Menu
 • Menu

  Chiny najbogatszym państwem świata

  W ciągu prawie czterdziestu lat Chiny dokonały niewyobrażalnego skoku w sferze gospodarki. Z kraju nękanego permanentnymi klęskami głodu, z PKB na mieszkańca na poziomie krajów Czarnej Afryki, stały się jedną z największych gospodarek. Czy można jednak mówić, że Chiny są, lub będą najbogatszym państwem świata?

  W 2015 roku PKB nominalny Chin według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego osiągnął wartość 10 983 mld USD. Podczas, gdy dla Stanów Zjednoczonych wartość ta wyniosła 17 947 mld USD. Jeśli potraktować Unię Europejską, jako jeden obszar gospodarczy z Produktem Krajowym Brutto równym 16 220 mld USD, to Chiny znajdują się na trzecim pod tym względem miejscu w świecie. Czwarta jest Japonia.

  Jej PKB był w 2015 roku o ponad połowę niższy od chińskiego i wyniósł jedynie 4 123 mld USD. Najbogatszy kraj europejski – Niemcy wypracowały w tym roku 3 358 mld USD a Polska z 475 mld USD znalazła się na 25 miejscu w świecie zaraz za Nigerią.

  Gorzej wygląda sytuacja, gdy weźmiemy pod uwagę wartość chińskiego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Po tym względem Chiny zajmują 74 miejsce w świecie z wartością 8 141 USD. Polska osiągnęła w tym czasie wartość 12 492 USD i zajmowała 56 miejsce, a Stany Zjednoczone z wartością aż 56 084 USD były szóste. Jednak pod względem PKB na mieszkańca Chiny wyprzedzały już niektóre kraje europejskie między innymi Macedonię, Ukrainę i należącą do Unii Europejskiej Bułgarię.

  Trzeba jednak pamiętać, że nominalna wartość PKB nie uwzględnia różnic cen. Pokazuję ona pozycję państwa w świecie, ale mówi znacznie mniej o poziomie produkcji i zamożności obywateli. Gdy weźmiemy pod uwagę PKB obliczane według parytetu siły nabywczej (PSN), to dane dotyczące Chin okażą się znacznie lepsze.

  Według zestawienia CIA, która prezentuje dane gospodarcze na podstawie wskaźnika PSN, Chiny zajmują pierwsze miejsce w świecie pod względem wartości PKB. W 2015 roku wynosił on: 19 700 mld USD. Wyprzedzają zarówno Unię Europejską (19 180 mld USD), jak i Stany Zjednoczone (18 040 mld USD). Na trzecim miejscu w 2015 roku znajdowały się Indie (7 998 mld USD). Polska w tym zestawieniu osiąga wartość PKB na poziomie 1 007 mld USD.

  Chiny osiągają również jeden z najwyższych w świecie wskaźnik wzrostu gospodarczego. Jego dynamika wprawdzie spada, ale trzeba pamiętać, że wraz ze wzrostem PKB, potrzeba coraz większych środków, by osiągnąć ten sam współczynnik. Według zestawienia CIA w 2015 roku wzrost gospodarczy Chin wyniósł o 6,9%, co stawiało ten kraj na szesnastym miejscu w świecie. Największy współczynnik wzrostu zanotowała Irlandia – 26,3%. Dalsze miejsca zajmowały znacznie mniejsze gospodarki. Wyjątek stanowią Indie – 7,6% wzrostu.

  W przypadku Polski współczynnik ten wynosił 3,7% (76 miejsce w zestawieniu). Dla innych dużych gospodarek świata współczynnik wzrostu gospodarczego nie wygląda imponująco. Stany Zjednoczone zanotowały wzrost zaledwie o 2,6%, Unia Europejska i Wielka Brytania po 2,2%, Niemcy 1,5%, Francja 1,3%, Japonia 0,5%, Brazylia – według danych CIA ósma gospodarka świata – zanotowała spadek PKB o 3,8%.

  Chiny posiadają obecnie największe rezerwy walutowe świata. Wartość rezerw chińskich w 2015 roku wyniosła 3,33 biliona USD. Dzieje się tak mimo znacznych wydatków, jakie poniosło państwo w celu utrzymania kursu juana. Japonia, która zajmuje drugie miejsce pod tym względem posiada rezerwy walutowe wysokości 1,2 bilona USD.

  Z powyższych danych wynika, że Chiny posiadają dziś największą gospodarkę i największe rezerwy walutowe na świecie. Różnice w cenach między produktami chińskimi, a zachodnimi, oraz różnice w kursach walut sprawiaj, że ich pozycja ciągle jest niższa, niż pozycja Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Jednak obserwując wskaźniki wzrostu gospodarczego Można łatwo dostrzec, że znaczenie UE i USA w globalnej gospodarce systematycznie spada. Rośnie zaś rola krajów Azji i Pacyfiku z dominującą tam gospodarką chińską.


  Planujesz handel z Chinami – przestrzegaj tych zasad

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.