Menu

Menu

Wynajem czy kredyt hipoteczny – za i przeciw

Zmiana miejsca zamieszkania to zazwyczaj skomplikowana decyzja. W szczególności, gdy bezpośrednio wiąże się z odpowiedzią na pytanie dotyczące kwestii wynajmu nieruchomości lub zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu hipotecznego. Czy któreś z tych proponowanych rozwiązań jest lepsze od drugiego? Oto najczęściej spotykane za i przeciw.

kredyt hipoteczny

Dla kogo wynajem?

Wynajem mieszkania to możliwość stosunkowo szybkiej zmiany miejsca zamieszkania bez podejmowania szeregu formalności. W szczególności poleca się osobom, które nie mają stałego miejsca zatrudnienia lub ich sytuacja na polu życia prywatnego przechodzi znaczące zmiany. Opcja wynajmu z pewnością spodoba się zarówno singlom, jak i parom, decydującym o wspólnym zamieszkaniu, bez jednoczesnej deklaracji co do wspólnej przyszłości. To stosunkowo elastyczne rozwiązanie, które w znacznej części przypadków pozwala na dość szybkie zamknięcie tematu.

Wynajem jest korzystny pod względem nikłej ilości formalności, które należy przedsięwziąć do zmiany miejsca zamieszkania. Zazwyczaj wystarczy tyko podpisanie stosownej umowy i określenie warunków najmu. Nie trzeba przy tym dostarczać szeregu dokumentacji potwierdzającej zarobki. Dodatkowo w razie chęci zmiany decyzji o wynajmowaniu konkretnego lokalu mieszkalnego, wystarczy właściwe wypowiedzenie umowy, z zachowaniem wskazanego okresu wyrażonego w tygodniach lub miesiącach. To z kolei pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa dla np. zmieniającej się sytuacji na gruncie prywatnym lub ekonomicznym.

Należy jednak pamiętać, że wynajem mieszkania to nierzadko wysoki, comiesięczny koszt. Zazwyczaj prócz samej opłaty za regularny najem, należy dodatkowo uiścić koszty wynikające ze zużycia konkretnych mediów, takich jak prąd czy woda. To z kolei może generować większą kwotę, która będzie przekazywana wynajmującemu. Niezmiennie pojawiającym się argumentem, co do zasadności podjęcia decyzji o wynajmie jest fakt braku zdobycia własności do konkretnej nieruchomości. Oznacza to, że przy tej formie użytkowania mieszkania, nigdy nie stanie się własnością najemcy. A to rodzi kolejne pytania, o to, czy nie lepiej jednak zdecydować się na wzięcie kredytu hipotecznego?

Czy kredyt hipoteczny jest lepszy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Obie opcje mają za sobą argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny to podjęcie długoletniego zobowiązania finansowego. Nie będzie to zatem dobra opcja, która wpisałaby się w oczekiwania osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania lub nie są pewne, co do swojej przyszłości prywatnej lub zawodowej.

Na olbrzymią korzyść kredytu hipotecznego wpływa jednak fakt, że po określonym w umowie kredytowej czasie – nieruchomość stanie się wyłączną własnością podejmującego zobowiązanie. Do tego momentu, w comiesięcznych opłatach wnoszonych do banku, będzie spłacał częściowo zaciągnięty kapitał na zakup mieszkania i ustalone odsetki. Nierzadko zdarza się, że wartość raty kredytu jest niższa, równa lub nieznacznie wyższa od opłaty uiszczanej za te wynikające z tytułu najmu nieruchomości.

Kredyt hipoteczny jest jednak zobowiązaniem finansowym, które strzeże prawo bankowe. Żeby uzyskać zgodę na skorzystanie z proponowanego produktu bankowego, zazwyczaj trzeba spełnić szereg wymagań. Zarówno tych formalnych, polegających na udokumentowaniu źródeł dochodu, jak i tych praktycznych, ze względu na konieczność posiadania wkładu własnego czy innej formy zabezpieczenia. Przy samodzielnej próbie uzyskania kredytu, lista formalności może okazać się odstraszająca dla potencjalnego kredytobiorcy.

Co wygrywa w zestawieniu?

Wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji życiowej, zawodowej i finansowej konkretnej osoby. Dla osób, które są mobilne i często się przemieszczają, kredyt hipoteczny może okazać się utrudnieniem. Z kolei dla osób, które mają już plan na najbliższe lata, czas poświęcony na wynajem to nierzadko bezpowrotna strata konkretnej sumy pieniędzy.

I dla jednego i w dla drugiego rozwiązania z pewnością znajdą się przeciwnicy, jak i zwolennicy. Finalna decyzja zawsze należy do poszczególnych osób. Zobowiązanie bankowe to szansa na zdobycie własnego mieszkania, które bez pomocy instytucji finansowej najczęściej jest niemożliwe do zrealizowania. Wynajem pozwala z kolei na elastyczne podejście do tematu miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że ten lokal mieszkalny nigdy nie stanie się własnością najemcy. Dla każdego wybór będzie zupełnie inny. Warto jednak rozważyć zarówno atuty, jak i wady obu rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.