Menu

Menu

5000 zł na mieszkańca

Fotolia_66761294_XXLPonad 5 tys. zł na mieszkańca wyniosły średnie dochody uzyskane przez JST w 2014 r. To o 6 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych RIO. W samych gminach tempo wzrostu dochodów było ponad 2-krotnie wyższe niż w latach 2012 i 2013. Trzy czwarte gmin zanotowało wzrost dochodów na 1 mieszkańca.

Jak poinformowała Krajowa Rada RIO w 2014 r. dochody JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły łącznie 5 050 zł i w stosunku do 2013 r. wzrosły o 285 zł (6,0 proc.), z tego dochody bieżące wzrosły o 224 zł (5,3 proc.), a majątkowe o 61 zł (11,5 proc.).

KR RIO zwróciła uwagę, że obok samorządów z dochodami przekraczającymi 5 000 zł na 1 mieszkańca (61 gmin, m.st. Warszawa oraz 28 miast na prawach powiatu) była także duża grupa jednostek z dochodami nie przekraczającymi nawet 1 000 zł (16 województw i 190 powiatów).

Uwzględniając wszystkie typy JST połowa z nich osiągnęła w 2014 r. dochody w przedziale od 3 000 zł do 4 000 zł. Poziom wydatków budżetowych wszystkich JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 5 113 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 338 zł (o 7,1 proc.).

Gminy

Jak podała KR RIO dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w 2014 r. o 173 zł (o 5,6 proc.), do poziomu 3 272 zł. Tempo wzrostu dochodów było ponad 2-krotnie wyższe niż w latach 2012 i 2013. W 75,3 proc. gmin wystąpił wzrost dochodów na 1 mieszkańca.

Wydatki per capita wszystkich gmin w kraju wyniosły 3 292 zł i wzrosły w stosunku do 2013 r. o 216 zł (o 7,0 proc.), co oznaczało również ponad 3-krotne zwiększenie dynamiki. Wydatki gmin na inwestycje per capita wyniosły 586 zł i zwiększyły się w stosunku do 2013 r. o 88 zł (o 17,7 proc.). Dochody w gminach związane z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich wyniosły w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 r. 182 zł i wzrosły o 13 zł (7,6 proc.). Zadłużenie gmin liczone per capita w skali kraju wyniosło w 2014 r. 1 023 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 25 zł (o 2,5 proc.).

Warszawa
Miasto stołeczne Warszawa wykonało w 2014 r. dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości 7 970 zł, które były wyższe o 856 zł (o 12,0 proc.) w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wydatki wyniosły 7 780 zł i zwiększyły się o 710 zł (o 10,0 proc.). Dochody i wydatki per capita związane z realizacją zadań unijnych wyniosły w 2014 r. odpowiednio 695 zł i 740 zł, co oznaczało wzrost dochodów o 297 zł, a wydatków o 1 zł (dynamika na poziomie 175,0 proc. i 100,1 proc.). Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosło o 43 zł (1,2 proc.) i wyniosło w 2014 r. 3 492 zł.

Miasta na prawach powiatu

W odniesieniu do pozostałych miast na prawach powiatu poziom zadłużenia stolicy był jednym z najwyższych. Przeciętny dochód uzyskany w 2014 r. przez miasta na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł o 245 zł (o 5,2 proc.) w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 4 991 zł. Wzrost dochodów wystąpił w 52 miastach. Wydatki budżetowe powiatów grodzkich wzrosły o 330 zł (o 6,8%) i wyniosły średnio 5 150 zł.

Dochody miast pozyskane w ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich spadły w 2014 r. o 5 zł (o 1,3 proc.) i wyniosły 404 zł. Kwota długu miast na prawach powiatu wzrosła o 141 zł (o 6,2 proc.) i wyniosła w 2014 r. 2 419 zł.  Zadłużenie wzrosło w 44 miastach, zmalało w 20.

Powiaty
Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w 2014 r. o 27 zł (o 3,0 proc.) i wyniosły 920 zł. Wzrost dochodów ogółem zanotowało 209 powiatów. W skali kraju w 2014 r. wydatki ogółem wyniosły również 920 zł (wzrost o 33 zł, tj. o 3,7 proc.). W stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost dochodów ze środków unijnych o 3 zł (o 6,1 proc.) do kwoty 52 zł, a wydatków o 9 zł (o 17,6 proc.) do kwoty 60 zł.

Kwota długu powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła w 2014 r. 230 zł (wzrost o 2 zł, tj. o 1,1%). Zadłużenie wzrosło w 123 powiatach, zmalało w 184.

Województwa
Dochody uzyskane przez województwa samorządowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 461 zł i w stosunku do 2013 r. wzrosły o 42 zł (o 10,0%). Dochody 10 województw ukształtowały się powyżej średniej, natomiast w pozostałych poniżej tego wskaźnika. W budżetach 11 województw wystąpił wzrost wydatków na 1 mieszkańca, które w skali kraju per capita wyniosły 474 zł (zwiększenie o 45 zł, tj. o 10,5%).

Dochody na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w 2014 r. wzrosły o 30 zł (o 20,6%) i wyniosły 175 zł, natomiast wydatki ze środków unijnych wzrosły o 34 zł (o 20,7%) i wyniosły 197 zł. Zadłużenie województw per capita ukształtowało się na poziomie 189 zł, co w stosunku do 2013 r. oznaczało wzrost o 17 zł (o 9,9%).

Wzrost zadłużenia odnotowano w 10 województwach.

Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.