Menu

Menu

Dopłaty do czynszu – kto i na jak długo będzie mógł je otrzymać?

Dopłaty do czynszuRząd przyjął projekt ustawy, która przewiduje dopłaty do czynszu w pierwszych latach wynajmowania mieszkania. Jak pisze na swej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe rozwiązanie ma wesprzeć osoby, których dochody są zbyt wysokie, by starać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskie, by uzyskać kredyt mieszkaniowy.

Według analiz rządu liczba takich osób sięga 40% populacji. Należą do tej grupy głównie ludzie młodzi. Na brak możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego – obok dochodów – wpływa także sposób zatrudnienia. Chodzi o umowy na czas określony lub o dzieło. W przypadku osób starszych dopłaty do czynszu mają – według autorów ustawy – umożliwić przeprowadzkę do lokali zapewniających dodatkową opiekę.

Kryterium przyznawania świadczenia będą dochody gospodarstwa domowego. Ich kwalifikowana wysokość zostanie uzależniona od wielkości danego gospodarstwa. Program nie obejmie osób, które posiadają mieszkanie na własność.

Dopłaty do czynszu przyznawane będą w kwocie uzależnionej od kilku czynników. Należą do nich: koszty budownictwa mieszkaniowego na danym obszarze oraz liczba osób tworzących gospodarstwo domowe. Decyzje wydawane zostaną na 9 lat, jednak każdego roku beneficjenci będą weryfikowani w zakresie spełniania przez nich kryterium dochodowego.

W przypadku przekroczenia dochodów kwalifikujących do wypłat, zostaną one wstrzymane. Jednak, gdy dojdzie do pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny, dopłaty do czynszu zostaną przywrócone. Łączny okres, w którym najemcy otrzymają dopłaty do czynszu, nie może przekroczyć 9 lat.

Dopłaty do czynszu tylko w nowych mieszkaniach i rewitalizowanych budynkach

Zgodnie z rządowym projektem dopłaty do czynszu dotyczyć będą wyłącznie mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy lub mieszkań wyremontowanych na terenie Specjalnych Stref Rewitalizacji. Takie rozwiązanie ma – według autorów projektu – przyczynić się do wspierania budownictwa mieszkaniowego.

Dzięki dopłacie ma zwiększyć się liczba lokatorów, którzy wynajmują mieszkania na wolnym rynku. Ma też przyczynić się ona do poprawy warunków mieszkaniowych osób, które już wynajmują lokale. Dzięki zmianom w prawie powinien również rozwinąć się w Polsce rynek mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem.

Zapewni ona bowiem – jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych. Natomiast: dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców, zmniejszy się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

Innym skutkiem zmian ma być powstanie podmiotów instytucjonalnych zarządzających całymi budynkami przeznaczonymi na wynajem.

Dopłaty do czynszu będą obsługiwane przez jednostki samorządowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Autor: Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.