Menu
 • Menu

  Wszystko co musisz wiedzieć o WIBOR – czym jest oraz jak jest ustalany

  Kiedy zamierzamy wziąć kredyt, zawsze zależy nam na wynegocjowaniu najlepszych warunków i oczywiście najniższej raty. Potrzebujemy do tego dokładnego zrozumienia wskaźnika WIBOR, który odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu wysokości oprocentowania. Wskaźnik jest również istotny przy inwestowaniu na kontach oszczędnościowych, dlatego można stwierdzić, że WIBOR dotyczy niemal każdego obywatela. Przyjrzyjmy się, czym dokładnie jest, jak się go ustala oraz dlaczego jest tak ważny.

  Co to jest WIBOR

  Co to jest WIBOR?

  WIBOR to skrócona i powszechniej używana wersja nazwy Warsaw Interbank Offered RateWskaźnik odpowiada za zasady współpracy pomiędzy komercyjnymi bankami (reguluje pożyczki między podmiotami bankowymi). Konieczność stworzenia WIBORu wynika ze sposobu działalności banków – znaczna część pieniędzy umieszczonych w banku stale znajduje się w obrocie, ponieważ bank jest zarówno kredytodawcą, jak i kredytobiorcą. Nie tylko osoby prywatne i przedsiębiorstwa pożyczają pieniądze od banku – taki sam proces zachodzi także pomiędzy samymi bankami. W momencie zapożyczenia się przez jeden bank u drugiego instytucja zobowiązuje się do oddania kwoty wyższej o określony procent, który jest wyznaczany przez WIBOR.

  Sposób ustalania WIBORu

  Dla klientów banku najważniejszą informacją jest to, że procent ten nie jest jednakowy przy każdej transakcji i niemal każdego dnia trafiamy na nieco inny procent. Dokładny WIBOR obowiązujący w konkretnym momencie można znaleźć w informacji podawanej przez banki. Czynnikami, które sprawiają, że wysokość WIBORu jest różna, są stopa depozytowa i stopa lombardowa ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Zgodnie z wymaganiami polskiego rynku finansowego, WIBOR ustalany jest na określony okres, dlatego występuje wiele typów oznaczeń wskaźnika. Do najpowszechniejszych oznaczeń należą: ON – jeden dzień, TN – jeden dzień, SW – jeden tydzień, 1M – jeden miesiąc, 3M – 3 miesiące, 6M – 6 miesięcy, 1Y – jeden rok. Zazwyczaj WIBOR liczony jest od drugiego kolejnego dnia roboczego liczonego od dnia transakcji. Oznacza to, że jeśli weźmiemy kredyt w poniedziałek, WIBOR liczony będzie od środy. Wyjątkami są jedynie WIBOR TN i ON, które obowiązują już od dnia zawarcia transakcji.

  Wskaźnik WIBOR – współpraca między bankami

  Oznaczenia wskazują, w jakim okresie bank pożycza pieniądze od drugiego na określonych zasadach. Jeśli na przykład Bank 1 pożycza od Banku 2 kwotę wynoszącą 5 mln PLN przy WIBOR 3M, który wynosi 2,5%, oprocentowanie będzie równać się 2,5% i obejmować 3 miesiące. Warto również wziąć pod uwagę stabilność WIBORu, który pomimo pewnych wahań, stale utrzymuje się na niskim poziomie. Znajomość sposobu ustalania i funkcjonowania WIBORu jest istotna, ponieważ stanowi on podstawę oprocentowania kredytu, który bank otrzymuje od swoich partnerów, a następnie oferuje pieniądze klientowi, czyli nam.  Dzięki świadomości ile wynosi oprocentowanie, możemy wynegocjować lepszą ofertę od banku, poprzez zmniejszenie ich marży.

  Jak działa WIBOR?

  Duży wpływ na kształtowanie się WIBORU mają wydarzenia na światowym i lokalnym rynku finansowym, a w szczególności współzależność popytu i podaży. Kiedy rośnie popyt na pieniądze wśród banków, to WIBOR się zwiększa, natomiast, kiedy w danym momencie banki udzielają mniej pożyczek, to wartość WIBOR maleje. Jest to oczywiście bardzo uproszczony schemat działalności banków, ponieważ ostateczna wysokość wskaźnika ustalana jest podczas konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Wyłania się na nim listę banków (tzw. dealerów rynku pieniężnego), które ustalają WIBOR poprzez fixing, czyli ustalanie wysokości wskaźnika na podstawie danych finansowych. Banki obowiązane są każdego dnia o godzinie 11 podzielić się informacją o sugerowanych cenach pożyczek dla innych banków. Następnie na podstawie zebranych informacji, agent kalkulacyjny dokonuje ustalenia WIBORu. Wartość jest wynikiem obliczeń średniej arytmetycznej, przy odrzuceniu 2 najniższych i najwyższych ofert.

  Rola stopy lombardowej, depozytowej i inflacji przy ustalaniu WIBORu

  Na podstawie powyższych informacji można dojść do wniosku, że rola banków w ustalaniu wartości WIBOR jest duża, jednak największy wpływ ma wysokości stopy lombardowej i stopy depozytowej, a na nie największy wpływ ma Rada Polityki Pieniężnej. WIBOR musi być wyższy niż stopa depozytowa oraz niższy niż stopa lombardowa, co oznacza, że kiedy oba czynniki są niskie, to wskaźnik kredytowy również nie będzie wysoki. Jeszcze jednym czynnikiem, który ma udział w kształtowaniu się wskaźnika WIBOR, jest inflacja. W dużym skrócie można przyjąć, że w momencie wzrostu inflacji, wzrośnie także WIBOR i odwrotnie.

  Który WIBOR wybrać przy kredycie?

  Jeżeli oprocentowanie kredytu to suma WIBORu i marży banku, to powinniśmy się skupić nie tylko na wynegocjowaniu korzystnej marży, ale również na wybraniu niskiego WIBORu. Wybór powinien być uzależniony od rodzaju kredytu, wybranej opcji oprocentowania i okresu spłaty. Najlepszą opcją jest WIBOR, który nie jest narażony na duże wahania, a najbardziej stabilnymi wskaźnikami są WIBOR 1M, 3M i 6M.

  Źródło: wibor.plzaradnyfinansowo.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *