Menu
 • Menu

  Dziedziczenie środków z polisy na życie

  Indywidualna polisa na życie to zdecydowanie jeden z najchętniej wybieranych produktów ubezpieczeniowych. Stanowi to skuteczne zabezpieczenie dla bliskich na wypadek, gdyby doszło do śmierci osoby ubezpieczonej. Żeby jednak otrzymanie świadczenia było możliwe, w chwili podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym należy wskazać, kto otrzyma odszkodowanie. Jak przebiega proces dziedziczenia środków z polisy na życie? Czy mogą wystąpić po drodze jakieś komplikacje?

  Dziedziczenie środków z polisy na życie

  W jaki sposób możliwe jest odziedziczenie środków z polisy na życie?

  Ubezpieczenie na życie działa na dość prostej zasadzie – jeśli składki opłacane są regularne, to w chwili, kiedy ubezpieczony ulegnie wypadkowi lub stan jego zdrowia się pogorszy (co będzie skutkowało np. pobytem w szpitalu), to dzięki wykupionej polisie otrzymamy stosowne odszkodowanie, które pokryje koszty leczenia. Jeśli jednak zdarzenie losowe czy też choroba sprawią, że dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej, to towarzystwo ubezpieczone jest zobowiązane do wypłaty środków na rzecz uposażonego, który został wskazany w umowie.

  Uposażonymi mogą być współmałżonkowie, dzieci, wnuki, a także rodzice, rodzeństwo czy też bratankowie i siostrzenice. W przypadku, kiedy uposażeni umrą przed ubezpieczonym, to środki przechodzą na innych: dla małżonka w całości, dla rodziców lub dzieci w równo podzielonych częściach.

  Warto ponadto zaznaczyć, że ubezpieczony nie musi uposażyć osoby z nim spokrewnionej.

  Kiedy nie odziedziczymy pieniędzy z polisy na życie?

  Istnieją trzy wyjątki, których wystąpienie uniemożliwia dziedziczenie środków pochodzących z ubezpieczenia na życie:

  • ubezpieczony jest zagrożony egzekucją komorniczą;
  • ubezpieczony jest zadłużony na rzecz Skarbu Państwa;
  • ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty alimentów.

  Dodatkowo może wystąpić sytuacja, w której ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęściej dzieje się to wówczas, kiedy ubezpieczony zginął na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzającej. Podobnie może się zdarzyć, jeśli poniósł śmierć w wyniku wdania się w bójkę. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą też odstąpić od umowy, jeśli zgon nastąpił w trakcie pobytu w kraju zagrożonym działaniami wojennymi lub jeśli stwierdzono samobójstwo przed upływem 2 lat od momentu zawarcia umowy.

  Dziedziczenie środków z polisy a podatek

  Zgodnie z artykułem 831 i 922 kodeksu cywilnego polisa na życie, której zadaniem jest wyłącznie ochrona zdrowia lub życia, nie jest objęta podatkiem. W związku z czym otrzymanie takich pieniędzy przez uposażonych czy też krewnych nie wiąże się z wysokimi opłatami. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego (czyli tzw. na życie i dożycie), które pozwala na zgromadzenie oszczędności i wypłatę ich, jednak pod warunkiem, że ubezpieczony dożyje do końca umowy.

  Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku polisy inwestycyjnej. Jeśli zechcemy wypłacić z niej środki jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu, to ubezpieczyciel oczywiście może się na to zgodzić, jednak wówczas kwota zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w wysokości 19%.

  Ubezpieczenie na życie a spadek

  Co w przypadku, kiedy ubezpieczony jest zadłużony? Czy rodzina, odmawiając przyjęcia spadku, zrzeka się tym samym prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu polisy na życie? W żadnym razie. Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela nie jest zaliczane do części spadkowej. Tym sposobem bliscy zmarłego, który pozostawił po sobie długi, mogą swobodnie zrzec się swojego spadku, co uchroni ich przed koniecznością spłaty zadłużenia. Wciąż będzie im natomiast przysługiwało prawo do podjęcia środków z ubezpieczenia na życie.

  Możliwość uzyskania odszkodowania to jeden z powodów, dla których zdecydowanie warto rozejrzeć się za korzystną polisą na życie. Pomóc w tym może porównywarka internetowa ocenapolis.pl – po wpisaniu podstawowych danych możemy uzyskać przydatne zestawienie najciekawszych ofert na rynku. W ten sposób oszczędzimy sobie czasu, jaki musielibyśmy poświęcić na spotkania z przedstawicielami poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.