Menu
 • Menu

  Biała lista podatników VAT w aplikacji okEY Tester

  Weryfikacja kontrahentów pod kątem wywiązywania się z obowiązków podatkowych przestała być jedynie dobrą praktyką biznesową, ale obowiązkiem, który na przedsiębiorców nałożyło Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy zostali niejako zmuszeni do wzięcia odpowiedzialności za swoich partnerów biznesowych – zwłaszcza w kontekście właściwego rozliczania się w zakresie VAT.

  Biała lista podatników VAT

  Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło tak zwaną białą listę podatników VAT. Co prawda Ministerstwo Finansów udostępniło również wyszukiwarkę do białej listy. Pozwala ona jednak na odpytywanie manualne pojedynczych rachunków bankowych. Dlatego też na rynku pojawiły się rozwiązania pozwalające na automatyzację tego procesu. W kontekście automatyzacji weryfikacji rachunków bankowych na Białej liście szczególnie interesujące wydaje się rozwiązanie zaproponowane przez EY.

  Biała lista podatników VAT – obowiązuje od 2019 roku

  Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wykaz podatników VAT, który zawiera rejestr wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych dla celów VAT. Oprócz podstawowych informacji o firmie można w nim znaleźć również numer konta, na który należy przelewać pieniądze za wystawione faktury. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przelew dokonany na inne konto będzie oznaczał, że wydatek ponad 15 tysięcy złotych nie będzie można zaliczyć do kosztów. Jedyną możliwością pełnego rozliczenia będzie wówczas niezwłoczne poinformowanie Urzędu Skarbowego o przelewie na inne konto. W chwili obecnej przedsiębiorca ma na to maksymalnie trzy dni od zlecenia przelewu.

  Po co powstała biała lista podatników VAT?

  Powstanie białej lista podatników to kolejny krok w celu uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza w kontekście VAT-u. Co więcej, organy podatkowe zyskały już od początku 2017 r. większe uprawnienia w zakresie wykreślania z rejestru podatników VAT. Miało to na celu wyeliminowanie z rynku podmiotów nieaktywnych biznesowo lub nieposiadających właściwych danych. Z drugiej strony, wyrejestrowanie nie musiało być komunikowane podmiotowi, więc część z nich nieświadomie przestało być płatnikiem VAT. Był to duży problem również dla ich kontrahentów, którzy płacili za wystawione faktury, a później nie mogli otrzymać należnego zwrotu. I to właśnie w gestii tych przedsiębiorstw była weryfikacja. Biała lista podatników ma to ułatwić. To jednak nie jedyny sposób.

  okEY Tester z modułem Rachunki Bankowe – propozycja EY do weryfikacji kontrahentów

  Wspomniane już wprowadzenie JPK_VAT zmieniło zakres przekazywanych do miesiąc/ kwartał informacji do Urzędu Skarbowego – od połowy 2016 r. przesyłane przez przedsiębiorstwa informacje podatkowe mają ustandaryzowaną formę, a dzięki temu bardzo łatwo jest wykryć wszelkie nieprawidłowości lub nieścisłości już na etapie przygotowania dokumentu. Aby to usprawnić, EY zaoferował dla przedsiębiorstw możliwość skorzystania z aplikacji okEY Tester do sprawdzania poprawności Jednolitych Plików Kontrolnych.

  Wraz ze zmianami wprowadzanymi przez MF okEY Tester został rozbudowany o moduł NIP, pozwalający na weryfikację statusu przedsiębiorcy dla celów VAT, a od września dodano do niego także moduł Rachunki Bankowe, o którym więcej można przeczytać pod tym linkiem: https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/vat–gst-and-other-sales-taxes/okey-tester-modul-rachunki-bankowe. Mówiąc w skrócie, pozwala on pobierać dane dotyczące dostawców-płatników VAT z białej listy. Posiada ona w swoich zasobach informacje o wszystkich podmiotach rozliczających VAT na terenie Polski, a także właściwe numery rachunków bankowych, zgłoszone przez przedsiębiorców do urzędów skarbowych.. Weryfikacji rachunków bankowych opiera się o pliki w formacie xlsx, csv, xml zawierające co najmniej informację o numerze VAT i numerze rachunku bankowego..

  Weryfikacja kontrahenta – wymagana prawem dobra praktyka biznesowa

  Podsumowując, można stwierdzić, że państwo nakłada na firmy nowy obowiązek. Z drugiej nie należy jednak traktować tego, jako przerzucanie odpowiedzialności na przedsiębiorców. W końcu to działanie, które leży w ich fundamentalnym interesie. Zwłaszcza że dostępne są do tego wygodne narzędzia, zarówno publiczne, jak i przeznaczone dla podmiotów, które zdecydują się skorzystać z usług firm doradczych, czyli na przykład wspomniane okEY Tester z modułem Rachunki Bankowe od EY. Warto dodać, że to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej możliwości weryfikacji – w razie uzasadnionych wątpliwości można skorzystać też z innych baz danych dotyczących między innymi zadłużenia czy po prostu opinii w internecie na temat jakości współpracy.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *