Menu

Menu

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – najwyższa klasa ochrony

Bezpieczny budynek powinien być zaprojektowany i zbudowany tak, by po pierwsze przeciwstawiał się rozwojowi ognia, a po drugie nie pozwalał na rozprzestrzenianie pożaru.

Aby to osiągnąć należy zwrócić uwagę na: właściwości wyrobów budowlanych i elementów konstrukcji budynku, uszczelnienia przejść pożarowych przez ściany i stropy wydzielające strefy pożarowe oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych. Znaczącą rolę odgrywają tu niepalne materiały budowlane.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Materiały budowlane a klasa reakcji na ogień

Najwyższy poziom ochrony budynku pomogą osiągnąć materiały niepalne użyte do budowy budynku.

Wyroby budowlane mają klasy reakcji na ogień od A1 do F uzupełnione o klasy dodatkowe (od s1 do s3 oraz od d0 do d2). Co oznaczają poszczególne klasy? Pokazują, jak w warunkach pożaru zachowa się dany wyrób – czy przyczynia się do rozwoju pożaru, czy się dymi i czy w wyniku spalania wydziela kapiące krople lub cząstki. Sprawdź więcej na https://bariery-ogniowe.pl/przepisy-przeciwpozarowe/

Podstawowe klasy reakcji wyrobów na ogień:

  • A1 –  wyroby niepalne, które nie przyczyniają się do rozwoju pożaru;
  • A2 –  wyroby prawie niepalne, które w warunkach pożaru wydzielają niewielkie ilości ciepła;
  • B  –  wyroby o bardzo ograniczonym udziale w pożarze;
  • C  –  wyroby o ograniczonym, lecz zauważalnym udziale w pożarze;
  • D  –  wyroby istotnie przyczyniające się do rozwoju pożaru;
  • E  –  wyroby bardzo zwiększające i przyspieszające pożar;
  • F  –  wyroby bardzo silnie zwiększające moc pożaru i przyspieszające jego rozwój.

Zatem chcąc zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku na najwyższym poziomie, budyjmy z materiałów niepalnych, takich jak wełna skalna, szkło, stal czy beton.

Odporność ogniowa elementów konstrukcji budynku

Parametr, jakim jest odporność ogniowa, dotyczy elementów konstrukcji budynku, rzadziej wyrobów budowlanych. Klasa odporności ogniowej określa w minutach czas, w jakim dany element zachowuje swoje funkcje w przypadku pożaru.

Klasy odporności ogniowej określa się jako kombinacje liter i cyfr, np. REI 120. Litery oznaczają właściwość ogniową, czyli R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa, a cyfry to czas podany w minutach (np. 15, 30, 60, 120 lub 240).

Na przykład odporność ogniowa stropu REI 120 oznacza, że powinien zachować nośność, izolacyjność i szczelność w warunkach pożaru przez co najmniej 120 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.