Menu

Menu

Zmniejszona akcyza na prąd – w sumie 9 mld zł dopłat do energii elektrycznej

Zmniejszona akcyza na prądSejm zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie nowelizacji ustawy, której celem jest powstrzymanie podwyżek cen energii elektrycznej w 2019 roku. Jak pisze Business Insider, wśród propozycji rządu znalazły się między innymi: zmniejszona akcyza na prąd, niższa opłata przejściowa oraz zezwolenie na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Jak jednak zauważa Business Insider, projekt zmian różni się od deklaracji składanych w ubiegłym tygodniu przez polityków partii rządzącej. Rząd zgłosił bowiem istotną autopoprawkę do projektu.

Zgodnie treścią zmienionego projektu utworzony ma zostać dodatkowo Fundusz Wypłaty Różnicy Cen. Ze zgromadzonych na nim środków wypłacane będą rekompensaty dla spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną. Chodzi w sumie o 4 mld zł.

Jak pisze Business Insider: Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo energetyczne, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, jest zobowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ma zostać uchwalona jeszcze dziś. Deklarację taką złożył cytowany przez Business Insider Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Wejdzie ona w życie z dniem ogłoszenia a obowiązywać zacznie 1 stycznia 2019 roku.

Zmniejszona akcyza na prąd i inne środki zaradcze

W ubiegłym tygodniu – pisze Business Insider – rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym zostanie zmniejszona akcyza na prąd. Natomiast wczoraj do projektu wniesiona została autopoprawka.

Okazało się bowiem, że samo tylko obniżenie akcyzy może być rozwiązaniem niewystarczającym do utrzymania cen dla odbiorców na niezmienionym poziomie.

Dlatego wprowadzono do projektu system rekompensowania utraconych przychodów dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią elektryczną. Zgodnie z planami rządu ceny za prąd dla końcowych odbiorców w 2019 roku mają utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2018.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu: pierwszym mechanizmem, który ma pozwolić na ustabilizowanie cen energii elektrycznej w roku 2019, jest obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną z 20 zł/MWh do 5 zł/Mwh.

Rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto. Kwotę tę uzyskano poprzez pomnożenie rocznego zużycia energii elektrycznej (2 proc. corocznie zwiększenie zużycia) przez 15 zł/MWh oraz współczynnik 0,95. Współczynnik 0,95 odzwierciedla sytuację, że już dzisiaj część odbiorców (odbiorcy energochłonni) korzystają z obniżonej stawki akcyzy. (cytat za Business Insider)

Zatem od 1 stycznia zmniejszona akcyza na prąd obowiązywać będzie wszystkich odbiorców w kwocie 5 zł zamiast 20 zł.

Niższa opłata przejściowa i większe inwestycje w ekologię

Opłata przejściowa – zgodnie z planami rządu – ulegnie obniżeniu o 95 procent dla wszystkich odbiorców. Zmiana ta ma spowodować obniżkę cen za energię elektryczną w sumie o kolejne 2,24 mld zł. Spółki zajmujące się obrotem energią utrzymają jednak rekompensatę za utracone przychody. Na ten cel przeznaczone zostaną 4 mld zł. Natomiast 1 mld zł rząd chce przeznaczyć na krajowy system zielonych inwestycji.

Wszystkie działania podjęte, by utrzymać ceny prądu na tegorocznym poziomie – w ocenie rządu – wpłyną pozytywnie na gospodarkę. Jednym z efektów ma być lepsza sytuacja na rynku pracy.

Trzeba tu dodać, że – jak powiedział w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski – cała interwencja na rynku energii – w tym zmniejszona akcyza na prąd i rekompensaty za niższe opłaty przejściowe – kosztować będzie 9 mld zł. Skorzystają na niej gospodarstwa domowe, samorządy i firmy. Chodzi w sumie o 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej.

Częściowo wydatki te zostaną pokryte ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2. Środki te nie zostały ujęte w budżecie na 2019 rok. Tchórzewski spodziewa się, że ze sprzedaży zezwoleń uda się uzyskać około 5 mld zł.

Autor: Sebastian Bujak
Źródło: Business Insider

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.