Menu

Menu

15 kwietnia druga edycja Forum 590. Tematem morska energetyka wiatrowa

Druga edycja Forum 590 odbędzie się 15 kwietnia w formule online, a jej hasłem przewodnim będzie: „Morska energetyka wiatrowa − szansa na nowe kompetencje dla polskich przedsiębiorców”.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej i największych polskich firm energetycznych oraz prywatni przedsiębiorcy.

Forum odpowiedzią na wyzwania Krajowego Planu

Forum 590 to platforma dialogu na istotne dla polskich przedsiębiorców tematy. Drugie wydarzenie w ramach tej inicjatywy poświęcimy tematowi morskiej energetyki wiatrowej. Według założeń Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021−2030 udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym ma wzrastać równomiernie do 21 proc. w 2030 r. Ten cel, jak również fakt, że Polska posiada bardzo dobre warunki do produkcji energii wiatrowej, powodują olbrzymie zainteresowanie firm energetycznych, dostawców technologii, firm budowalnych i całego otoczenia biznesu zielonej energii. Jednym z głównych wyzwań staje się konieczność wypracowania rozwiązań dających szansę rozwoju polskich firm, mogących świadczyć usługi i dostarczać rozwiązania techniczne w tym obszarze − mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Dwa główne tematy dyskusji

Najbliższa edycja Forum 590 obejmuje dwa panele dyskusyjne. Pierwszy – o godz. 10:00 − będzie dotyczył roli administracji publicznej w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Eksperci omówią m.in. optymalne wykorzystanie potencjału budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Drugi krąg zagadnień – o godz. 12:00 − będzie się koncentrował na inwestycjach w offshore i na tym, jak polskie firmy mogą wykorzystać szansę zdobycia nowych kompetencji. Analizie zostanie poddany proces inwestycyjny i jego organizacja służąca maksymalizacji rozwoju polskiej branży offshore.

Eksperci mają głos

W dyskusjach online głos zabiorą: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enea SA, Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Łukasz Porzuczek, prezes Grupy GeoFusion Sp. z. o.o., Henryk Spierewka, prezes zarządu Elbud Katowice sp. z o.o. oraz Maciej Olczak, ekspert ds. offshore w Asia Connecting Center.

Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Gospodarki Narodowej, zaś funkcję partnerów strategicznych pełnią: PGE Polska Grupa Energetyczna i Enea Nowa Energia.

Więcej informacji na stronie: https://kongres590.pl/forum-590-2-edycja/.

Transmisję wydarzenia można oglądać na stronie: https://kongres590.pl

Źródło informacji: Biuro prasowe Kongres 590

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.