Menu

Menu

Gaśnice śniegowe – to musisz wiedzieć na ich temat!

Przeznaczenie to podstawowy czynnik, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru gaśnicy. Klasyfikacja obejmuje 5 podstawowych grup pożarów. Gaśnice śniegowe, o których opowiadamy, służą do gaszenia pożarów z grup B i C. Niektóre gaśnice śniegowe można także stosować do gaszenia elementów znajdujących się pod napięciem poniżej 1000 V.

gaśnica śniegowa

Gaśnica śniegowa – do jakich zastosowań

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, gaśnice śniegowe (znane też jako gaśnice CO₂) sprawdzają się przy gaszeniu pożarów dwóch grup. Grupa B, czyli ciecze i materiały stałe topiące się, takie jak alkohole, benzyna, nafta, parafina itp. Grupa C to gazy palne, a więc wodór, metan, acetylen czy gaz miejski. Środek gaśniczy zastosowanych w gaśnicach śniegowych jest bezpieczny dla przedmiotów, nie pozostawiając na nich żadnych śladów. To skroplony dwutlenek węgla, który po wylocie z gaśnicy rozpręża się, schładzając do temperatury -78 stopni Celsjusza i w efekcie zamieniając się w tak zwany suchy lód. Zatem przy użyciu gaśnicy proszkowej można śmiało podjąć się gaszenia elektroniki oraz urządzeń elektrycznych, których napięcie nie przekracza 1000 V. Należy mieć na uwadze, że gaśnica śniegowa nie służy do gaszenia ludzi – działanie bardzo niskiej temperatury może powodować dodatkowe urazy.

Gaśnica śniegowa – sposób użycia

Gaśnica śniegowa musi być zamontowana w prosty sposób, aby jej odczepienie i praktyczne użycie mogło nastąpić możliwie jak najszybciej. Ze względów bezpieczeństwa przy korzystaniu z gaśnicy śniegowej, zalecane jest jej mocowanie do szafki albo stojaka. Po zwolnieniu zawleczki gaśnica śniegowa jest gotowa do użycia. Wystarczy wcisnąć dźwignię, aby nastąpiło otwarcie zaworu. Następnie środek gaśniczy jest tłoczony dyszą do węża wylotowego. Gaśnice śniegowe są wyposażone w specjalnie zaprojektowane dysze, które umożliwiają skuteczne kierowanie strumieniem CO₂. Po zakończeniu działania z gaśnicą można ją ponownie uzupełnić. Jedną z największych zalet gaśnic śniegowych jest to, że w żaden sposób nie zanieczyszczają gaszonych pomieszczeń i przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.