Menu

Menu

Emeryci i życie na kreskę

Dane Krajowego Rejestru Długów wskazują, że na początku 2021 r. długi emerytów są o ponad 100 mln zł niższe niż rok wcześniej i wynoszą ponad 6,6 mld zł. Jednocześnie ich średnie zadłużenie jest wyższe i przekracza 18 tys. zł. Problem dotyczy przede wszystkim mieszkańców miast, którzy mają do spłacenia ok. 5,3 mld zł.

Okazuje się, że emeryci, choć nie są wolni od długów, są jedyną grupą wiekową, która zdołała w minionym roku spłacić część zadłużenia. Jak wynika ze statystyk, spadła liczba zadłużonych kobiet po 60. roku życia i mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat. Jest ich 355 tys. − o 21 tys. mniej niż rok temu. Analitycy podkreślają jednak, że choć dłużników jest mniej i suma zobowiązań spadła, to statystyczny senior zalega ze spłatą na kwotę ponad 18 tys. zł, a zatem więcej niż przed rokiem.

Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zauważa, że pandemia nie mogła odczuwalnie wpłynąć na spadek miesięcznych przychodów seniorów. Wypłata emerytury, podlegającej waloryzacji, jest zagwarantowana niezależnie od sytuacji. Co więcej, w 2020 r. seniorzy otrzymali też tzw. trzynastkę. Dodatkowe świadczenie ma być kontynuowane w kolejnych latach. − Przy mniejszej liczbie dłużników i niższej niż rok temu kwocie zobowiązań za niepokojący należy uznać wzrost o blisko 750 zł średniego zadłużenia. To prawie 1/3 przeciętnej emerytury − komentuje Łącki. Podkreślił, że z uwagi na stałe opłaty, koszty leków i zabiegów budżety seniorów, są zazwyczaj bardzo ciasne.

Statystyki a długi emerytów

Jakie inne wnioski płyną ze statystyk KRD? W przeciwieństwie do innych grup wiekowych wśród zadłużonych emerytów dominują kobiety. Mają one do spłacenia ponad 3,5 mld zł (mężczyźni − 2,8 mld zł). Procentowo również stanowią większość wszystkich zadłużonych seniorów (58 proc.).

Statystyki pokazują jednak, że czas przejścia na emeryturę gorzej przyjmują mężczyźni. W bazie KRD 65-letnich mężczyzn jest o połowę więcej niż 60-letnich kobiet. Liczba zadłużonych seniorek i seniorów równoważy się dopiero w grupie 70-latków. Analitycy tłumaczą tę zależność strukturą wiekową społeczeństwa (wg danych GUS średnia długość życia mężczyzn i kobiet w Polsce to odpowiednio prawie 74 i 82 lata).

Najwięcej długów wśród seniorów mają 65-latkowie. To samo dotyczy największej liczby zobowiązań wobec wierzycieli, którym są oni winni prawie 627 mln zł. Ich zadłużenie jest zdaniem analityków następstwem przejścia na emeryturę i odchudzenia portfela, przy jednoczesnych zobowiązaniach zaciągniętych w poprzednich latach. Jak wiadomo mniejsze dochody nie sprzyjają zdolności do spłaty długów.

Czym dysponują emeryci?

Średnia emerytura w Polsce po III kwartale 2020 r. wyniosła ok. 2 tys. 377 zł (dane ZUS). Przy średnim zadłużeniu emerytów na poziomie ponad 18 tys. zł statystycznie jeden senior musiałby przeznaczyć prawie osiem wypłat emerytalnych, żeby spłacić wszystkie zobowiązania.

Spłata zobowiązań najwięcej problemów przysparza seniorom z województwa śląskiego. Tam prawie 57 tys. emerytów musi oddać wierzycielom 1,08 mld zł. Drugie miejsce pod względem długów osób w wieku emerytalnym zajmuje Mazowsze (866 mln zł.). Trzecie − Dolny Śląsk (618 mln zł). Największe kwoty muszą zwrócić emeryci z województwa mazowieckiego (20,4 tys. zł), opolskiego (19,6 tys. zł) i śląskiego (19 tys. zł). Problem zadłużenia najbardziej dotyka mieszkańców miast, którzy muszą oddać ponad 5,3 mld zł.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.