Menu
 • Menu

  Taryfa gazu ziemnego dla domu. W-1, W-2, W-3 i inne

  Taryfa gazu ziemnegoW Polsce sprzedawcy i dystrybutorzy gazu ziemnego oferują paliwo gazowe w czterech ustandaryzowanych grupach taryfowych.

  Te grupy taryfowe noszą odpowiednio nazwy: taryfa W-1, taryfa W-2, taryfa W-3 i taryfa W-4. Klienci z przynajmniej rocznym stażem przydzielani są do poszczególnych grup taryfowych na podstawie roczne zużycia gazu.

  W przypadku nowych klientów przydział do grup odbywa się na podstawie tego jaką ilość zużycia gazu w ciągu roku zadeklarują, popartą szczegółowymi wyliczeniami urządzeń zainstalowanych w domu. Istotne są także miejsca poboru (dystrybutor) oraz rodzaj pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy oznaczony symbolem W, gaz zaazotowany oznaczany symbolami S i Z lub gaz propan butan oznaczony symbolami B i R).

  Taryfa W-1

  Taryfa W-1 przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu, nieprzekraczające 3350 kWh/rok. Taryfa W-1 jest najbardziej optymalną opcją dla gospodarstw domowych, gdzie korzysta się tylko z jednego urządzenia gazowego np. kuchenki gazowej. Dla klientów dostępna jest taryfa W-1 w różnych opcjach. Wariant W-1.1 przewiduje tylko jeden odczyt gazu w ciągu roku umownego.

  Faktury prognozy płatne są w cyklu dwumiesięcznym, a faktura rozliczeniowa wystawiana jest raz w ciągu roku. Płaci się co dwa miesiące, a raz w roku otrzymywana jest informacja o dopłacie lub nadpłacie. Opcja W-1.2 wiąże się z dwoma odczyty gazu w przeciągu roku umownego. Faktury prognozy płatne są raz na dwa miesiące, natomiast fakturę rozliczeniową operator wystawia dwa razy w ciągu roku. Kolejnym wariantem jest taryfa W-1.12T.

  W tym przypadku następuje jeden odczyt gazu w roku umownym, a faktura wystawiana jest co miesiąc. Użytkownik musi zgłosić stan gazomierza raz w miesiącu. Warto pamiętać o tym, że zmiana sprzedawcy gazu ziemnego, o której dokładnie można przeczytać np. na stronie https://zmianasprzedawcygazu.pl nie musi powodować zmiany grupy taryfowej gazu ziemnego

  Taryfa gazu ziemnego

  Taryfa W-2

  Kolejną grupą taryfową jest W-2. Ta grupa taryfowa stworzona została z myślą dla tych odbiorców gazu ziemnego, którzy rocznie zużywają paliwo gazowe w przedziale 3350 kWh/rok – 13350 kWh/rok.

  Grupa taryfowa W-2 jest przeznaczona dla tych konsumentów, którzy w swoich mieszkaniach używają dwa urządzenia gazowe, np. kuchenki gazowe i piecyki gazowe wieloczerpalne. I w tej grupie taryfowej przewidziano trzy warianty rozliczeń.

  Wariant W-2.1 to jeden odczyt gazu w trakcie roku umownego, faktury prognozy należy opłacać co dwa miesiące, a fakturę rozliczeniową raz do roku. Opcja W-2.2 przewiduje dwa odczyty w ciągu roku umownego. Faktury prognozy płatne są raz na dwa miesiące, a faktura rozliczeniowa płatna jest dwa razy w roku. Natomiast opcja W-2.12T zawiera jeden odczyt gazu w trakcie roku umownego. Faktura przychodzi co miesiąc i także co miesiąc klient powinien zgłaszać stan gazomierza.

  Taryfa W-3

  W-3 to grupa taryfowa dla odbiorców, którzy w ciągu roku zużywają gaz ziemny w granicach 13350 kWh/rok – 88900 kWh/rok. Ta grupa taryfowa przeznaczona jest dla tych konsumentów, którzy w swoich gospodarstwach domowych na co dzień korzystają z trzech urządzeń gazowych: kuchenek gazowych, piecyków gazowych wieloczerpalnych jak również ogrzewają mieszkania przy użyciu gazu ziemnego. Podobnie jak taryfa W-1 i W-2, tak samo grupa taryfowa W-3 istn trzy warianty taryf.

  Różnią się jednak cyklem odczytów gazu. Opcja W-3.6 wiąże się z sześcioma odczytami gazu w trakcie roku umownego, a faktura wystawiana jest co dwa miesiące. Wariant W-3.9 przewiduje dziewięć odczytów gazu w ciągu roku umownego. W sezonie grzewczym faktura wystawiana jest co miesiąc, natomiast poza sezonem co dwa miesiące. Wariant W-3.12T przewiduje sześć odczytów gazu w roku umownym. Faktura wydawana jest raz w miesiącu i raz w miesiącu użytkownik ma zgłaszać stan gazomierza.

  Taryfa W-4

  Grupa taryfowa W-4 powstała z myślą o odbiorcach, którzy rocznie zużywają ponad 88900 kWh/rok gazu. Grupa taryfowa W-4 jest przeznaczona dla tych użytkowników, którzy w mieszkaniach korzystają z wielu urządzeń gazowych, a których zużycie energii przekracza wspomnianą wartość. W przeciwieństwie do grup taryfowych W-1, W-2 i W-3, w przypadku tej grupy taryfowej nie ma wydzielonych wariantów taryfowych. Odczyt gazowni następuje raz w miesiącu.

  Wybór taryfy gazu ziemnego dla domu

  Jak widać wybór grupy taryfowej gazu ziemnego jest dużo bardziej ograniczony niż w przypadku wyboru grupy taryfowej energii elektrycznej. Sami mamy wpływ tylko i wyłącznie na okres rozliczeniowy w jakim będziemy rozliczeni, co wpływa w niewielkim stopniu na nazwę grupy taryfowej, ale może wpłynąć na wysokość rachunku za gaz ziemny. Inna grupa taryfowa to różna comiesięczna stawka abonamentowa, nawet w obrębie jednej taryfy.

  Dla tych z nas, którzy chcą płacić mniejsze rachunki za gaz ziemny warto nie tylko zastanowić się nad częstotliwością rozliczeń, ale także nad zmianą sprzedawcy gazu ziemnego. Bardzo pomocna w podjęciu decyzji o zmianie sprzedawcy gazu może okazać się porównywarka cen prądu i gazu Optimal Energy. Konkretne stawki za kWh paliwa gazowego i pokazana wysokość opłaty abonamentowej w jasny i czytelny sposób pomogą wybrać sprzedawcę, z którym warto skontaktować się w celu przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy gazu ziemnego, na który w Polsce zdecydowało się już ponad 100 tysięcy odbiorców gazu ziemnego.

  Możliwość komentowania jest wyłączona.