Menu

Menu

Dobre czasy dla logistyki

Pandemia COVID-19 stawia przedsiębiorców i menedżerów w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowywania się do kolejnych zmian. Te wiążą się zarówno z zachowaniami odbiorców indywidualnych oraz biznesowych, jak i wprowadzonymi obostrzeniami. Dla firm związanych z logistyką zmiany biznesowe okazały się korzystne.

Zaopatrzenie i logistyka zyskały w pandemii na znaczeniu, już nie tylko jako źródło oszczędności w firmie, ale punkt wyjścia przewagi konkurencyjnej oraz istotny element strategii przedsiębiorstwa − mówi dr Piotr Sosnowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dodaje, że sposoby zarządzania przedsiębiorstwem zaczęły podlegać innym regułom niż dotychczas. − Dla jednych oznacza to powstanie nowych problemów i wyzwań, łącznie z poniesieniem strat finansowych, a czasami wręcz bankructwem. Dla innych to szansa na rozwój – ocenia ekspert.

Operatorzy rynku KEP zacierają ręce

Niektóre przedsiębiorstwa sektora TSL (Transport−Spedycja−Logistyka) w okresie pandemii odnotowały rekordowy wzrost przychodów (np. UPS w IV kwartale 2020 r. o 21 proc. rok do roku). Wynika to m.in. ze wzrostu znaczenia kanału e-commerce, w dużej mierze opartego na przesyłkach kurierskich. Dotyczy to przede wszystkim operatorów obsługujących rynek KEP, czyli przesyłek paczkowych, ekspresowych i kurierskich. − Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zakupami i logistyka to obszary działalności wielu przedsiębiorstw, nie tylko tych z sektora TSL – podkreśla dr Sosnowski. Jak wyjaśnia, odpowiednie zarządzanie zakupami w firmie to nie tylko obszar poszukiwania oszczędności, lecz także źródło przewagi konkurencyjnej oraz element strategii przedsiębiorstwa. Z tego względu proces ich planowania jest niezwykle ważny.

W ocenie Piotra Sosnowskiego problemy przedsiębiorstw w trakcie pandemii wynikają przede wszystkim z obostrzeń, związanych np. z zamknięciem lokali gastronomicznych, oraz zachowań konsumentów będących następstwem pandemii i restrykcji (zjawisko social distancing). − Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju wyzwania dotknęły w różny sposób przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe – zaznacza ekspert.

Zakupy na zapas czy na zamówienie?

W przypadku przedsiębiorstw handlowych w zależności od oferowanych wyrobów można wyróżnić dwa podstawowe modele działalności ze względu na zarządzanie zakupami − zakupy na zapas (ang. purchase to stock) i zakupy na zamówienie (ang. purchase to order). Firmy te postępują dwojako: albo utrzymują zapasy danego wyrobu, albo realizują transakcje sprzedaży poprzez zakup danego wyrobu u swojego dostawcy i wysyłkę do swojego odbiorcy. W efekcie możemy iść do sklepu i kupić towar albo zamówić u sprzedawcy coś, czego akurat nie ma.

Jak uważa dr Sosnowski, drugi model − ze względu na konieczność obsługi logistycznej każdego zamówienia sprzedaży − wiąże się z wyższymi kosztami logistycznymi, ale jest bardziej odporny na zmiany popytu. To korzyść wynikająca z braku konieczności utrzymywania stanów magazynowych danego towaru.

Logistyka w stacjonarnej i wysyłkowej działalności handlowej

Sosnowski dzieli działalność handlową na stacjonarną oraz wysyłkową, w aktualnej sytuacji zdominowaną przez kanał e-commerce. − Sytuacja pandemiczna sprzyja oczywiście sprzedaży wysyłkowej, w przypadku której model zakupów na zamówienie jest relatywnie bardziej opłacalny. Chodzi o to, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej każde zamówienie wymaga obsługi logistycznej, czyli m.in. spakowania i nadania przesyłki oraz jej transportu – tłumaczy.

Jak zaznacza, niezależnie od okoliczności logistyka i zarządzanie zakupami są kluczowe dla zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Zasada ta sprawdza się szczególnie teraz, gdy możliwości przemieszczania towarów z powodu pandemii zostały ograniczone. − Bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwa będą doświadczać trudności w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców − ocenia.

Wyzwaniem zarządzanie zakupami

Według Sosnowskiego kluczowe wyzwania z obszaru zarządzania zakupami w pandemicznej rzeczywistości obejmują badanie rynku dostawców, ich wybór oraz ocenę. Problemy z zakresu logistyki dotyczą m.in. ustalenia poziomu stanów magazynowych zapasów tak, aby ich zakup i obsługa kosztowały jak najmniej.

Jak twierdzi ekspert, jest wiele sposobów i narzędzi, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić. − Wystarczy wymienić np. kwestionariusze oceny i samooceny dostawców, z kolei problemy związane ze stanami magazynowymi można rozwiązać, wprowadzając m.in. magazynowe stany normatywne − wyjaśnia.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.