Menu

Menu

Wahadło angielskie – specjalistyczny przyrząd do badania szorstkości

Wahadło angielskie to przyrząd mierniczy, który jest powszechnie stosowany do badań szorstkości nawierzchni betonowych i asfaltowych. Na jakiej zasadzie działa? Jakie są zalety tego urządzenia? Odpowiedź znajduje się poniżej.

wahadło angielskie

Do czego służy wahadło angielskie?

Jak wspomniano we wstępie wahadło angielskie to przyrząd wykorzystywany do pomiaru szorstkości. Przy jego użyciu określa się siłę tarcia pomiędzy gumowym ślizgaczem, a testowaną nawierzchnią. Przyrząd jest wykorzystywany jako rutynowy sposób sprawdzania odporności mokrych i suchych nawierzchni na poślizg, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. Wahadło angielskie symuluje bowiem mający miejsce w rzeczywistości poślizg pomiędzy nawierzchnią a oponą pojazdu. Dzięki temu można je zastosować do m.in.:

  • badania nowych materiałów nawierzchni drogowych,
  • badania przejść dla pieszych,
  • analizy warunków w jakich doszło do wypadku drogowego,
  • badania szorstkości nawierzchni drogowych (asfaltu),
  • badania szorstkości kruszyw wypolerowanych w aparacie do polerowania kruszywa.

Wahadło angielskie – zalety

Warto mieć świadomość, że wahadło angielskie do badania szorstkości to przyrząd, który znany i stosowany jest od wielu lat. Wynika to przede wszystkim z prostoty jego użycia oraz zalet, do których zalicza się przede wszystkim:

  • uniwersalność, wynikającą z faktu, że wahadło angielskie może być użyte do testowania różnych typów nawierzchni;
  • możliwość przeprowadzenia badań zarówno w terenie, jak i w warunkach laboratoryjnych, co sprawia, że przyrząd znajduje szerokie zastosowanie;
  • szybki rezultat pomiaru, ponieważ wynik badania z wykorzystaniem wahadła angielskiego uzyskuje się bezpośrednio po jego zakończeniu;
  • łatwość obsługi, która wynika z faktu, że pomiar z użyciem wahadła angielskiego może przeprowadzić jedna osoba, która została wcześniej odpowiednio przeszkolona z jego użycia;
  • cenę, ponieważ wahadło angielskie jest znaczenie tańsze od większości specjalistycznych urządzeń dedykowanych do pomiaru nawierzchni drogowych.

Jak wygląda badanie szorstkości przy użyciu wahadła angielskiego?

Wiedząc, że badanie przy użyciu wahadła angielskiego pozwala określić szorstkość nawierzchni warto pamiętać również, że testowana może być zarówno nawierzchnia drogowa i oznakowanie poziome, jak i skały, czy inne materiały o głębokiej teksturze. Istotny jest także fakt, że pomiar odnosi się do małej powierzchni, która wynosi około 0,01 m². W czasie badania wahadło angielskie symuluje warunki hamowania pojazdu z pełną blokadą kół, poruszającego się z prędkością 50 km/h i wyposażonego w typowe opony. Przyrząd zakończony jest gumowym ślizgaczem, który mierzy straty energii spowodowane tarciem elementu gumowego po suchej lub zwilżonej powierzchni oznakowania, na określonej długości.

Wynik badania z zastosowaniem wahadła angielskiego wyrażany jest w jednostkach SRT. Warto jednak pamiętać, że nie można konfrontować go z wynikami badań przeprowadzonych przy udziale innych przyrządów, ponieważ wahadło angielskie wykonuje pomiar na małej powierzchni. Dodatkowo rezultat testów uzależniony jest również od aktualnie panującej temperatury powietrza, dlatego też należy do skorygować o tę wartość. Dokładność pomiaru przy użyciu wahadła angielskiego uzależniona jest również od kwalifikacji i doświadczenia osoby, która je przeprowadza, w związku czym bardzo istotne jest to, by była ona odpowiednio przeszkolona oraz zapoznana z instrukcją obsługi urządzenia. Oczywiście przyrząd mierniczy, czyli w tym przypadku wahadło angielskie musi posiadać również odpowiedni certyfikat wydany przez producenta bądź akredytowane laboratorium, co warunkuje wiarygodność rezultatu pomiaru. W związku z tym sprzęt badawczy powinien być kupowany wyłącznie u renomowanych sprzedawców.

Podsumowując należy stwierdzić, że wahadło angielskie to przyrząd badawczy, który znajduje zastosowanie w wielu przypadkach. Mimo iż jest prosty w obsłudze, to przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, co w połączeniu przyrządu w sprawdzonym miejscu daje gwarancję prawidłowego wyniku testów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.