Menu

Menu

Czy zniesienie zakazu eksmisji rozwiąże problemy rynku najmu?

Eksperci już od pewnego czasu sugerowali, że należałoby uchylić zakaz eksmisji wprowadzony na czas pandemii COVID-19. Miał on bowiem negatywny wpływ na rynek najmu. Przepisy zakazujące eksmisji w okresie pandemii koronawirusa były też problematyczne dla nabywców domów i mieszkań z rynku wtórnego oraz dla osób kupujących nieruchomości na licytacjach komorniczych, ponieważ obawiali się oni komplikacji w razie problemów z wyprowadzką poprzedniego właściciela.

Pandemiczny zakaz eksmisji został uchylony 15 kwietnia br. To jednak nie oznacza, że po zmianach prawnych wszystko wróci do normy. Wciąż brakuje lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych.

Nowelizacja „ukraińskiej” ustawy furtką dla zniesienia zakazu eksmisji

O zamiarach rządu, które zakładały zniesienie zakazu eksmisji, dowiedzieliśmy się przy okazji planowanych zmian w tzw. „ukraińskiej” ustawie. Ta potoczna nazwa odnosi się do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Jej nowelizacja z dnia 12 marca 2022 r., przewidująca zniesienie zakazu eksmisji, została przyjęta przez Senat bez poprawek i podpisana przez Prezydenta RP. − Zniesienie zakazu eksmisji nastąpiło już kolejnego dnia po ogłoszeniu nowych przepisów, czyli 15 kwietnia 2022 r. − zaznacza Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw rząd uchylił wprowadzający zakaz eksmisji (artykuł 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, potocznie zwanej ustawą COVID-ową). − Wszystko wskazuje, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy może stać się kolejnym aktem prawnym, przy pomocy którego rząd będzie wprowadzał wiele innych zmian przepisów, również dotyczących mieszkaniówki – komentuje Magdalena Markiewicz.

rynek najmu

Na pomieszczenie tymczasowe wciąż trzeba długo czekać

Zniesienie zakazu eksmisji jest dobrą wiadomością zarówno dla wynajmujących, jak i nabywców mieszkań oraz domów z rynku wtórnego. Z ich punktu widzenia niedawne zmiany przepisów oznaczają ograniczenie ryzyka prawnego i finansowego. Pamiętajmy jednak, że zniesienie zakazu eksmisji oznacza powrót przepisów do stanu sprzed pandemii. Jedyna różnica dotyczy specyficznego statusu ukraińskich uchodźców, którym Polacy udostępnili lokum. − Takich osób nie obejmuje ustawa o ochronie praw lokatorów − w przeciwieństwie do innych lokatorów korzystających z użyczenia mieszkania − tłumaczy Markiewicz.

Należy mieć świadomość, że opisywane zniesienie zakazu eksmisji nie rozwiązuje innych problemów, z którymi wynajmujący borykali się przed pandemią. Przykładem może być długi czas oczekiwania na lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe dla eksmitowanego. Warto przypomnieć  w tym miejscu o przedpandemicznej nowelizacji artykułu 1046 paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego. Począwszy od 21 kwietnia 2019 r. komornik po półrocznym oczekiwaniu na pomieszczenie tymczasowe nie może eksmitować dłużnika do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych. − Obecne regulacje wskazują, że na pomieszczenie tymczasowe trzeba czekać bezterminowo − podkreśla ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Braki w lokalach socjalnych

Gdy w 2019 r. wprowadzano zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, ich zwolennicy zwracali uwagę na zapowiadane zwiększenie liczby pomieszczeń tymczasowych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jednak, że niedobór wspomnianych pomieszczeń nadal jest znaczący. Pod koniec 2020 r. na pomieszczenia tymczasowe oczekiwało w Polsce 16 898 gospodarstw domowych. − Ponadto GUS informuje o 43 406 gospodarstwach domowych, które pod koniec 2020 r. czekały na lokal socjalny w związku z realizacją wyroku eksmisyjnego − dodaje Magdalena Markiewicz z portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Trudno oczekiwać, że sytuacja względem końca 2020 r. mocno się poprawiła, stąd trzeba mieć świadomość, że zniesienie zakazu eksmisji jest tylko jedną ze zmian potrzebnych właścicielom mieszkań na wynajem.

Jeżeli problem dotyczący niedoboru lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych nie zostanie rozwiązany, to coraz większą popularność będzie zdobywał najem instytucjonalny oraz najem okazjonalny. − Warto przypomnieć, że obydwa te warianty najmu poza brakiem uprawnień eksmitowanego do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego przewidują też np. swobodę właściciela w zakresie podnoszenia czynszów − podsumowuje Markiewicz.

Źródło: NieruchomosciSzybko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.