Menu

Menu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – umiemy znaleźć złoty środek

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Nie możemy sobie pozwolić na to, by część komercyjna wzięła górę nad naszą pracą badawczą, naukową, popularyzatorską. To wszystko należy ze sobą w odpowiednich proporcjach połączyć, aby osiągnąć optymalny efekt. Myślę, że dotychczas są to udane próby – mówi Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Jakie działania realizowane przez dyrekcję Muzeum Wsi Mazowieckiej stanowią o dobrym zarządzaniu, konkurencyjności placówki i umiejętnym podążaniu za trendami w sferze kultury i muzealnictwa?

Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej

Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jan Rzeszotarski – Współczesny widz muzealny to osoba spędzająca w muzeum swój czas wolny. Oczekująca funkcjonalnej infrastruktury oraz atrakcyjnej i merytorycznej narracji, najchętniej z możliwością aktywnego uczestnictwa w niej. Konieczność bycia atrakcyjnym oraz konkurencyjnym na dynamicznie rozwijającym się rynku ofert kulturalnych wymusza na muzeach wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest przykładem harmonijnego połączenia tradycji i nowoczesności. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną i naukową – od lekcji muzealnych dla dzieci po imprezy plenerowe, sympozja, wykłady oraz konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe.

Kładziemy także duży nacisk na stworzenie naszym gościom komfortowych warunków do wypoczynku i relaksu. Jest to możliwe dzięki funkcjonującemu na terenie muzeum nowoczesnemu Centrum Kulturalno-Rekreacyjnemu – Hotel Skansen Confrence & Spa. Ponadto naszą wizytówką jest wszechstronność i rzetelność oferowanych usług. Odwiedzający nas goście oczekują bogatej oferty na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Ale też chcą, abyśmy byli dobrze przygotowani od strony technicznej. My natomiast staramy się, aby odwiedzające nas osoby były usatysfakcjonowane i wspominały pobyt w muzeum jako coś wyjątkowego.

O wartości kultury w wymiarze niematerialnym nie trzeba przekonywać, ale finanse są nieodłącznym elementem rozwoju w każdej dziedzinie. Co jest kluczem do gospodarowania budżetem, aby możliwe były inwestycje, które prowadzą do rozwoju i renomy sierpeckiego muzeum?

Jan Rzeszotarski – Staramy się rozwijać wielopłaszczyznowo – być instytucją naukowo-badawczą i popularyzatorską, ale też miejscem wypoczynku i relaksu. Budżet, którym dysponujemy, umożliwia nam realizację przede wszystkim zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji. Aby myśleć o inwestycjach związanych z rozbudową ekspozycji muzealnej czy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, konieczne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jeśli mamy taką możliwość, piszemy projekty i występujemy o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy funduszy unijnych. Realizujemy także zadania celowe w ramach dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Oczywiście jest to bardzo ciężka, często trwająca wiele miesięcy, praca merytoryczna. Jej widoczne efekty stanowią o renomie sierpeckiego muzeum.

Oprócz działalności wystawienniczej i edukacyjnej prowadzą państwo szereg innych aktywności, w tym wydawanie publikacji, organizację eventów, prowadzenie bazy noclegowej. Które działania są najważniejsze z punktu widzenia misji muzeum. A które gwarantują placówce byt i pozwalają jak najlepiej tę misję organizować?

Jan Rzeszotarski – Nasza codzienność to poszukiwanie złotego środka, który pozwoli z jednej strony na rozwój placówki i poszerzanie jej oferty dla szerokiego grona odbiorców, a z drugiej – na pełnienie misji, z myślą o której muzeum zostało stworzone. Nie możemy sobie pozwolić na to, by część komercyjna wzięła górę nad naszą pracą badawczą, naukową, popularyzatorską. To wszystko należy ze sobą w odpowiednich proporcjach połączyć, aby osiągnąć optymalny efekt. Myślę, że dotychczas są to udane próby. Musimy pamiętać, że naszymi gośćmi są zarówno ludzie pragnący poznać dziedzictwo kulturowe regionu, jak i chcący po prostu odpocząć.

Jak oddany 3 lata temu Hotel Skansen Conference & Spa wpisuje się w działalność muzeum i jak inwestycja wpływa na sytuację finansową placówki?

Jan Rzeszotarski – Hotel Skansen Conference & SPA to kompleks łączący aktywny wypoczynek z promocją dziedzictwa kulturowego, miejsce spotkań biznesowych i pobytów rodzinnych. W sposób pośredni promuje nasze muzeum na terenie Polski i poza jej granicami. Już w pierwszym roku funkcjonowania hotelu Muzeum Wsi Mazowieckiej odnotowało wzrost frekwencji o niemal 20 tys. zwiedzających. Wszelkiego rodzaju sympozja, szkolenia, na które przyjeżdżają osoby z całego kraju, są doskonałym sposobem poznania ekspozycji muzealnej. Szkolenia najczęściej są połączone ze zwiedzaniem. Tym samym uczestnicy zapoznają się z dorobkiem kulturalno-naukowym muzeum. Niejednokrotnie wracają do skansenu już jako osoby prywatne – ze znajomymi, z rodziną, aby spędzić tu czas. Ponadto w sali koncertowo-konferencyjnej niemal od początku funkcjonowania obiektu organizowane są koncerty, są nawet wystawiane sztuki teatralne. Służy on więc nie tylko gościom hotelowym, lecz także mieszkańcom Sierpca i okolic.

Rozmawiała: Małgorzata Szerfer-Niechaj

Fot. D. Krzesniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.