Menu

Menu

Waloryzacja rent i emerytur – wzrost świadczeń o ponad 4 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację rent i emerytur. Prezes ZUS Gertruda Uścińska zapowiedziała, że świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. Minimalna emerytura wzrośnie o 50,88 zł.

Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Jak wyjaśniła prezes ZUS, waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. − Zwaloryzowane świadczenie otrzymał już niemal milion emerytów, którym termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca – dodała.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 r.

ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu, nie ma konieczności składania żadnych wniosków. − Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia – poinformowała Uścińska.

W związku z waloryzacją wzrosła też minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mogą wykazać długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas.

Wzrosły też inne świadczenia minimalne: renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł, natomiast dodatek pielęgnacyjny − do 239,66 zł.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.