Menu

Menu

SM „Lazurowa” z silną pozycją na warszawskim rynku deweloperskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” powstała 40 lat temu i przez większość tego okresu głównym jej zadaniem była administracja i eksploatacja 15 budynków mieszkalnych oraz 3 pawilonów handlowych. Kiedy na jej czele stanął prezes Zbigniew Gaca-Richter, odkrył, jak ogromny, niewykorzystany potencjał inwestycyjny drzemie w zarządzanych przez spółdzielnię terenach. Po wielu staraniach wydzielono działki inwestycyjne i spółdzielnia jako jedna z nielicznych na rynku deweloperskim rozpoczęła działalność inwestycyjną. Sukces debiutu kontynuuje do dziś.

Lazurowa Przystań

W 2013 r. SM „Lazurowa” − nie bez trudności − przystąpiła do realizacji pierwszej inwestycji − „Lazurowego Zakątka” przy ul. Sterniczej, w ramach której powstało 111 lokali mieszkalnych i 13 lokali usługowych. Ponad 70  proc. lokali nabyli członkowie Spółdzielni, a pozostała część została sprzedana w systemie deweloperskim. Wygenerowany trzymilionowy zysk przeznaczono na dofinansowanie remontu starych zasobów spółdzielni. Sukces inwestycji sprawił, że Spółdzielnia nabrała wiatru w żagle i podjęła decyzję o realizacji kolejnych osiedli. Szybki rozwój infrastruktury na warszawskim Bemowie oraz perspektywa powstania drugiej linii metra sprzyjały temu działaniu.

Sukces inwestycyjny trwa

W 2016 r. Spółdzielnia przystąpiła do kolejnej – dwa razy większej − inwestycji „Lazurowe Ogrody” przy ul. Szeligowskiej. Powstał kompleks 4 budynków o wysokim standardzie wykończenia, w których znalazło się 218 mieszkań i 13 lokali usługowych o powierzchni ponad 1,5 tys. mkw. Kompleks został uzupełniony garażami podziemnymi pod każdym budynkiem, licznymi zewnętrznymi miejscami postojowymi oraz ogródkami przynależącymi do części lokali na parterach. Całość wykonano z użyciem wysokiej jakości materiałów, przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań. Osiedle charakteryzuje się dużym nasyceniem zieleni, dzięki czemu zapewnia ciszę i spokój. Tak jak w przypadku poprzedniej inwestycji bez problemu sprzedano wszystkie lokale i miejsca postojowe, a wygenerowany zysk rzędu 7 mln zł pozwolił na rewitalizację starych osiedli.

Spółdzielnia „Lazurowa”, która niedawno obchodziła 40-lecie działalności, oddała do użytku łącznie ponad 400 mieszkań – to świetny wynik, biorąc pod uwagę konkurencję wielkich zagranicznych deweloperów działających na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mimo tych osiągnięć, zarząd SM nie zwalnia tempa. Aktualnie w realizacji jest kolejna inwestycja − „Lazurowa Przystań” przy ul. Sterniczej. To kameralny budynek w kształcie litery „L” o 7 i 9 kondygnacjach. Powstają tu 64 mieszkania, lokale usługowe, garaż podziemny. W projekcie uwzględniono również cichy kwartał dla mieszkańców z częścią rekreacyjną wśród zieleni zorganizowanej i z placem zabaw dla najmłodszych. Inwestycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jeszcze przed uruchomieniem rezerwacji. Fenomenem jest to, że niemal z chwilą „wbicia łopaty” zostały sprzedane wszystkie dostępne lokale.

Inwestycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Elewacja będzie częściowo wykonana z kamienia, a dodatkowo zastosowano sporo przeszkleń, co wprowadzi mnóstwo światła do domów przyszłych mieszkańców. Ponadto właściciele mieli możliwość dostosowania lokali do własnych potrzeb dzięki stosowaniu szeroko pojętych zmian lokatorskich. Taka forma współpracy gwarantuje, że przyszli właściciele mieszkań w dniu odbioru lokalu otrzymają mieszkanie przygotowane według autorskich rozwiązań budowlano-instalacyjnych. Finalizacja projektu przewidywana jest na jesień br., ale już teraz wiadomo, że inwestycja w ogólnym rozrachunku również okaże się sukcesem Spółdzielni.

Sprawdzona strategia systematycznego inwestowania

Taka strategia systematycznego inwestowania przez Spółdzielnię doskonale się sprawdza. Dlatego SM „Lazurowa” złożyła wnioski o wydanie warunków zabudowy na kolejne inwestycje. Niestety pandemia i związany z nią ograniczony tryb pracy urzędów powodują, że wszystko oddala się w czasie. Niemniej w czerwcu 2022 r. Spółdzielnia planuje rozpocząć kolejną inwestycję − „Lazurowe Centrum”, położone w samym sercu osiedla. To teren zajmowany przez obiekty powstałe na przełomie lat 70. i 80, które nie spełniają obecnych standardów użytkowych, a w przyszłości mogą stać się zagrożeniem. Zdecydowanie bardziej opłacalne jest wybudowanie nowych obiektów niż inwestycja w rewitalizację już istniejących. Dzięki temu teren będzie duże lepiej zagospodarowany. Nadszedł czas, by stare pawilony zastąpić nowym budownictwem. W ramach projektu zostaną wybudowane 3 budynki mieszkalne z lokalami usługowymi i biurowymi oraz garażem podziemnym.

