Menu

Menu

Zbliża się Samorządowy Kongres Trójmorza

11 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja będąca zapowiedzią Samorządowego Kongresu Trójmorza. Wydarzenie − podobnie jak w minionym roku – odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. W dniach 6−7 czerwca br. Lublin stanie się centrum wymiany myśli gospodarczej.

 

Kongres ma na celu stworzenie platformy budowania silnych więzi strukturalnych na linii północ–południe. Będą w nim uczestniczyć władze samorządowe z 12 państw z obszaru trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W tym roku do debaty dołączy również Ukraina. − Współpracując na poziomie samorządów, możemy budować dobry klimat nie tylko do współdziałania gospodarczego czy kulturalnego, lecz także jednoczenia się w imię idei wolnej, demokratycznej Europy. Podczas Kongresu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście samorządów śródmorskich możemy wpływać na nasze rządy i relacje między Unią Europejską a Ukrainą, która broni dziś swojej suwerenności −  mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

marszałek Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego

W spotkaniu online zapowiadającym Kongres oprócz marszałka Stawiarskiego wzięli udział prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak, zastępca dyrektora w Kancelarii Marszałka Izabela Szczęsna-Kowalczyk oraz dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Elwira Lorenz. − Chcemy z jednej strony przeprowadzić dyskusję, która będzie zorientowana na przyszłość regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym na województwo lubelskie. Z drugiej zaś strony pokazać, że inicjatywa ta nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej. Wierzymy, że Trójmorze ma szansę pomóc w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie – mówił dr hab. Marcin Szewczak.

Uczestnicy wideokonferencji zapowiadającej Samorządowy Kongres Trójmorza

Bogaty program debat

W ramach tegorocznej edycji Kongresu, odbywającej się pod patronatem „Rynku Inwestycji”, zaplanowano nowe linie programowe. Uczestnicy Kongresu będą mieli okazję wymienić doświadczenia i opinie w ramach Forum Gospodarczego, Seminarium dotyczącego programów Interreg oraz Debaty Regionów. Wiodącymi zagadnieniami tegorocznej edycji będą:

  1. Inicjatywa Trójmorza – Ukraina: wyzwania współpracy,
  2. Infrastruktura: Korytarze transportowe na osi północ–południe.

Partnerem merytorycznym panelu jest Ministerstwo Infrastruktury RP. Dyskusja skoncentruje się na kwestii: „Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych”. W panelu wezmą udział ministrowie ds. transportu Bułgarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

  1. Debata Regionów: Sieć Regionów Trójmorza − współpraca z regionami ukraińskimi

W ramach programu finansowanego przez MSZ RP „Dyplomacja publiczna 2022” odbędzie się Debata Regionów. Jej filarem będzie temat rozbudowy samorządowego komponentu Inicjatywy Trójmorza oraz wzmocnieniu współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyskusja będzie dotyczy zarówno wsparcia dla uchodźców przybywających z Ukrainy do sąsiedzkich regionów na obszarze państw unijnych należących do Inicjatywy Trójmorza, jak i idei pogłębionego wsparcia we wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych i odbudowy − zapowiada Izabela Szczęsna-Kowalczyk.

  1. Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza,
  2. Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza
  3. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Inicjatywy Trójmorza
  4. Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza

Wiodący temat seminarium będzie dotyczyć znaczenia programów Interreg w rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Szczególie zaakcentowane zostaną priorytety zidentyfikowane w ramach Inicjatywy Trójmorza. I tak dyskusja skupi się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji wspólnych projektów w ramach Programów Interreg, ich trwałych efektach i wpływie na procesy rozwojowe w regionach Trójmorza. Przedmiotem debaty będą również potrzeby, możliwości oraz sposoby budowania trwałej i długoterminowej współpracy pomiędzy regionami w latach 2021−2027.

  1. Forum Gospodarcze

W trakcie czterech paneli Forum Gospodarczego głównym wątkiem będzie szeroko rozumiana współpraca gospodarcza przedstawicieli regionów Trójmorza. − Forum będzie odbywało się w formule hybrydowej. W tym roku zorganizujemy również wizyty studyjne, podczas których przedstawimy ofertę innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Na stoiskach wystawienniczych zaprezentują się regiony z Polski i z zagranicy − tłumaczy Elwira Lorenz.

 

I edycja zakończona sukcesem

Podczas I edycji Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza w 2021 r. uczestnicy z różnych krajów dyskutowali m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego, partnerstwa międzyregionalnego i transgranicznego Analizowali rolę nauki w biznesie, transformację cyfrową, sprawy związane z konkurencyjnością i transportem. Toczyły się także dyskusje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz ożywienia współpracy w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, niezwykle ważnych dla Lubelszczyzny. Omawiano też kwestie związane ze współpracą w obszarze turystyki i działań promocyjnych w ramach regionów Trójmorza.

Przedstawiciele 15 samorządów z 5 krajów podpisali Deklarację Lubelską, która zakłada wspólne budowanie siły gospodarczej całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie w kongresie wzięło udział ponad 730 uczestników.

Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby niewybaczalnym błędem − mówił rok temu na otwarciu prezydent RP Andrzej Duda, odznaczony przez Radę Programową nagrodą honorową za zasługi w zainicjowaniu i rozwoju Inicjatywy Trójmorza.

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza odbył się dzięki wsparciu kluczowych partnerów strategicznych, merytorycznych i medialnych wydarzenia, m.in. Kancelarii Prezydenta, MSZ, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, BGK oraz partnerów strategicznych takich jak Orlen i PGE .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.