 2024 r.), GRC – rozwiązanie IT wspierające zarządzanie procesami, ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny, TCA Tool – narzędzie usprawniające analizę kosztów transakcyjnych, czy Indeksator, który ma zastąpić obecny system kalkulacji i kalkulator indeksów stosowany przez GPW.

inwestowanie na giełdzie

Więcej możliwości inwestowania w sztukę

Warto zwrócić uwagę na projekt GPW Private Market. Oferuje on nowe możliwości inwestowania i obrót aktywami niefinansowymi, takimi jak metale szlachetne czy dzieła sztuki, zwłaszcza obrazy. Ich wartość zostałaby zdigitalizowana i odzwierciedlona w tzw. tokenach.

Na mocy porozumienia podpisanego w listopadzie 2021 r. przez GPW i Artinfo.pl tworzone są ramy biznesowe umożliwiające tokenizację dzieł sztuki. Przyczyni się to do zwiększenia transparentności rynku sztuki i dostępności dzieł sztuki dla klientów detalicznych. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain wpłynie również na zmniejszenie kosztów transakcyjnych.

Integracja polskiego i węgierskiego biznesu

W grudniu GPW w Warszawie podpisała porozumienie z Towarową Giełdę Energii, Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange. W ramach Term Sheet instytucje te zadeklarowały powołanie do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions. CPS będzie działać w obszarze posttransakcyjnym na rynkach towarowych.

Jak ocenia prezes zarządu GPW, zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach powstałej spółki pozwoli uzyskać synergię w zakresie kompleksowej oferty rozliczeniowej dla regionu. − Potencjalna transakcja umożliwi stworzenie podmiotu o kompleksowej ofercie dla rynków towarowych – energii elektrycznej, gazu i produktów rolnych. Współpraca z naszymi węgierskimi przyjaciółmi pozwoli na wprowadzenie przez TGE nowych linii biznesowych oraz przyniesie wiele korzyści także dla innych uczestników z obszaru CEE/SEE – tłumaczy Marek Dietl.

GPW wybija się w regionie

Warszawska giełda wyraźnie wybija się na tle innych giełd regionu. Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku była II edycja Konferencji Giełd Trójmorza. Wzięli w niej udział prezesi 9 giełd regionu CEE oraz prezesi banków centralnych Armenii i Gruzji. Głównym założeniem inicjatywy, której GPW jest współpomysłodawcą, jest pogłębianie współpracy między giełdami regionu Europy Centralnej.

Warszawska giełda docenia też białoruskich specjalistów IT. Dlatego zachęca tamtejsze firmy technologiczne do wchodzenia na GPW, zaś w przyszłości zamierza otworzyć indeks spółek białoruskich, analogicznie jak w przypadku 8 spółek ukraińskich, wycenianych na WIG-Ukraine na ok. 8 mld zł. GPW chce być obecna także na Zakaukaziu. W planach jest zakup armeńskiej giełdy AMX. Warunki transakcji są na etapie finalnych negocjacji.

Na polskim gruncie GPW zamierza przyciągać na rynek kapitałowy także firmy przed giełdowym debiutem, oferując im finansowanie. Służy temu GPW Ventures, działająca jako fundusz lokujący środki inwestorów na zasadach rynkowych w funduszach Venture Capital. Spółka będzie szczególnie wspierać rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz sektora OZE.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.