Menu
 • Menu

  Bezrobocie w Polsce na tle UE – lepiej tylko w Czechach

  Bezrobocie w PolsceBezrobocie w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej nie jest duże. Według danych Eurostatu mamy niecałe 3 procent bezrobotnych – podaje portal Money.pl. Lepiej sytuacja wygląda tylko w Czechach.

  Jak pisze Money.pl: W styczniu wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc. – wynika z najnowszego raportu Eurostatu. To oznacza utrzymanie poziomu z grudnia. Jest to jednak zdecydowanie lepszy wynik niż przed rokiem. W analogicznym okresie 2019 roku bezrobocie wynosiło 3,8 proc.

  Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce nieznacznie wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem w liczbach bezwzględnych. W grudniu bez pracy pozostawało 493 tysiące osób, w styczniu natomiast 495 tys.

  Wynik uzyskany przez Eurostat jest o wiele lepszy od danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS szacuje bezrobocie w Polsce na 5,5 proc. Przyczyną różnicy jest stosowanie przez obie instytucje różnych metodologii obliczania wielkości bezrobocia.

  Jednak dane Eurostatu umożliwiają porównanie sytuacji w naszym kraju z innymi państwami Unii Europejskiej. Dowiadujemy się z nich, że średnia stopa bezrobocia w UE wyniosła 6,6 proc. Sytuacja w strefie euro jest jeszcze gorsza. Tam bez pracy pozostawało w styczniu 7,4 procenta osób.

  Polska ma lepszy wynik niż Holandia, Niemcy, Włochy czy Francja. Najniższe bezrobocie notują Czesi – 2 proc. Natomiast w Grecji bez pracy pozostaje 16,5 procenta mieszkańców.

  Jak GUS i Eurostat obliczają bezrobocie w Polsce?

  Jak łatwo zauważyć, stosowanie różnej metodologii oceny wielkości bezrobocia w znacznym stopniu wpływa na wyniki. Polski GUS bierze pod uwagę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Tymczasem Eurostat zawęża pojęcie osoby bezrobotnej.

  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju – pisze Money.pl

  Metoda stosowane przez GUS jest jednak krytykowana przez wielu ekspertów. Twierdzą oni, że na skutek jej użycia bezrobocie w Polsce zostało zawyżone. Niektórzy zarejestrowali się w urzędach dla ubezpieczenia a jednocześnie pracują “na czarno”. Inni natomiast wcale nie zamierzają podjąć pracy a korzystają tylko ze świadczeń, ubezpieczenia i dotacji oferowanych przez urzędy pracy.

  Dodać tu można, że bezrobocie w Polsce jest bardzo zróżnicowane w regionach. Bywają powiaty, gdzie przekracza ono ciągle 10 proc.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: Money.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.