Menu
Menu

Wszechstronność podstawą sukcesu

Historia Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięga czerwca 1958 r. Dziś Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych Górnego Śląska. Efektywnie zarządza 227 nieruchomościami na terenie miasta Zabrze, w których zamieszkuje ok. 30 tys. lokatorów. Ponad 60-letnie doświadczenie w zarządzaniu pozwala stworzyć wizję przyszłości dającą mieszkańcom perspektywę stabilizacji i bezpieczeństwa prawno-ekonomicznego.

zasoby Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Za swoją działalność Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami. Jedną z nich jest medal im. Króla Kazimierza Wielkiego, nadany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami, któremu przyświeca motto „Zastaliśmy Polskę murowaną, zostawimy dobrze zarządzaną”. Wiarygodna i przyjazna mieszkańcom Spółdzielnia została nominowana do nagrody gospodarczej „Laur Spółdzielczości”, przyznanej z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki. Zarząd Spółdzielni stawia na rozwój, systematyczne wytyczanie nowych kierunków i celów poprzez innowacyjność procesów zarządzania nieruchomościami oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług.

Ku poprawie standardu i estetyki zasobów

Zwiększenie wartości, standardu i estetyki wspólnego majątku członków dokonuje się poprzez realizację programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych, wykonanych już w 99 proc. Wielu z tych inwestycji towarzyszyła likwidacja acekolu i zastąpienie go materiałami bardziej przyjaznymi dla środowiska. W strategii równie ważna jest realizacja założeń energooszczędnych w zakresie techniczno-ekonomicznej gospodarki energią elektryczną oraz odnawialnych źródeł energii poprzez zabudowę instalacji fotowoltaicznej. Wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i modernizacji budynków oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych pozwala na utrzymywanie ich w stałej sprawności technicznej i zapobiega dekapitalizacji obiektów. W planach jest powiększanie zasobów spółdzielczych i inwestycja w budownictwo mieszkaniowe.

zasoby Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzewienie kultury i aktywizacja mieszkańców

Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa wpisana jest jako jeden ze stałych elementów rozwoju Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą utożsamiane są dwa prężnie działające Kluby: Kwadrat i Pastel. Klub Kwadrat to miejsce organizacji różnotematycznych imprez i zajęć umożliwiających kontakt ze sztuką, zarówno profesjonalną, jak i amatorską. Tu tworzone są warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz talentów. Od początku istnienia placówki aktywnie działa Koło Seniora skupiające liczne grono przedstawicieli tej grupy. Dużą rolę w działalności placówki pełni turystyka krajowa i zagraniczna. Z kolei Klub Pastel stanowi kolebkę plastyków, profesjonalną kuźnię artystycznych talentów i artystów, aktywnych w środowiskach twórczych na terenie kraju i poza jego granicami, którzy są laureatami wielu głównych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, m.in. w Czechach i Japonii. W poszukiwaniu ciekawych tematów organizowane są plenery, a po nich wernisaże i wystawy, którym towarzyszy wydawanie katalogów z pracami ich uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.