Menu

Menu

Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnym partnerem biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który ma miejsce w dniach 10–11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizowany przez działającą przy FRDL Krajową Radę Forów Skarbników,  jest realizowany w formule stacjonarnej − w Hotelu Westin w Warszawie.

logo Bank Gospodarstwa Krajowego

Jak zawsze Kongres będzie miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych.  Wśród partnerów wydarzenia po raz kolejny znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego,  który wspomaga liczne inicjatywy organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Z ramienia BGK w Kongresie weźmie udział Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego, która zabierze głos w panelu pt. „Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania”.

BGK to polski bank rozwoju − jedyna taka instytucja w kraju. Instytucja wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Działania Banku wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia, budując kapitał społeczny, rozwijając przedsiębiorczość i zapewniając odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a nawet za granicą (ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie).

BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. Poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi BGK odpowiada na potrzeby gospodarcze i podejmuje inicjatywy promujące zrównoważony rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.