Menu

Menu

Stawiamy na zrównoważony rozwój

W gminie Brusy dobrze się mieszka, odpoczywa i inwestuje – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus.

Witold Ossowski, burmistrz Brus. Fot. UM Brusy

Na jakich filarach opiera się projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021−2030?

Witold Ossowski: Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021−2030 oparliśmy na dwóch głównych filarach: na szeroko rozumianym rozwoju społecznym i turystycznym. Chcemy nadal wzmacniać naszą infrastrukturę oświatową i drogową przy jednoczesnym inwestowaniu w kulturę, sport i rekreację. Posiadane walory środowiskowe – liczne lasy, jeziora, rzeki i położenie gminy na obszarach chronionych – warunkują stałe inwestowanie w turystykę. Planujemy rozwijać sieć ścieżek rowerowych, dalej uatrakcyjniać tereny nadwodne, tworzyć kąpieliska oraz kanalizować ruch turystyczny, by nie miał on wpływu na cenne przyrodniczo tereny gminne.

Stawiamy na rozwój w różnych dziedzinach. Można powiedzieć, że w gminie Brusy dobrze się mieszka, odpoczywa i inwestuje. Jesteśmy kompleksem mniejszych, dobrze skomunikowanych miejscowości, dzięki czemu zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą optymalnie realizować tu swoje potrzeby.

W gminie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: 235 i 236, co pozwala na dobrą komunikację z większymi, oddalonymi od Brus miastami. Jest to korzystne również dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowym atutem dla nich są niskie stawki podatków. Co więcej, w ciągu najbliższych lat będziemy miastem w pełni zgazyfikowanym. To również daje nowe perspektywy rozwoju, m.in. dla przedsiębiorców.

Jakie działania inwestycyjne są kluczowe dla rozwoju gminy w obecnym czasie i najbliższej przyszłości?

Witold Ossowski: W gminie Brusy cały czas coś się dzieje. Kończąc jedną inwestycję, zaczynamy kolejną, realizując równolegle kilka innych. Sporo zadań w mieście i gminie dotyczy przebudowy dróg z udziałem środków zewnętrznych, głównie z Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym roku, za łączną kwotę ponad 5 mln zł, oddaliśmy do użytku ulice: Długą w Męcikale, Polną w Brusach i Kościelną w Kosobudach. Jednocześnie przebudowujemy w mieście Osiedle Słoneczne. Zadanie obejmuje aż 9 ulic i kosztuje ponad 6 mln zł. Jednak aby móc budować nowe ulice czy modernizować istniejące drogi, należy rozdzielić kanalizację ogólnospławną na sanitarną i deszczową lub wybudować nowe kolektory deszczowe. Obecnie trwa pierwszy z trzech etapów „Odwodnienia miasta Brusy” – projektu o wartości ok. 11 mln zł.

Ponadto za kwotę 5 mln zł, ze środków unijnych, dofinansowania rządowego i budżetu gminnego, zmodernizowaliśmy dawną szkołę w Brusach. Historyczny budynek zyskał dwie nowe funkcje – Centrum Usług Społecznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W praktyce powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia Rodziny oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych. Takich placówek dotąd w gminie nie było. Istotną prospołeczną inwestycją jest także trwająca kompleksowa przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Zadanie kosztuje ponad 10 mln zł, z czego ok. 3 mln stanowi państwowe dofinansowanie z kilku źródeł – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Choć trwa pandemia, udaje nam się przeprowadzać wszystkie zaplanowane inwestycje. W niektórych przypadkach musieliśmy wydłużyć termin zakończenia danego zadania, jednak nie zaprzestaliśmy prac.

Brusy z lotu ptaka. Fot. UM Brusy

Został pan w tym roku uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Co oznacza dla pana to wyróżnienie?

Witold Ossowski: To wielka satysfakcja otrzymać z rąk premiera Mateusza Morawieckiego takie odznaczenie. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z całym samorządem, z naszymi mieszkańcami, jak również bez zaangażowania moich współpracowników. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w tej działalności. Zawsze uważałem, że należy stawiać na zrównoważony rozwój i realizować go z pełnym zaangażowaniem. Brusy to gmina miejsko-wiejska, z przeważającą liczbą obszarów wiejskich, dlatego ważne jest, aby teren całej gminy rozwijał się w równym tempie i aby komfort życia naszych mieszkańców był na tym samym poziomie. Z tą myślą sukcesywnie inwestujemy i działamy praktycznie w każdym z naszych 23 sołectw i w mieście Brusy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.