Inwestycja zakłada − w zależności od sytuacji rynkowej – 2 lub 3 etapy. Aktualnie Spółdzielnia czeka na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pierwszy etap inwestycji będzie realizowany w miejscu obecnej siedziby SM „Lazurowa”. Stworzenie nowej atrakcyjnej architektonicznie przestrzeni znacząco podniesie wartość istniejącej nieruchomości. Mieszkańcy zyskają 20 lokali usługowych o różnym przeznaczeniu, 140 lokali mieszkalnych oraz 400 miejsc parkingowych, w tym 320 w garażach podziemnych. Wyniki przeprowadzonej ankiety mówią o dużym zainteresowaniu lokalami w tej inwestycji. „Lazurowe Centrum” na pewno pomoże rozwiązać problem z parkowaniem pojazdów na osiedlu, wynikający z coraz większego zaludnienia na terenie zasobów Spółdzielni.

Inwestycje SM „Lazurowa” wyróżniają się na rynku warszawskich nieruchomości przede wszystkim stosunkiem ceny do jakości. Deweloperzy wykorzystują pod zabudowę każdy skrawek gruntu, nie zważając na otoczenie realizowanych inwestycji. Władzom Spółdzielni zależy, żeby w poszanowaniu środowiska naturalnego realizować ekologiczne inwestycje, a przestrzeni wokół nie zamieniać w „betonowe dżungle”. Organy nadzoru budowlanego narzucają spółdzielni wysokie wymagania dotyczące współczynnika zieleni. Koszty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych są w realizowanych inwestycjach znaczące. Spółdzielnia dba o nasadzenia, przestrzeń do rekreacji, realizuje zielone dachy.

Jakość i ciągły rozwój

Oprócz zysku ze sprzedaży lokali dla zarządu „Lazurowej” liczy się na równi jakość realizowanych inwestycji. Oczywiście zarówno jakość, jak i technologia wiążą się z kosztami, ale w perspektywie długofalowej przynoszą one wymierne efekty. Ważne jest doposażenie budynków w odpowiednie instalacje i systemy, m.in. wentylacji, oddymiania, monitoringu. Wjazdy do garaży są ogrzewane, aby w warunkach zimowych uniknąć oblodzenia i ryzyka poślizgu. Standardem jest dziś całodobowa ochrona. Mieszkańcy niejednokrotnie są zaskoczeni, że muszą ponosić koszty eksploatacji uwzględniające wszystkie te udogodnienia, niemniej wygoda, bezpieczeństwo i utrzymanie obiektów na odpowiednio wysokim poziomie są tego warte. Na życzenie mieszkańców, którzy posiadają samochód elektryczny lub planują taki zakup, instalowane są stanowiska do ładowania. W kolejnych inwestycjach będzie to już obowiązkowe. Spółdzielnia stara się wykorzystywać nowe, ekologiczne rozwiązania, pozwalające generować oszczędności w perspektywie krótko- i długofalowej. Na klatkach i częściach wspólnych budynków montowane jest oświetlenie na czujniki ruchu, od dawna stosowany jest także zdalny system odczytów liczników.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Lazurowa” inwestuje w nowe nieruchomości, ale rozumie także potrzebę sukcesywnego modernizowania starszych zasobów i poprawy estetyki otoczenia. Z tego względu wyremontowano część balkonów, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i przeciwpożarową. Z myślą o mieszkańcach w klubie osiedlowym prowadzona jest działalność kulturalna, a w centrum osiedla powstała strefa aktywności ruchowej z plenerową siłownią.

Spółdzielnia mądrze administruje budynkami, a jednocześnie pełni zarząd powierzony nad pierwszą zrealizowaną przez siebie inwestycją. „Lazurowa” nieustannie stawia na rozwój i prowadzi kolejne inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowo-użytkowego zarówno dla swoich członków, jak i dla osób nieposiadających członkostwa w spółdzielni. Na etapie przygotowania inwestycji Spółdzielnia prowadzi badania rynku na temat oczekiwanej struktury mieszkań, dzięki czemu optymalne i efektywne projektuje budynki, niejako „na zamówienie”. Ponadto w fazie realizacji inwestycji jako inwestor współpracuje bezpośrednio z przyszłymi właścicielami mieszkań. Dzięki realizowanym projektom inwestycyjnym oraz bieżącej działalności operacyjnej SM „Lazurowa” przyczynia się do rozwoju infrastruktury mieszkalno-użytkowej osiedla, zapewniając mieszkańcom komfortowe warunki lokalowe oraz przyjazną i bezpieczną przestrzeń do codziennego wypoczynku.

Sukces dotychczasowych inwestycji oraz plany dalszego rozwoju Spółdzielni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, a skrupulatne planowanie kolejnych inwestycji, obserwowanie potrzeb mieszkańców oraz gruntowna analiza rynku są kluczem do sukcesu i sprawiają, że Spółdzielnia jako jedna z nielicznych zajmuje znaczącą pozycję na warszawskim rynku deweloperskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.