Menu

Menu

Dlaczego warto zainwestować w recykling paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne to prawdopodobnie jedna z przełomowych technologii, ale mają one jedną zasadniczą wadę – po zakończeniu okresu eksploatacji stanowią odpady fotowoltaiczne. Tu jednak pojawia się szansa dla inwestorów: dlaczego ci coraz częściej pytają o branżę recyklingu paneli?

recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling fotowoltaiki jest coraz bardziej potrzebny

Nie chodzi tylko o to, że inwestorzy są świadomi narastającego problemu odpadów fotowoltaicznych. Wiedzą też, że po pierwsze – tych odpadów będzie przybywało, bo powoli wchodzimy w okres końca eksploatacji paneli montowanych na krzywej wznoszącej branży PV. Po drugie, inwestorzy wiedzą, że w panelach znajduje się sporo surowców nadających się do ponownego wykorzystania, czy to do budowy nowych ogniw, na które popyt nie słabnie, czy w innych branżach. To dobry moment na inwestycje – firmy z branży recyklingu paneli fotowoltaicznych wciąż pracują nad nowymi technologiami, a rynek w tym zakresie jeszcze nie jest skostniały.

Fotowoltaika wciąż ma przyszłość

Mówiąc o tym, że panele zainstalowane kilkanaście lat temu, dziś stanowią odpad, nie można zapominać, że rynek fotowoltaiki wciąż się rozwija. Produkowane są nowe ogniwa fotowoltaiczne, które powstają z czystych materiałów, które coraz trudniej jest pozyskiwać ze źródeł pierwotnych, bo praktycznie wszędzie poza Chinami trzeba liczyć się z ubocznymi kosztami takiej operacji: zniszczeniem środowiska, zanieczyszczeniami, chorobami związanymi z przemysłem wydobywczym. Wykorzystanie zużytych paneli jako źródła przemysłu stanowi jedyną alternatywę, z której prędzej czy później będzie trzeba korzystać w jeszcze większym stopniu niż dziś.

Jest nacisk na recykling

Już dziś przepisy unijne wymuszają kierowanie paneli z instalacji przydomowych i farm fotowoltaicznych do recyklingu i można się spodziewać, że od strony prawnej recykling paneli PV będzie jeszcze ściślej kontrolowany. Przede wszystkim jednak w wielu gałęziach przemysłu parcie na zwiększony recykling jest wywoływane również oddolnie – czy to przez względy marketingowe, czy przez społeczną odpowiedzialność biznesu. Odpowiednia utylizacja modułów PV w firmach, które zainwestowały wcześniej w instalację fotowoltaiczną, jest po prostu niezbędnym elementem zrównoważonego modelu działania – przepisy działają stanowczo, ale taka motywacja też zwiększa zainteresowanie recyklingiem. Jeśli presja postępuje i od strony regulatora i ze strony rynku, to trend jest trwalszy i pewny.

Inwestorzy mają wyczucie czasu

Wprawni inwestorzy mają świetne wyczucie czasu – to właśnie znajomość aktualnej sytuacji rynkowej sprawia, że interesują się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych rośnie, co samo w sobie już jest dobrym prognostykiem, jeśli inwestuje się w tej branży. Dopływ materiałów odpadowych będzie coraz większy, dostawcy paneli z kolei coraz bardziej potrzebują dostępu do dobrej jakości surowca i w coraz większym stopniu polegają na odzyskiwaniu surowców wtórnych. I w końcu, dotąd stosowane technologie recyklingu właściwie osiągnęły kres swoich możliwości, natomiast prace nad kolejnymi są na tyle zaawansowane, że można już przewidzieć, kiedy nastąpi otwarcie linii technologicznej. To właściwy moment na wejście na rynek – technologia jest już w ostatniej fazie badań, zapotrzebowanie na nią jest właściwie pewne, nie ma też żadnych niejednoznaczności, jeśli chodzi o kierunek zmian na rynku.

Inwestować można łatwo, i to w polską firmę

Jednym z liderów wyścigu o najlepszą innowacyjną technologię odzysku materiału ze źródeł fotowoltaicznych jest polska firma 2loop Tech. Opracowana wspólnie z zespołem naukowym z AGH linia technologiczna 2loop Tech stanowi odpowiedź na wszystkie palące problemy obecnie wykorzystywanych rozwiązań i jest już w finalnej fazie testów. Inwestorzy, którzy chcieliby zarobić na recyklingu PV żywo interesują się akcją sprzedaży akcji tego polskiego przedsiębiorstwa, którego plany sięgają daleko poza polski rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.