Menu
Menu

XII edycja konferencji Green Industry Summit

18 października 2023 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się XII edycja konferencji „Green Industry Summit”. Podczas trzech paneli dyskusyjnych oraz dwóch prezentacji eksperci omówili najważniejsze zagadnienia związane z zieloną transformacją oraz dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle i logistyce. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna Gala rozdania nagród, „Diamentów Green Industry”, w trakcie której uhonorowane zostały przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu wdrażania zielonych, zrównoważonych i niskoemisyjnych rozwiązań w biznesie.

Green Industry Summit

Merytoryczną część programu rozpoczęło inauguracyjne wystąpienie Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pikonia, Profesora na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownika Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, pod tytułem „Budownictwo cyrkularne”.

Zdaniem Profesora Pikonia, GOZ może oznaczać oszczędności rzędu setek mld euro rocznie. Póki co jednak, zużycie surowców w budownictwie wciąż nie maleje. Tylko w Chinach, w ciągu ostatnich trzech lat zużyto więcej betonu, niż w USA w całym XX wieku. Osiągnięcie cyrkularności już w tym momencie, zdaniem Pana Profesora, jest niemożliwe, ale należy do tego nieustannie dążyć. Choć w Polsce cyrkularność znajduje się na poziomie 10,2%, więcej niż wynosi średnia światowa oraz UE, to wciąż zdecydowanie za mało, by myśleć o budowie prawdziwej gospodarki obiegu zamkniętego.

Po zakończeniu wystąpienia inauguracyjnego nadszedł czas na pierwszą prezentację, zatytułowaną „Przemysł 5.0 na Horyzoncie”, którą wygłosiła Pani Dominika Bagińska-Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych Łukasiewicz ORGMASZ.

Green Industry Summit

Na wstępie Pani Dominika, reprezentująca organizację o profilu badawczym, podzieliła się spostrzeżeniem, że nauka to też biznes. Dzięki prowadzeniu i wdrażaniu rezultatów odpowiedniej polityki badawczej, można bowiem mieć realny wpływ na ekonomiczną pozycję przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny są zaś ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie da się bowiem osiągnąć zielonej transformacji przemysłu bez udziału i zaangażowania podmiotów prywatnych oraz ich środków finansowych. Nie bez znaczenia są oczywiście także środki publiczne, w tym te pochodzące z projektów unijnych. Program Horyzont Europa przewiduje na ten cel w najbliższych latach finansowanie na poziomie 100 mld euro.

Po wystąpieniu Pani Dominiki nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, zatytułowany „GOZ w Przemyśle”. Moderatorem debaty został Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Udział w dyskusji wzięli zaś: Dr inż. Katarzyna Jakubowska-Gawlik, Kierownik Działu Opakowań Foliowych Smithfield Polska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie, Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Losor, Członek Zarządu i Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu w spółce Górażdże Cement, koncern Heidelberg Materials oraz Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Zdaniem dyskutantów, pierwszym krokiem na drodze do GOZ musi być optymalizacja dotychczasowych projektów, czyli minimalizacja wykorzystania surowców i rezygnacja z wszelkich dodatków nie stanowiących kluczowego elementu produktu.

W aspekcie finansowym budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, już teraz wiele banków dokonuje wnikliwej oceny projektów pod kątem zrównoważenia i realizacji kryteriów ESG. Co więcej, informacje te są istotne dla decyzji o przyznaniu, bądź odmowie finansowania danego projektu. W ocenie zgromadzonych ekspertów już wkrótce banki mogą całkowicie zrezygnować z finansowania projektów nie spełniających „zielonych” norm.

Paneliści zwrócili także uwagę, że świadomość znaczenia cyrkularności w poszczególnych branżach rośnie. Wciąż jednak około 50% osób na stanowiskach kierowniczych w firmach nie słyszało o GOZ. A jeśli nawet, kojarzą to pojęcie jedynie z recyklingiem odpadów. Konkluzją debaty był apel o stworzenie odpowiedniego wsparcia regulacyjnego dla przedsiębiorstw, w oparciu o sugestie biznesu.

Kolejnym elementem programu “Green Industry Summit” było wystąpienie Pana Remigiusza Pyszki, zatytułowane „Dążenie do zrównoważonej przyszłości”. W swojej prezentacji skupił się na wizji reprezentowanej przez siebie firmy SoftwareOne, na którą składa się przede wszystkim odpowiedzialność za klimat, promocja różnorodności, wspieranie transformacji cyfrowej oraz udoskonalanie ładu korporacyjnego.

Są to kluczowe wyznaczniki ESG, w których właściwym raportowaniu wspiera firmy oprogramowanie oferowane przez SoftwareOne. Raportowanie przy użyciu tradycyjnych systemów, zdaniem Pana Remigiusza, niesie ze sobą szereg wyzwań, takich jak zróżnicowane formaty danych, standardy raportowania czy konieczność manualnej koordynacji i aktualizacji danych. Przejście na kompleksowe oprogramowanie wyspecjalizowane w tym obszarze niweluje te problemy.

Następnie nadszedł czas na panel drugi, „Zielona logistyka”, którego moderatorem był Przemysław Piętak, Supply Chain Advisory Director, CBRE. Udział w dyskusji wzięli: Piotr Iwo Chmielewski, Członek Zarządu Rohlig Suus Logistics, Andrzej Bułka, Prezes Zarządu Fracht FWO Polska, Maciej Włodarczyk, Chief Operating Officer w Libra Partners, Michał Brzozowski, Prezes Zarządu Metroplan Polska oraz Adrian Stelmach, CEO Explitia.

Na wstępie zwrócono uwagę na potencjalne konflikty między interesami ekonomicznymi, politycznymi, a ekologicznymi, które coraz częściej utrudniają proces decyzyjny.

Paneliści byli zgodni co do tego, że droga do zielonej logistyki będzie długa i bardzo droga, a cenę tę zapłacą odbiorcy usług logistycznych. Długoterminowo jednak optymalizację kosztów jest możliwa. W opinii dyskutantów podstawą zielonej logistyki będzie przede wszystkim redukcja transportu tam, gdzie nie jest on niezbędny, a dopiero później zmiany metod transportu.

Pan Andrzej Stelmach, CEO Explitia dodał zaś, że jego zdaniem nie przewidujemy z odpowiednim wyprzedzeniem rozwoju wymogów branży, czekając na odpowiednie legislacje ze strony administracji publicznej, które w naszym przypadku zwykle okazują się spóźnione.

Po przerwie lunchowej nadszedł czas na trzeci i ostatni panel dyskusyjny konferencji, pt. „Przemysł na drodze do zeroemisyjności”, którego moderatorem był Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Katedra Elektroniki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Udział w dyskusji wzięli: Remigiusz Nowakowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Qair Polska, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu Seen Technologie, Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager VELUX Polska oraz Michał Marona, Country Manager SolarEdge Polska.

We wprowadzeniu do dyskusji Prof. Kamrat zauważył, że brakuje nam spójnej polityki energetycznej, która nie powinna się zmieniać wraz ze zmianami rządów, lecz być elementem konsekwentnej doktryny rozwoju państwa. Oprócz zwiększenia udziału OZE powinien się na nią składać rozwój magazynów energii, biogazowni oraz innych elementów infrastruktury umożliwiających elastyczne reagowanie na potrzeby i ewentualne kryzysy.

Zdaniem ekspertów świadomość ekologiczna nie jest już domeną wyłącznie odpowiedzialnych, nowoczesnych przedsiębiorców, lecz wyznacznikiem decydującym o sukcesie lub porażce na konkurencyjnym rynku.

Debatujący wskazali, że rolą banków w procesie transformacji energetycznej jest ukierunkowanie strumienia finansowania w stronę zrównoważonych projektów. W tym celu banki potrzebują jednak realnych, aktualnych danych, raportowanych i udostępnianych przez firmy.

Podsumowując, występujący uznali, że zanim w całości przejdziemy na odnawialne źródła energii, powinniśmy skupić się na jej oszczędzaniu oraz racjonalizacji jej wykorzystania.

Green Industry Summit

Diamenty Green Industry

Wieczorem w dniu konferencji odbyła się druga, mniej oficjalna jej część – uroczysta Gala rozdania nagród „Diamenty Green Industry”. Wydarzenie otworzyli wspólnie Pani Beata Radomska – CEO Executive Club oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego. Krótkie wystąpienie wygłosił również przedstawiciel Głównego Patrona Gali – Pan Stijn Theeuwen, Managing Director, MM Brown – marka Chocolissimo.

Punktem kulminacyjnym Gali było jak zawsze wręczenie statuetek. Tym razem nominowani rywalizowali w dziesięciu Kategoriach Konkursowych. Uhonorowane zostały najlepsze przedsiębiorstwa oraz wybitni menedżerowie i liderzy biznesu. Kapituła Konkursu przyznała także dwa wyróżnienia.

Po zakończeniu oficjalnego konkursu „Diamentów Green Industry” przyszedł czas na niespodziankę przygotowaną przez organizatora, Executive Club, oraz partnerów Gali – firmę MM Brown, właściciela marki Chocolissimo, oraz Grupę Arche.

Wśród obecnych na sali uczestników, którzy uprzednio pozostawili swoje wizytówki, rozlosowane zostały trzy zestawy cennych upominków od partnerów. Udany wieczór zakończył bankiet oraz występ zespołu muzycznego Banglaband Collective.

Green Industry Summit

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Lider technologii dla przemysłu

Apator S.A.

Wyróżnienie: SolarEdge Polska

Lider oprogramowania dla przemysłu

Explitia

Lider budownictwa przemysłowego

Atlas Ward Polska

Lider zrównoważonej produkcji

Procter & Gamble

Lider logistyki dla przemysłu

Fracht FWO Polska

Lider zielonej energii dla przemysłu

Qair Polska

Lider ESG w przemyśle

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Lider finansowania dla przemysłu

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fabryka roku

Northvolt Systems Poland

Wyróżnienie: Avon Operations Polska

CEO roku

Rafał Kalisz, Prezes Zarządu Fibrain

Organizator:

Executive Club

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.